ชื่นชมฟาร์ม

ชื่นชมฟาร์ม

ชื่นชมฟาร์ม

เป็นฟาร์มไก่ชนก๋อยง่อน คัดไก่หนุ่มคัดผ่านส่งทั่วประเทศ
เปิดรับสมัคร มือน้ำเลี้ยงไก่ชน มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานไปกับได้ รับรนในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับท่านที่จะหางานใกล้บ้าน

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept