22/08/2018

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

สอบราชการ!!! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา

สมัครสอบราชการ กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 11,500 -...