แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

0
98943
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน ไทยเบฟเวอเรจ

ร่วมงานกับไทยเบฟ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความสำเร็จและความเป็นเลิศของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยต้นๆ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้นทุกปี เริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีจิตสำนึกที่ดี มาร่วมงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและพึงพอใจแก่พนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการร่วมงานกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้สมัครงาน ไทยเบฟ ได้ด้วยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานตามสายงานต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ หลังจากตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครงานออนไลน์ได้ โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้เรียบร้อย มิฉะนั้น หากกรอกรายละเอียดผิด จะเป็นการเสียโอกาสทันที

สมัครงาน ไทยเบฟ

 

สมัครงาน ไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง ตามสายงาน

กฏหมายและเลขานุการบริษัท จำนวน 2 ตำแหน่ง

 1. Legal Officer / Senior Legal Officer
 2. ผู้จัดการสำนักงานงานกำกับดูแล งานทะเบียนหุ้นและงานธุรกิจต่างประเทศ (Compliance Manager)

คลังสินค้าและขนส่ง  จำนวน 16 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมงานขนส่ง
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า (บางนา)
 3. พนักงานคลังสินค้า (บุคคโล)
 4. ผู้จัดการงานลูกค้าสัมพันธ์และคลังสินค้า
 5. Supply Chain Assistant Manager (Sale & Operation Planning)
 6. ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและซ่อมบำรุง
 7. หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนคลังสินค้า (กำแพงเพชร-ลำปาง)
 8. หัวหน้าส่วนงานสนับสนุน (กำแพงเพชร-ลำปาง)
 9. หัวหน้าส่วนงานพัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้า
 10. ผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนงานปฏิบัติการ (กำแพงเพชร-ลำปาง)
 11. ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าและขนส่ง (กำแพงเพชร-ลำปาง)
 12. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง-งานข้อมูลสินค้าเสียหาย (กำแพงเพชร-ลำปาง)
 13. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง-งานข้อมูลสินค้า (กำแพงเพชร-ลำปาง)
 14. Supply Chain & Operation Performance Assistant Manager
 15. Demand & Inventory Planner
 16. ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าจังหวัด (กำแพงเพชร-ลำปาง)

ทรัพยากรบุคคล จำนวน 16 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่บุคคลสุรา/เบียร์/แคชแวน
 2. หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล – TBR
 3. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส – ผลิตสุรา (ประจำโรงงาน)
 4. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส-บริหารค่าตอบแทน
 5. Career and Talent Management Manager
 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรอาวุโส
 7. ผู้จัดการงานพัฒนาศักยภาพองค์กร
 8. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส สายธุรกิจเบียร์
 9. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรม – TBL
 10. ผู้จัดการบริหารความก้าวหน้าและสายอาชีพ
 11. HRBP Supervisor/หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล
 12. ผู้จัดการประเมินผลและพัฒนาระบบ
 13. Talent Management Specialist
 14. Leadership Development Team Lead
 15. Competency & Assessment Specialist
 16. Career Management Specialist

บัญชีและการเงิน จำนวน 59 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน (HORECA)
 2. AVP Office of Treasury
 3. AVP – Financial Product
 4. เจ้าหน้าที่บัญชี – HORECA
 5. หัวหน้าส่วนงานบัญชี – สายธุรกิจต่อเนื่อง
 6. Accounting Manager – Revenue Department
 7. ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการสำนักการเงิน-บริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Product)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส – ส่วนธุรกิจต่างประเทศ
 8. หัวหน้าส่วนบัญชี
 9. หัวหน้าส่วนบัญชี – วิเคราะห์
 10. Financial Analyst
 11. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส Cash Van
 12. เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส สายบริหารงานขาย Cash Van
 13. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย Cash Van
 14. เจ้าหน้าที่บัญชี/อาวุโส (SAP Support)
 15. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 8 – สุราษฎร์ธานี
 16. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 7 – ราชบุรี
 17. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 6 – พระนครศรีอยุธยา
 18. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 5 – เชียงใหม่
 19. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 4 – ขอนแก่น
 20. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 3 – นครราชสีมา
 21. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 2 – ชลบุรี
 22. เจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารงานขาย สนับสนุนขาย ภาค 1 – กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 23. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 8 – สุราษฎร์ธานี)
 24. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 8 – สุราษฎร์ธานี)
 25. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 7 – ราชบุรี)
 26. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 7 – ราชบุรี)
 27. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 6 – พระนครศรีอยุธยา)
 28. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 6 – อยุธยา)
 29. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 5 – เชียงใหม่)
 30. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 5 – เชียงใหม่)
 31. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 4 – ขอนแก่น)
 32. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 4 – ขอนแก่น)
 33. หัวหน้าแผนกบัญชี ภาค 4 – ขอนแก่น
 34. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 3 – นครราชสีมา)
 35. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 3 – นครราชสีมา)
 36. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 2 – ชลบุรี)
 37. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 2 – ชลบุรี)
 38. หัวหน้าแผนกบัญชี ภาค 2 – ชลบุรี
 39. เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (สำนักงานภาค 1 – กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
 40. เจ้าหน้าที่บัญชี – สนับสนุนงานขาย (สำนักงานภาค 1 – กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
 41. เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
 42. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส Cash Van
 43. เจ้าหน้าที่บัญชี Modern Trade
 44. Accounting Officer
 45. เจ้าหน้าที่บัญชี สายธุรกิจเบียร์
 46. เจ้าหน้าที่บัญชี
 47. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน-อาวุโส ทีม 21 ส่วนกลาง
 48. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน- ประจำพื้นที่ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา / อ่างทอง / สิงห์บุรี / สระบุรี / ลพบุรี / ชัยนาท / อุทัยธานี ทีม 14
 49. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 6 อุดรธานี / หนองคาย / สกลนคร / นครพนม / มุกดาหาร / เลย
 50. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 3 นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / สุรินทร์ / สี่คิ้ว / พิมาย
 51. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 2 ชลบุรี / ระยอง / ฉะเชิงเทรา
 52. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – ทีม 1 ปราจีนบุรี / นครนายก / จันทบุรี / ตราด / สระแก้ว
 53. Senior Operational Performance Management Officer
 54. Operational Performance Management Manager / Assistant Manager
 55. ผู้จัดการสำนักงานบัญชีและการเงิน (จ.กำแพงเพชร-ลำปาง)
 56. เจ้าหน้าที่อบรมระบบงานบัญชีสนับสนุนการขาย (SAP)
 57. เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้
 58. เจ้าหน้าที่บัญชี (สายบริหารงานขาย Modern Trade)
 59. Management Report & Analysis Officer / Senior

