28/04/2017

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

    [งานราชการ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) จำนวน 515 อัตรา

    งานราชการ กรมสรรพากร กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครงานราชการ โดยมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สมาชิกที่สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการ   งานราชการ กรมสรรพากร ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 130 อัตรา - วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี...