แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ ปี 2561

0
119777

สมัครงาน ไทยเบฟเวอเรจ

ร่วมงานกับไทยเบฟ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความสำเร็จและความเป็นเลิศของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยต้นๆ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้นทุกปี เริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีจิตสำนึกที่ดี มาร่วมงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและพึงพอใจแก่พนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการร่วมงานกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้สมัครงาน ไทยเบฟ ได้ด้วยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานตามสายงานต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ หลังจากตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครงานออนไลน์ได้ โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้เรียบร้อย มิฉะนั้น หากกรอกรายละเอียดผิด จะเป็นการเสียโอกาสทันที

สมัครงาน ไทยเบฟ

สมัครงาน ไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง ตามสายงาน

กฏหมายและเลขานุการบริษัท จำนวน 3 ตำแหน่ง

 1. Myanmer Lawyer
 2. MD Secretary – QSA
 3. ผู้จัดการสำนักงานกำกับดูแล (Compliance Manager)

คลังสินค้าและขนส่ง  จำนวน 11 ตำแหน่ง

 1. Suply Chain & Logistics Manager
 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนขนส่ง – TBR
 3. Supervisor – คลังสินค้า สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
 4. หัวหน้าส่วนแผนงานสินค้าคงคลัง / Spirits
 5. เจ้าหน้าที่แผนงานสินค้าคงคลัง / Spirits
 6. เจ้าหน้าที่วางแผนซัพพลายเชน – TBR
 7. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (กำแพงเพชร)
 8. Assistant Supply Chain Analysis Manager
 9. Supply Chain Assistant Manager (Sale & Operation Planning)
 10. หัวหน้าส่วนงานพัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้า
 11. Demand & Inventory Planner

ทรัพยากรบุคคล จำนวน 8 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล – TBR
 2. เจ้าหน้าที่บุคคลสุรา/เบียร์/แคชแวน
 3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส-บริหารค่าตอบแทน
 4. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส สายธุรกิจเบียร์
 5. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรม – TBL
 6. ผู้จัดการบริหารความก้าวหน้าและสายอาชีพ
 7. HRBP Supervisor/หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล
 8. ผู้จัดการประเมินผลและพัฒนาระบบ

บัญชีและการเงิน จำนวน 57 ตำแหน่ง

 1. Assistant Financial Planning & Analysis Manager
 2. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 3. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 4. Accounting Officer – QSR of Asia
 5. ผู้จัดการบัญชีปฏิบัติการ – TBR
 6. หัวหน้าส่วนงานบัญชี – สายธุรกิจต่อเนื่อง
 7. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ/อาวุโส Cash Van
 8. AVP – Financial Product
 9. AVP Office of Treasury
 10. Accounting Manager – Revenue Department
 11. ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการสำนักงานการเงิน-บริหารผลิตภัณฑ์การเงิน (Financial Product)
 12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส – ส่วนธุรกิจต่างประเทศ
 13. หัวหน้าส่วนบัญชี
 14. หัวหน้าส่วนบัญชี – วิเคราะห์
 15. Financial Analyst
 16. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส Cash Van
 17. เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส สายบริหารงานขาย Cash Van
 18. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย Cash Van
 19. เจ้าหน้าที่บัญชี/อาวุโส (SAP Support)
 20. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 8 – สุราษฎร์ธานี
 21. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 7 – ราชบุรี
 22. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 6 – พระนครศรีอยุธยา
 23. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 5 – เชียงใหม่
 24. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 4 – ขอนแก่น
 25. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 3 – นครราชสีมา
 26. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 2 – ชลบุรี
 27. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 1 – กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 28. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 8 – สุราษฎร์ธานี)
 29. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 8 – สุราษฎร์ธานี)
 30. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 7 – ราชบุรี)
 31. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 7 – ราชบุรี)
 32. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 6 – พระนครศรีอยุธยา)
 33. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 6 – อยุธยา)
 34. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 5 – เชียงใหม่)
 35. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 5 – เชียงใหม่)
 36. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 4 – ขอนแก่น)
 37. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 4 – ขอนแก่น)
 38. หัวหน้าแผนกบัญชี ภาค 4 – ขอนแก่น
 39. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 3 – นครราชสีมา)
 40. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 3 – นครราชสีมา)
 41. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 2 – ชลบุรี)
 42. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 2 – ชลบุรี)
 43. หัวหน้าแผนกบัญชี ภาค 2 – ชลบุรี
 44. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 1 – กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
 45. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 1 – กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
 46. เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
 47. เจ้าหน้าที่บัญชี สายธุรกิจเบียร์
 48. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน-อาวุโส ทีม 21 ส่วนกลาง
 49. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน- ประจำพื้นที่ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา / อ่างทอง / สิงห์บุรี / สระบุรี / ลพบุรี / ชัยนาท / อุทัยธานี ทีม 14
 50. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 6 อุดรธานี / หนองคาย / สกลนคร / นครพนม / มุกดาหาร / เลย
 51. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 3 นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / สุรินทร์ / สี่คิ้ว / พิมาย
 52. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 2 ชลบุรี / ระยอง / ฉะเชิงเทรา
 53. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 1 ปราจีนบุรี / นครนายก / จันทบุรี / ตราด / สระแก้ว
 54. Senior Operational Performance Management Officer
 55. Operational Performance Management Manager / Assistant Manager
 56. เจ้าหน้าที่อบรมระบบงานบัญชีสนับสนุนการขาย (SAP)
 57. เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้

สายการผลิต จำนวน 32 ตำแหน่ง

 1. พนักงานขับรถ แผนกธุรการ – สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)
 2. พนักงานควบคุมเครื่องจักร – สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)
 3. Supervisor – ทรัพยากรน้ำและบำบัดน้ำเสีย สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
 4. พนักงานควบคุมเครื่องจักร – แผนกบรรจุ สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
 5. Supervisor – น้ำดื่ม/โซดาขวด สายการผลิตเบียร์ (จ.กำแพงเพชร)
 6. Supervisor – ผลิต สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
 7. Supervisor – ประกันคุณภาพ สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 9. ช่างซ่อมบำรุง – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 10. พนักงานควบคุมเครื่องจักร – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 11. พนักงานตรวจสอบ Inspector แผนกบรรจุสุรา – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย – สายการผลิตสุรา (จ.กาญจนบุรี)
 13. พนักงานขับรถยก แผนกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 14. เจ้าหน้าที่วัตถุดิบและพัสดุทั่วไป – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 15. พนักงานขับรถ แผนกธุรการ – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 16. พนักงานกะ เครื่องกำเนิดไอน้ำ – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 17. พนักงานกะกลั่น – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 18. หัวหน้ากะหมักส่า – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 19. พนักงานขับรถยก แผนกพัสดุ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 20. พนักงานกะ -บำบัดน้ำทิ้ง สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 21. พนักงานกะกลั่น – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 22. พนักงานกะไฟฟ้า – สายการผลิตสุรา (จ.บุรีรัมย์)
 23. ช่างซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 24. หัวหน้าสายบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 25. หัวหน้าส่วนวิศวกรรม – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 26. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 27. หัวหน้าแผนกช่าง – สายการผลิตสุรา (จ.เชียงใหม่)
 28. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 29. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 30. วิศวกรเครื่องกล – สายการผลิตสุรา (จ.นครสวรรค์/จ.กาญจนบุรี)
 31. เจ้าหน้าที่ CDM และ ISO Document Control
 32. นักวิทยาศาสตร์

กลยุทธ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

 1. Assistant Business Analyst Manager
 2. Strategic Project Manager / Spirits
 3. Senior Strategic Management Officer

จัดซื้อ จำนวน 5 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักรอาวุโส
 2. ผู้จัดการงานจัดซื้องานเครื่องจักรและอะไหล่
 3. ผู้ช่วยผู้จัดการงานจัดซื้องานบริการและสินค้า IT
 4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักร
 5. นักจัดซื้อกลุ่มสินค้าพัสดุบรรจุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 13 ตำแหน่ง

 1. ผู้จัดการบริการสารสนเทศ
 2. Application Support – Supply Chain
 3. Application Support – สายบริหารการขาย
 4. Programmer – SCM
 5. Digital Graphic Designer – SCM
 6. SAP Support System – SCM
 7. ERP Support System (SAP) – SCM
 8. เจ้าหน้าที่ประมวลผลงานปฏิบัติการ
 9. Senior Application Support – สายพัฒนาธุรกิจ (ด้าน POS – Supply Chain)
 10. Senior Application Support – สายพัฒนาธุรกิจ (ด้านบัญชี)
 11. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 12. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโสสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HCIS)
 13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส – สารสนเทศ

วิศวกรรม จำนวน 22 ตำแหน่ง

 1. Supervisor – วางแผนและซ่อมบำรุง TPM สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
 2. Supervisor – ซ่อมบำรุง สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
 3. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์
 4. Supervisor – สร้างเครื่องจักร สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
 5. Supervisor – ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
 6. Supervisor – ประเมินและพัฒนาระบบ สายการผลิตเบียร์ (จ.กำแพงเพชร)
 7. ช่างซ่อมบำรุง – สายการผลิตสุรา (จ.สุราษฎร์ธานี)
 8. พนักงานควบคุมเครื่องจักร – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 9. วิศวกร (ส่วนดูและระบบ) – TBE
 10. วิศวกรควบคุมระบบ (ปทุมธานี)
 11. Supervisor – แผนกคลังพัสดุ สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย อยุธยา)
 12. ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
 13. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
 14. วิศวกรบำรุงรักษา
 15. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 8 – สุราษฎร์ธานี
 16. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 7 – ราชบุรี
 17. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 6 – พระนครศรีอยุธยา
 18. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 5 – เชียงใหม่
 19. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 4 – ขอนแก่น
 20. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 3 – นครราชสีมา
 21. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 2 – ชลบุรี
 22. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 1 – กรุงเทพและปริมณฑล

ตลาดและประชาสัมพันธ์ จำนวน 38 ตำแหน่ง

 1. Channel Marketing Manager/Assistant Manager – Traditional Trade/CV
 2. ผู้จัดการช่องทางการจัดจำหน่าย – รถเร่ (Channel Marketing Manager – Van Sales)
 3. Senior Data Crunching & Analysis Officer – Thai Drinks
 4. Assistant Trade Marketing Manager – Thai Drinks
 5. Trade Marketing Manager – Thai Drinks
 6. Marketing Event Officer – Thai Drinks
 7. Graphic Designer – Thai Drinks
 8. Brand Manager – Thai Drinks
 9. Brand Manager, Insight – Thai Drinks
 10. เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาดและการขาย/อาวุโส – TBR
 11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ/อาวุโส – TBR
 12. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ – TBR
 13. หัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Function Head)
 14. Corporate Communications Manager
 15. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development)
 16. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 17. Marketing & Sales Manager – Max Asia
 18. เจ้าหน้าที่วางแผนและซื้อสื่ออาวุโส
 19. Designer / Graphic Design / 3D
 20. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 21. Digital Marketing & CRM Assistant Manager
 22. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสสนับสนุนธุรกิจและบริหารประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 23. Assistant Research/Insight Manager – Retail Audit
 24. Innovation Assistant Brand Manager / Sr. Officer
 25. International Assistant Marketing Manager / Sr. Officer
 26. Senior Online Marketing Officer
 27. พนักงานกิจกรรมพิเศษ
 28. เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมพิเศษ
 29. พนักงานภาคสนาม
 30. Marketing Support Officer / Spirits
 31. Senior Analyst / Analyst (Spirits)
 32. Assistant Brand Manager (Meridian) / Spirits
 33. Customer Management Assistant Manager
 34. Customer Management Manager (Alcohol Product Group)
 35. Trade Marketing Manager – On Trade
 36. Trade Marketing Manager – Off Trade
 37. Section Head – Internal Communication
 38. Off Trade – Senior Trade Marketing Manager

บริหารทั่วไป จำนวน 25 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย – Thai Drink
 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบมาตรฐานคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)
 3. Operation Support Function Head / หัวหน้าส่วนงานบริหารจัดการศูนย์
 4. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
 5. Project Support
 6. เจ้าหน้าที่โครงการ
 7. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งาน Talent Pool (ด้านดนตรี)
 8. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งาน Talent Pool (ด้านกีฬา)
 9. เจ้าหน้าที่งานล่ามและงานแปลเอกสารอาวุโส
 10. เจ้าหน้าที่งานบริการและงานทะเบียนทรัพย์สิน
 11. เจ้าหน้าที่งานกำกับดูแลอาวุโส
 12. เจ้าหน้าที่งานบริหารและประสานงานประชุมอาวุโส (ต่างประเทศ)
 13. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสงานทะเบียนทรัพย์สิน
 14. เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ/อาวุโส
 15. Investor Relations Officer
 16. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนหุ้น/อาวุโส
 17. เจ้าหน้าที่นักลงทุนอาวุโส/เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์งานธุรกิจต่างประเทศ
 18. เจ้าหน้าที่งานสิทธิประโยชน์อาวุโส
 19. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรม/อาวุโส
 20. เจ้าหน้าที่งานธุรกิจต่างประเทศอาวุโส
 21. เจ้าหน้าที่อาวุโส งานต้อนรับและงานบริการผู้บริหาร
 22. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สินอาวุโส สายบริหารงานขาย-แคชแวน
 23. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน สายบริหารงานขาย-แคชแวน
 24. ผู้ช่วยผู้จัดการธุรการทรัพย์สิน
 25. ผู้จัดการสำนักงาน สนับสนุน – แคชแวน

ส่งเสริมการขาย (PG & PC) จำนวน 5 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพีซี
 2. PC Supervisor ประจำกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 3. พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) ประจำกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 4. พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser) ประจำกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 5. พนักงานส่งเสริมการขายพีจี (PG)

อื่นๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง

 1. Assistant Business Analyst Manager – Thai Drinks
 2. หัวหน้าร้านอาหาร (Supervisor Restaurant)
 3. หัวหน้าส่วนพัฒนาประชารัฐพื้นที่ประจำภาค (โครงการประชารัฐ)
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส (โครงการประชารัฐ)
 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์ /อาวุโส (โครงการประชารัฐ)
 6. Head Chef / Sous Chef
 7. Barista

ติดต่อสมัครงาน ไทยเบฟ

 • สำนักงานสรรหาว่าจ้าง สำนักทรัพยากรบุคคล
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
  โทรศัพท์ : 0-2785-5555 ต่อ 11

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ไทยเบฟ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here