โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิม.3/ปวส./ป.ตรี ตำแหน่งงานว่าง 10 อัตรา

0
499

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 10 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลตากสิน ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา

วิธีการสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาาบาลตากสิน ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here