องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 42 อัตรา วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี

0
1086

องค์การค้าของ สกสค. หรือศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การค้า สกสค. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานศึกษาภัณฑ์ องค์การค้ราของ สกสค. ให้สมัครงานออนไลน์ได้ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

สมัครงานศึกษาภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่าง

  1. รองผู้อำนวย
  2. ผู้อำนวยการสำนัก
  3. หัวหน้าฝ่าย
  4. หัวหน้าส่วน
  5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส
  6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ลูกจ้าง

วิธีสมัครงานศึกษาภัณฑ์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานศึกษาภัณฑ์ องค์การค้าของ สกสค. ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การค้าของ สกสค. ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานศึกษาภัณฑ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here