สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

35
75388

สมัครงาน Kerry Express

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการ และยังมีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) รวมไปถึง ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้อีกด้วย ทั้งนี้ Kerry Express มีประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

ตำแหน่งงานว่าง

 1. HR Officer (HRIS Support)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง, ชาย
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป ด้านระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Implementระบบงาน HR)
  • มีความรู้พื้นฐาน Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  • มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ปัญหา
  • มีทักษะการสื่อสาร, ละเอียดรอบคอบ
  • มีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 2. HR Officer (Time Attendance)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 3. HR Officer (Welfare)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 4. เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล,
  • การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสรรหา และว่าจ้าง อย่างน้อย 1ปี
  • ชอบพบปะพูดคุย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งผลงาน มีความรับผิดชอบ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 5. เจ้าหน้าที่ว่าจ้าง (Hiring Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานว่าจ้างพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer – Uniform)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านคลังสินค้า ด้านสวัสดิการยูนิฟอร์ม หรือเครื่อง
  • แต่งกายพนักงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 7. เจ้าหน้าที่บัญชีรับ (Accounting Officer(A/R)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 8. เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (Accounting Officer A/P)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 9. Audit Center (ลูกค้าสัมพันธ์)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Ms. Excel, Internet)
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 10. Senior Product Development Officer / Product Development Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้ (จันทร์-เสาร์)
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล/การให้บริการลูกค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 11. Sales Executive (ประจำสาขาต่างจังหวัด)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานได้
  • มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
 12. Customer Service Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Thai Nationality, Age 23-30
  • Bachelor degree in Business Administration or relevant fields
  • Verbal and written English language communication
  • Detail oriented
  • Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft office programs
  • Must be able to work independently with minimal supervision
  • Knowledge of accounting and reporting practices
  • Fresh graduate is welcomed.
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 13. Quality Assurance – Call Center
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, age between 25-35
  • Bachelor’s degree
  • Skill service excellent attitude and analyze Call Center work
  • 3-5 years experience in QA working, or related Call Center.
  • English skill will be considered
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 14. Admin Coordinator (DCSP)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  • มีทักษะด้าน Microsoft Office
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 15. Admin Driver
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานในห้างสรรพสินค้าได้
  • สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 16. IT Operator
  คุณสมบัติ :
  • Male, Age not over 35 years old.
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, or any related field.
  • Experience minimum 1-2 year in IT-Operator.
  • Having knowledge in computer skill and infrastructure fundamental.
  • Multitask skill and problem solving characteristics.
  • Good service mind, hardworking, fast learning and positive thinking
  • Able to work in night shift
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 17. ช่างเทคนิค และซ่อมบำรุงสาขา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านงานช่างอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
  • มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถเดินทางได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม
 18. Improvement Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และประสานงาน (อ่าน เขียน พูด)
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอที่ดี มีความกระตือรือร้นและความคล่องตัวในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีทักษะในการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 19. ISO Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการอบรม Internal Audit และข้อกำหนดระบบ ISO
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO และ Document Control อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 20. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
  • มีประสบการณ์งานฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน ด้านความปลอดภัย
  • สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ (มียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา, ปทุมธานี
 21. เจ้าหน้าที่บริการรับส่งพัสดุ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
  • มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีความรู้เส้นทาง และมีใบอนุญาติขับขี่
  • มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 22. Analyst Programmer / Mobile Programmer
  คุณสมบัติ :
  • Male / Female, Age 20-35 Years old
  • Bachelor’s degree in IT or related
  • At least 1 years experience in IT-related field support
  • Ability to work under pressure, possess problem solving capability
  • Strong communication and interpersonal skills
  • Good attitude
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาชื่น, บางรัก
 23. พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 4 ล้อ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  • รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  • รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
  • สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
 24. Data Analyst
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะเชิงวิเคราะห์, การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft SQL Server Management Studio
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 25. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ เวลา 14.00-23.00 น.
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สาธร
 26. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า (ประจำเคาน์เตอร์ใน Office Mate)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 27. Senior Application Support / Application Support
  คุณสมบัติ :
  • Male, age 30-38 year old.
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related field
  • Analytical and excellent troubleshoot/problem solving skills
  • Ability to take initiative and solve issues independently
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 28. Database Administrator – DBA
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, IE or related field.
  • Experience minimum 5 year in MSSQL Database Administrator and have database infrastructure knowledge
  • SQL High availability experience is a must
  • Good analytical, problem-solving and communication skills
  • May provide after-hours support as needed
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 29. พนักงานขับรถรับ, ส่งสินค้า 4 ล้อ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  • รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  • รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
  • สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ, ปทุมธานี และสมุทรสาคร
 30. IT Support
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี, บางกระดี่ 16, บางพลี กม.19, ประชาชื่น
 31. Claim Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • รักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
  • ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านธุรการ การพิจารณาชดเชยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 32. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  คุณสมบัติ :
  • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
  • Bachelor’s degree in any related field.
  • New graduated is welcome
  • Proactive with interpersonal, problem solving skill
  • Good team player and service minded
  • Strong communication and interpersonal skills
  • Good knowledge for Microsoft office.
  • Ability to work under pressure, Positive attitude, pleasant personality, energetic and service minded
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 33. Call Center (Thai/English)
  คุณสมบัติ :
  • Thai National, age between 22-28 years
  • Diploma or higher in related field
  • Good communication skills
  • 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
  • Good command in speaking , reading and writing English
  • Good command of Computer Literacy, and typing skills
  • Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
  • Able to work under pressure and flexible time.
  • Flexible to work as shift, holiday and weekend day
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 34. Senior System Analyst / System Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related fields
  • Minimum 2 years experience in software development
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
  • Familiar with software development life cycle process
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Strong technical and analytical skill
  • Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
  • Ability to work within a team environment
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 35. เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า 
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือหญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
  • ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
  • รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  • รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
  • ถ้าหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 36. เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม. 3
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำงาน จันทร์ – เสาร์
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา, ปทุมธานี และ สมุทรสาคร
 37. พนักงานขับรถจักรยานยนต์ รับ,ส่งสินค้า
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  • มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์  1 ปีขึ้นไป
  • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  • รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  • รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
  • สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 38. พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า รถบรรทุก 6-10 ล้อ ( Line Haul )
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
  • มีใบขับขี่ประเภท กท.2
  • รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
  • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
 39. ERP Specialist ( Oracle )
  คุณสมบัติ :
  • Male/Female Age 25 – 35 year old
  • Bachelor’s Degree or higher in IT, Accounting, Business, MIS or related field.
  • Minimum 3 years experience in technical supporting Oracle E-Business Suite specially Finance (GL, AP, AR, FA,CM) and Purchasing modules (PO, iPro)
  • Good analytical, troubleshooting, interpersonal skills, able to handle various types of users and work well under high pressure
  • In-depth knowledge of Oracle E-Business Suite Financial and Purchasing modules is a must.
  • Mature, responsibility, hardworking, self-learning plus result-driven
  • Excellent interpersonal and communication skills and strong leadership
  • Ability to work under pressure, have a problem solving capability
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิกที่นี่

