โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครงานสาธารณสุข ตำแหน่งงานว่างวันนี้ คลิกดูรายละเอียด

0
10394

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ตำแหน่งงานว่างวันนี้ จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 62 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวส./ปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน รพ.เลิดสิน ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2563

สมัครงาน รพ.เลิดสิน

ตำแหน่งงานว่างวันนี้

 1. นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา
 3. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 6. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 14. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 22 อัตรา
 15. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 16. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 17. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
 18. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงาน รพ.เลิดสิน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รพ.เลิดสิน ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่โรงพยาบาลเลิดสิน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน รพ.เลิดสิน

******************************************************************

สมัครงาน สาธารณสุข

โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 19 ตำแหน่ง 65 อัตรา โดยทุกตำแหน่งจะต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลเลิดสินดังกล่าวนี้ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลเลิศสิน

 สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
 2. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1 อัตรา
 4. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานเวชสถิติ  จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานธุรการ ปวส.  5 อัตรา และ ปวช. จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.)  จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 1 อัตรา และ ปวช. 1 อัตรา
 11. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  จำนวน 2 อัตรา
 12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 27 อัตรา และ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน   1 อัตรา
 13. พนักงานประจำห้องยา  จำนวน 4 อัตรา
 14. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 16. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
 17. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา
 18. พนักงานประจำตึก  จำนวน 7 อัตรา
 19. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน  1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี และทางเว็บไซต์ www.lerdsin.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here