บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด

คุณสมบัติเพิ่มเติม
บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ระบบการทำธุรกรรมทางการเงินยุคใหม่ (Fintech) ให้กับธนาคารและสหกรณ์ แบบ Web Application และ Mobile Application ที่มีการประมวลผลแบบ Cloud Computing บริษัทฯต้องการรับสมัครบุคลากรพัฒนาระบบงานไอที เป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและขยายสาขา โดยปัจจุบันบริษัทมีที่ทำการสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร มี 2 สาขา (เชียงใหม่,สงขลา) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE: WWW.ISOCARE.CO.TH

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept