เปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าหลายตำแหน่ง ประจำสถานีภูเก็ต ✈️ จำนวนมาก ด่วน!!!

0
3753

บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ให้บริการภาคพื้น,ลานจอดอากาศยาน,ผุ้โดยสาร,คลังสินค้าและอื่นๆอีกมากมายภายใต้มาตรฐานสากล ISAGO(มาตรฐาน IATA),RA3 ให้กับสายการบิน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตมากกว่า 20 สายการบินที่มายาวนากว่า 10 ปี ขณะนี้เปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้า”ประจำสถานีภูเก็ต ✈️

สำหรับผู้สนใจสมัครงานคลังสินค้า สนามบินภูเก็ต สามารถส่งเอกสารมาที่ [email protected] หรือ โทรศัพท์ติดต่อมาที่ 076-327609 ทุกวันเวลา 0830-1630

สมัครงานคลังสินค้า สนามบิน

ตำแหน่งงานว่าง

 • 1.พนักงานตรวจรับสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ (Cargo Acceptance)
 • 2.พนักงานธุรการคลังสินค้า (Cargo Coordinator)
 • 3.ตำแหน่ง พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้าและไปรษณีย์ (Warehouse Loader)
 • วิธีสมัครงานคลังสินค้า สนามบิน

  • สัญชาติไทย
  • เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)
  • อายุต้องไม่เกิน 28 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
  • ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here