12/08/2020

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี 12 อัตรา

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครลูกจ้างชั่วคราว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-19 สิงหาคม 2563 สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานว่าง