สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

62
108025

สมัครงาน Kerry Express

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการ และยังมีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) รวมไปถึง ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้อีกด้วย ทั้งนี้ Kerry Express มีประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

ตำแหน่งงานว่าง

 1. HR Officer (HRIS Support)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง, ชาย
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป ด้านระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Implementระบบงาน HR)
  • มีความรู้พื้นฐาน Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  • มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ปัญหา
  • มีทักษะการสื่อสาร, ละเอียดรอบคอบ
  • มีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 2. HR Officer (Time Attendance)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 3. HR Officer (Welfare)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 4. เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล,
  • การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสรรหา และว่าจ้าง อย่างน้อย 1ปี
  • ชอบพบปะพูดคุย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งผลงาน มีความรับผิดชอบ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 5. เจ้าหน้าที่ว่าจ้าง (Hiring Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานว่าจ้างพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer – Uniform)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านคลังสินค้า ด้านสวัสดิการยูนิฟอร์ม หรือเครื่อง
  • แต่งกายพนักงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 7. เจ้าหน้าที่บัญชีรับ (Accounting Officer(A/R)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 8. เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (Accounting Officer A/P)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 9. Audit Center (ลูกค้าสัมพันธ์)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Ms. Excel, Internet)
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 10. Senior Product Development Officer / Product Development Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้ (จันทร์-เสาร์)
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล/การให้บริการลูกค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 11. Sales Executive (ประจำสาขาต่างจังหวัด)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานได้
  • มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
 12. Customer Service Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Thai Nationality, Age 23-30
  • Bachelor degree in Business Administration or relevant fields
  • Verbal and written English language communication
  • Detail oriented
  • Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft office programs
  • Must be able to work independently with minimal supervision
  • Knowledge of accounting and reporting practices
  • Fresh graduate is welcomed.
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 13. Quality Assurance – Call Center
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, age between 25-35
  • Bachelor’s degree
  • Skill service excellent attitude and analyze Call Center work
  • 3-5 years experience in QA working, or related Call Center.
  • English skill will be considered
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 14. Admin Coordinator (DCSP)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  • มีทักษะด้าน Microsoft Office
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 15. Admin Driver
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานในห้างสรรพสินค้าได้
  • สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 16. IT Operator
  คุณสมบัติ :
  • Male, Age not over 35 years old.
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, or any related field.
  • Experience minimum 1-2 year in IT-Operator.
  • Having knowledge in computer skill and infrastructure fundamental.
  • Multitask skill and problem solving characteristics.
  • Good service mind, hardworking, fast learning and positive thinking
  • Able to work in night shift
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 17. ช่างเทคนิค และซ่อมบำรุงสาขา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านงานช่างอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
  • มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถเดินทางได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม
 18. Improvement Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และประสานงาน (อ่าน เขียน พูด)
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอที่ดี มีความกระตือรือร้นและความคล่องตัวในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีทักษะในการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 19. ISO Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการอบรม Internal Audit และข้อกำหนดระบบ ISO
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO และ Document Control อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 20. Analyst Programmer / Mobile Programmer
  คุณสมบัติ :
  • Male / Female, Age 20-35 Years old
  • Bachelor’s degree in IT or related
  • At least 1 years experience in IT-related field support
  • Ability to work under pressure, possess problem solving capability
  • Strong communication and interpersonal skills
  • Good attitude
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาชื่น, บางรัก
 21. Data Analyst
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะเชิงวิเคราะห์, การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft SQL Server Management Studio
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 22. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ เวลา 14.00-23.00 น.
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สาธร
 23. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า (ประจำเคาน์เตอร์ใน Office Mate)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 24. Senior Application Support / Application Support
  คุณสมบัติ :
  • Male, age 30-38 year old.
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related field
  • Analytical and excellent troubleshoot/problem solving skills
  • Ability to take initiative and solve issues independently
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 25. Database Administrator – DBA
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, IE or related field.
  • Experience minimum 5 year in MSSQL Database Administrator and have database infrastructure knowledge
  • SQL High availability experience is a must
  • Good analytical, problem-solving and communication skills
  • May provide after-hours support as needed
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 26. IT Support
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี, บางกระดี่ 16, บางพลี กม.19, ประชาชื่น
 27. Claim Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • รักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
  • ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านธุรการ การพิจารณาชดเชยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 28. Call Center (Thai/English)
  คุณสมบัติ :
  • Thai National, age between 22-28 years
  • Diploma or higher in related field
  • Good communication skills
  • 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
  • Good command in speaking , reading and writing English
  • Good command of Computer Literacy, and typing skills
  • Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
  • Able to work under pressure and flexible time.
  • Flexible to work as shift, holiday and weekend day
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 29. Senior System Analyst / System Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related fields
  • Minimum 2 years experience in software development
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
  • Familiar with software development life cycle process
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Strong technical and analytical skill
  • Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
  • Ability to work within a team environment
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 30. ERP Specialist (Oracle) / ERP Officer (Oracle)
  คุณสมบัติ :
  • Male/Female Age 25 – 35 year old
  • Bachelor’s Degree or higher in IT, Accounting, Business, MIS or related field.
  • Minimum 3 years experience in technical supporting Oracle E-Business Suite specially Finance (GL, AP, AR, FA,CM) and Purchasing modules (PO, iPro)
  • Good analytical, troubleshooting, interpersonal skills, able to handle various types of users and work well under high pressure
  • In-depth knowledge of Oracle E-Business Suite Financial and Purchasing modules is a must.
  • Mature, responsibility, hardworking, self-learning plus result-driven
  • Excellent interpersonal and communication skills and strong leadership
  • Ability to work under pressure, have a problem solving capability
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิกที่นี่

62 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าประจำสาขา ติดต่อกลับหน่อยนะคะ 0917615149

 2. สมัครงานค่ะเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าประจำสาขาค่ะ ไม่ทราบว่าต้องไปสมัครที่สำนักงานใหญ่ หรือสมัครที่สาขาที่ต้องการทำค่ะ

 3. ขับรถส่งสินค้า
  มีประสพการขับออกต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  ชำนานเส้นทาง
  สายอีสานเหนือ,ชัยภูมิ,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,หนองคาย
  สายอีสานใต้,โคราช,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีษเกตุ,อุบล

 4. สนใจรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา ปัตตานี
  วุฒิ ป.ตรี 085-6705960

  • สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและพนักงานขับรถ4ล้อส่งสินค้าประจำสาขาปัตตานี วุฒิ ป.ตรี
   อัสมิง สนาบารา 096-8370230

 5. สนใจ สมัครตำแหน่งขับรถ4ล้อ ประจำสาขา กันตัง-ตรัง คับ 094-9206261

 6. สนใจสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานส่งสินค้า ปัตตานี และยะลา ครับ วุฒิ.ป.ตรี เคยมีประสบการงานขายและส่งสื้นค้า 0843973840

 7. สนใจ สมัครเจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า บางนา
  วุฒิ ม.6 ติดต่อกลับ 0994479926 ด้วยค่ะ

 8. สนใจ หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า จบเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ ม.จ.พ 0627515775

 9. พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า รถบรรทุก 6-10 ล้อ

 10. ขับรถว่างสาขาไหนบ้างคับในกรุงเทพสนใจขับ0637511060สมัครที่ไหนคับ

 11. สนใจสมัครเป็นพนักงานขับรถ 4ล้อครับ วุฒิ ม.3 มีประสบการทำงานขับรถมาแล้ว 13ปีครับ ชำนานทาง จ.สมุทรสาคร ทั้งหมดครับ
  จ.สมุทรสาคร. 065-4909740,065-4909741 นัท ครับ

 12. สนใจตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์คลังสินค้า พื้นที่ปทุมธานี ครับ 087-4043167

 13. สนใจสมัคร ตำแหน่งคัดแยกสินค้า ครับ อยู่ปทุมธานี

 14. สนใจงานพนักงานขับรถสมุทรสาคร ติดต่อกลับ 0804131251

 15. สนใจพนักงานขับรถ4ล้อ มีใบขับขี่ สามารถติดได้ที่เบอร์โทร 062-4966570

 16. สนใจงาน หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า กทม หรือ ที่ขอนแก่นได้คะ

 17. สนใจพนักงานขับรถ4ล้อ ตจวสายใต้ มีประสบการ์ขับรถสายใต้ อายุ29 อาศัยอยู่ จังหวัดชุมพร ตำแหน่งงานบอกติดต่อด้วยครับ

 18. สนใจคะ เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า สมุทรสาคร ม.6
  0925627278 ยังรับอยู่ไหมคะ

 19. สรใจครับ พนักงานขับรถ 4 ล้อขับต่างจังหวัดได้ครับ ติดต่อสมัครได้ที่ไหนบ้างครับ

  • สนใจครับ พนักงานขับรถ 4 ล้อ ขับต่างจังหวัดได้ครับ ติดต่อสมัครได้ที่ไหนบ้างครับ

 20. สนจัย เจ้าหน้าที่คัดแยกสิ้นค้า บางนาคัฟ
  0621439645

 21. สนใจ สมัคร(ผู้ชาย) ส่งพัสดุ สาขาหาดใหญ่ รบกวนติดต่อด่วนคับ 080-7089741

 22. สนใจขับรถ4ล้อครับมีประสบการณ์ รู้เส้นทางกรุงเทพ,ต่างจังหวัดครับ สามารถเริ่มงานได้เลยครับผม

 23. สนใจส่งของรถ4ล้อในสุราษฎร์ธานีและกระบี่คับ

 24. สนใจงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) แถวภาคใต้ คับ

 25. สนใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า ต้องติดต่อทางไหนหรอครับ
  รบกวนติดต่อกลับทาง [email protected] 0655138772
  ได้ที่โคราชยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ

 26. สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ เคาน์เตอร์ค่ะ กทม.

 27. สวัสดีคับ ผมสนใจจะสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถส่งสินค้า4ล้อคับ บ้านพักอยู่ แถวเมืองทองธานี ปากเกร็ด 41/7ม.6ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120

 28. สนใจสมัครพนักงานขับรถ 4 ล้อ
  มีใบขับขี่ ชนิด 5 ปี
  โซน นนทบุรี

 29. สนใจสมัครงานค่ะเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าประจำสาขา เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาปัตตานี. ยะลา
  ติดต่อกลับหน่อยนะคะ 0904810679

 30. อยากทำครับส่งของyi ขับรถใหญ่ก็ได้รถเล็กก็ได้ใบขับขี่มีทั้ง2ประเภท แต่ไม่มีวุติ 0641172333

 31. สนใจค่ะ เจ้าหน้าทีธุรการ จบป.ตรี ค่ะ 065-3909165

 32. พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 4 ล้อ
  คุณสมบัติ :
  เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
  วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
  ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
  สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
  มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
  *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ

  สนใจครับ พร้อมเริ่มงานมีใบขับขี่รถยนต์กำลังว่างงาน ติดต่อ 0918756431

 33. เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า
  0984348622

 34. สมัครขับรถประจำจังหวัดหนองคายครับมีรถกระบะตอนเดียวหลังคาสูง2เมตรครับ

 35. พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 4 ล้อ
  คุณสมบัติ :
  เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
  วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
  ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
  สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
  มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
  *สถานที่ปฏิบัติงาน : ตราด

  สนใจครับ พร้อมเริ่มงานมีใบขับขี่รถยนต์กำลังว่างงาน ติดต่อ 0808123282

 36. เชียงใหม่มีไหมคับพร้อมเริ่มงานคับ

 37. หางาน:พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า2-4ล้อ
  วุฒิ ม.3 เพศชาย อายุ27ปี
  มีใบขับขี่รถยนต์-จักรยานยนต์
  ผ่านทหารแล้วไม่มีประวัติต้องโทษอาญา
  สามารถทำในเขตโคราชได้
  เบอติดต่อกลับ0872542640น่ะครับ

 38. พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 4 ล้อ
  คุณสมบัติ :
  เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
  วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
  ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
  สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
  มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
  *สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช (ปากพนัง)

  สนใจครับ พร้อมเริ่มงานมีใบขับขี่รถยนต์กำลังว่างงาน ติดต่อ 082-5966705

 39. สน จัย พนง ขับรถมีใบขับขี่ประเภท2บ้านยุแถวเทพารัก ขับได้ทั้ง4-6ล้อ 0957867502

 40. สน จัย พนง ขับรถมีใบขับขี่ประเภท2บ้านยุแถวเทพารัก ขับได้ทั้ง4-6ล้อ

  0957867502

 41. สนใจพนักงานขับรถ4ล้อ ปัตตานี,ยะลา
  T.0936787890

 42. ตรังมีตำแหน่งอะไรว่างบ้างครับสนใน พร้อมเริ่มงานครับ

 43. เบอร์โทร 0944133717 ครับ สนใจและพร้อมทำงานที่สาขา ตรังครับ ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม

 44. สนใจสมัครงานค๊ ประจำสาขาบางกะปิหรือรามคำแหง1ก็ได้ มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัท เคอรี่ เคยอยู่สาขาใหญ่บางนา อยู่แผนกอิน
  วอยมาก่อนค๊ 0861613620

 45. สนใจสมัครงานค๊ะ ประจำสาขาปากน้ำชุมพรหรือใกล้เคียงค๊ะ มีประสบการณ์เป็นพนักงานขาย 2ปีค๊ะ วุฒ ป.ตรีค๊ะ
  โทร 0970696416

 46. สนใจครับ สมัครที่ใหน อยู่ จ.กระบี่ มีใบขับขี่ประเภทสอง วุฒิปริญญาตรี
  097-130 7347

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here