ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ

ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ

ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ


หน้าที่​ : 1. ให้ข้อมูลลูกค้า
2. รับออเดอร์ผ่าน pages Facebook / Line OfficialAccount
คุณสมบัติ 1. รับอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ขยัน/ รับผิดชอบงาน/ ตั้งใจ​ /ทัศนคติดี
3. มีพื้นฐานการใช้social media รับอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept