21/08/2019

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562