08/03/2021

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ติดตามประกาศรับสมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 4 อัตรา วิธีสมัครงานราชการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่...