โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานสาธารณสุข ทุกวุฒิการศึกษา ด่วนที่สุด!!!

0
1570

โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา โดยสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงาน รพ.ศรีธัญญา ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-30 ตุลาคม 2563

รพ.ศรีธัญญา รับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน รพ.ศรีธัญญา

 1. แพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา
 3. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
 4. นายช่างเทคนิค  จำนวน 1  อัตรา
 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2  อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 3 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานห้องสมุด  จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงาน รพ.ศรีธัญญา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รพ.ศรีธัญญา ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ รพ.ศรีธัญญา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงาน รพ.ศรีธัญญา

 


อัพเดทวันที่ 15 กันยายน 2563

โรงพยาบาลศรีธัญญา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกระดับวุฒิการศึกษา เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป จำนวน 32 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ศรีธัญญา ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

สมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา

ตำแหน่งงานว่าง ศรีธัญญา

 1. พนักงานประจำห้องยา  จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 28 อัตรา
 5. พนักงานประกอบอาหาร  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง ศรีธัญญา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here