สายการผลิต จำนวน 32 ตำแหน่ง

 1. วิศวกรควบคุมระบบ (จ.ปทุมธานี)
 2. พนักงานกะ (Evaporation)
 3. พนักงานกะ (ผลิตไฟฟ้า)
 4. หัวหน้ากะ (ผลิตไฟฟ้า)
 5. หัวหน้ากะ (Evaporation)
 6. หัวหน้ากะ (Incinerator)
 7. พนักงานช่าง
 8. หัวหน้าแผนกช่าง (Biomass)
 9. ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกพัฒนาระบบน้ำและน้ำเสีย
 10. พนักงานประกันคุณภาพ – สายการผลิตเบียร์ (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 11. หัวหน้ากะ – หมักส่า สายการผลิตสุรา จ.ราชบุรี
 12. พนักงานเทคนิค แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สายการผลิตเบียร์ (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 13. พนักงานช่างสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ แผนกซ่อมสร้างอะไหล่และเครื่องจักร สายการผลิตเบียร์ (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 14. พนักงานช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล สายการผลิตเบียร์ (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 15. พนักงานควบคุมเครื่องจักร แผนกผลิต สายการผลิตเบียร์ (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 16. พนักงานควบคุมเครื่องจักร แผนกทรัพยากรน้ำ สายการผลิตเบียร์ (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 17. พนักงานขับรถ (สำนักงาน จ.ราชบุรี)
 18. นักวิทยาศาสตร์
 19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
 20. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 21. Supervisor พัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกเทคนิก
 22. Supervisor แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 23. Supervisor แผนกซ่อมสร้างอะไหล่และเครื่องจักร
 24. Supervisor แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล
 25. Supervisor แผนกซ่อมบำรุง
 26. Superviror ผลิต / บรรจุเบียร์
 27. Production Supervisor แผนกบรรจุเบียร์
 28. หัวหน้าหน่วยผลิตถังสำเร็จรูป
 29. พนักงานควบคุมเครื่องจักร แผนกบรรจุ สายการผลิตเบียร์ (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 30. พนักงานกะ-ไฟฟ้า สายการผลิตสุรา จ.ราชบุรี
 31. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานสุรา
 32. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ปรุงสุรา)

กลยุทธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 1. Strategic Project Manager / Spirits
 2. Senior Strategic Management Officer

จัดซื้อ จำนวน 3 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่แผนกสินค้าขาออก
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการงานจัดซื้องานบริการและสินค้า IT
 3. นักจัดซื้อสินค้ากลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์และส่วนผสม
 4. นักจัดซื้อกลุ่มสินค้าพัสดุบรรจุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 12 ตำแหน่ง

 1. Jr./Sr. SAP Support Consultant MM/SD Module
 2. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ – ซัพพลายเชน
 3. เจ้าหน้าที่เครื่องแม่ข่ายอาวุโส 1
 4. เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
 5. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศอาวุโส – ซัพพลายเชน
 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI (Junior Business Intelligence Developer)
 7. Assistant System Development Manager (IT Field)
 8. ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการบริการสารสนเทศ
 9. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโสสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HCIS)
 10. เจ้าหน้าที่พัฒนาอย่างยั่งยืนอาวุโส
 11. IT Fucntion Head
 12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส – สารสนเทศ

วิศวกรรม จำนวน 15 ตำแหน่ง

 1. วิศวกรบำรุงรักษา
 2. วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล
 3. วิศวกรโรงงาน (ประจำโรงงาน จว.กาญจนบุรี)
 4. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 8 – สุราษฎร์ธานี
 5. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 7 – ราชบุรี
 6. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 6 – พระนครศรีอยุธยา
 7. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 5 – เชียงใหม่
 8. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 4 – ขอนแก่น
 9. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 3 – นครราชสีมา
 10. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 2 – ชลบุรี
 11. หัวหน้าช่างเบียร์สด สายธุรกิจเบียร์ ภาค 1 – กรุงเทพและปริมณฑล
 12. หัวหน้าส่วนผลิต
 13. วิศวกร
 14. หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (ประจำโรงงานสุรา)
 15. ช่างเทคนิค

