โครงการเส้นทางรอยยิ้ม

โครงการเส้นทางรอยยิ้ม

โครงการเส้นทางรอยยิ้ม

โครงการเส้นทางรอยยิ้ม​(มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน)​

มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กกำพร้า​ ยากจน​ ครอบครัวแตกแยก​ ถูกทารุณกรรม​ ถูกสังคมปฏิเสธ​ ไร้ที่พึ่งพา​ เด็กไร้สัญชาติ​ รวมทั้งเด็กที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการค้ามนุษย์

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept