องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง

0
835

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครองค์การโคนม ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563

สมัครองค์การโคนม

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 3 อัตรา
  2. นิติกร 5 จำนวน 1 อัตรา
  3. นิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา
  4. นักตรวจสอบ 4 จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิทยาศาสตร์ 4 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครองค์การโคนม

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครองค์การโคนม ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครองค์การโคนม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here