ขาย จำนวน 339 ตำแหน่ง

ตลาดและประชาสัมพันธ์ จำนวน 34 ตำแหน่ง

 1. Innovation Assistant Brand Manager / Sr. Officer
 2. International Assistant Marketing Manager / Sr. Officer
 3. Marketing & Sales Manager – Max Asia
 4. Senior Online Marketing Officer / Dhospaak
 5. พนักงานกิจกรรมพิเศษ
 6. เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมพิเศษ
 7. เจ้าหน้าที่วางแผนและซื้อสื่ออาวุโส
 8. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 9. Designer / Graphic Design / 3 D
 10. พนักงานภาคสนาม
 11. Marketing Support Officer / Spirits
 12. Corporate Communications Manager
 13. Senior Analyst / Analyst (Spirits)
 14. Assistant Brand Manager (Meridian) / Spirits
 15. Senior Customer Management Officer – HORECA
 16. Customer Management Manager (Alcohol Product Group)
 17. Customer Management Assistant Manager
 18. Trade Marketing Manager – On Trade
 19. Trade Marketing Manager – Off Trade
 20. Sr. Trade Marketing Officer
 21. หัวหน้าส่วนสื่อสารพนักงาน
 22. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
 23. เจ้าหน้าที่สื่อสารพนักงานอาวุโส
 24. เจ้าหน้าที่สื่อสารพนักงาน (ถ่ายภาพ-ถ่ายวีดีโอ)
 25. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 26. Senior Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
 27. Section Head – Internal Communication
 28. PR Manager
 29. POP Assistant Manager (TT, MT)
 30. Off Trade – Senior Trade Marketing Manager
 31. Executive Secretary
 32. Creative Designer
 33. Assistant Trade Marketing Manager
 34. Assistant Data Crunching & Analysis Manager

บริหารทั่วไป จำนวน 28 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่วัตถุดิบและพัสดุทั่วไป
 2. หัวหน้าหน่วยธุรการ
 3. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งาน Talent Pool (ด้านดนตรี)
 4. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งาน Talent Pool (ด้านกีฬา)
 5. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ
 6. Assistant Manager Office of Sustainability
 7. Senior Sustainability Officer
 8. เจ้าหน้าที่งานล่ามและงานแปลเอกสารอาวุโส
 9. เจ้าหน้าที่งานบริการและงานทะเบียนทรัพย์สิน
 10. เจ้าหน้าที่งานกำกับดูแลอาวุโส
 11. เจ้าหน้าที่งานบริหารและประสานงานประชุมอาวุโส (ต่างประเทศ)
 12. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสงานทะเบียนทรัพย์สิน
 13. เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ/อาวุโส
 14. Investor Relations Officer
 15. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนหุ้น/อาวุโส
 16. เจ้าหน้าที่นักลงทุนอาวุโส/เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์งานธุรกิจต่างประเทศ
 17. เจ้าหน้าที่งานสิทธิประโยชน์อาวุโส
 18. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรม/อาวุโส
 19. เจ้าหน้าที่งานธุรกิจต่างประเทศอาวุโส
 20. เจ้าหน้าที่อาวุโส งานต้อนรับและงานบริการผู้บริหาร
 21. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สินอาวุโส สายบริหารงานขาย-แคชแวน
 22. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน สายบริหารงานขาย-แคชแวน
 23. ผู้ช่วยผู้จัดการธุรการทรัพย์สิน
 24. ผู้จัดการสำนักงาน สนับสนุน – แคชแวน
 25. Asset Management Officer / เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน
 26. Analyst
 27. เจ้าหน้าที่นักบรรณสารสนเทศ/อาวุโส
 28. หัวหน้าส่วนบริหาร – สายผลิตสุรา

ส่งเสริมการขาย (PG & PC) จำนวน 5 ตำแหน่ง

 1. พนักงานส่งเสริมการขายพีจี (PG)
 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพีซี
 3. PC Supervisor ประจำกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 4. พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) ประจำกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 5. พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser) ประจำกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 6. เจ้าหน้าที่ประสานงาน PC ประจำกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

อื่นๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง

 1. หัวหน้าส่วนพัฒนาประชารัฐพื้นที่ประจำภาค (โครงการประชารัฐ)
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส (โครงการประชารัฐ)
 3. เจ้าหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์ /อาวุโส (โครงการประชารัฐ)
 4. ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน
 5. Head Chef / Sous Chef
 6. Barista

ติดต่อสมัครงาน ไทยเบฟ

 • สำนักงานสรรหาว่าจ้าง สำนักทรัพยากรบุคคล
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
  โทรศัพท์ : 0-2785-5555 ต่อ 11

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน ไทยเบฟ

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here