องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
1715

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ จำนวน 5 อัตรา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. สัตวแพทย์ 5  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักการเงิน 4  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักคอมพิวเตอร์ 4  จำนวน 1 อัตรา
 4. นักผลิตภัณฑ์ 4  จำนวน 1 อัตรา
 5. วิศวกร 4  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ


อัพเดทวันที่ 11 กพ. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 12 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

สมัครงาน อ.ส.ค.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. พนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานสัตวบาล 2 จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานสัตวแพทย์ 2  จำนวน 4 อัตรา
 4. พนักงานผลิต 2 จำนวน 3 อัตรา
 5. ช่าง 2  จำนวน 2 อัตรา
 6. พนักงานตลาด 2  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความสนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here