12/11/2019

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สมัครด่วน!!!

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง) , ตำแหน่งช่าง กองไฟฟ้า เครื่องกล และยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา และตำแหน่งพนักงานพัสดุ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย...