25/10/2020

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

รถไฟฟ้า MRT เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ คลิกดูรายละเอียด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตกับ BEM การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่ง และระบบคมนาคม ของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในธุรกิจก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่างรถไฟฟ้า MRT ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที ร่วมงานกับ BEM ตำแหน่งงานว่างรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาด1อัตรา เจ้าหน้าที่ แผนกกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร 1 อัตรา วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 8...