องค์การสุรา เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รับสมัครถึง 13 กย.

0
487

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับผู้สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
  2. หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การสุรากำหนด ซึ่งสามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และวิธีการรับสมัครงาน

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 7-8

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here