35 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าประจำสาขา ติดต่อกลับหน่อยนะคะ 0917615149

 2. สมัครงานค่ะเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าประจำสาขาค่ะ ไม่ทราบว่าต้องไปสมัครที่สำนักงานใหญ่ หรือสมัครที่สาขาที่ต้องการทำค่ะ

 3. ขับรถส่งสินค้า
  มีประสพการขับออกต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  ชำนานเส้นทาง
  สายอีสานเหนือ,ชัยภูมิ,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,หนองคาย
  สายอีสานใต้,โคราช,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีษเกตุ,อุบล

 4. สนใจรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา ปัตตานี
  วุฒิ ป.ตรี 085-6705960

  • สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและพนักงานขับรถ4ล้อส่งสินค้าประจำสาขาปัตตานี วุฒิ ป.ตรี
   อัสมิง สนาบารา 096-8370230

 5. สนใจ สมัครตำแหน่งขับรถ4ล้อ ประจำสาขา กันตัง-ตรัง คับ 094-9206261

 6. สนใจสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานส่งสินค้า ปัตตานี และยะลา ครับ วุฒิ.ป.ตรี เคยมีประสบการงานขายและส่งสื้นค้า 0843973840

 7. สนใจ สมัครเจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า บางนา
  วุฒิ ม.6 ติดต่อกลับ 0994479926 ด้วยค่ะ

 8. สนใจ หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า จบเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ ม.จ.พ 0627515775

 9. พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า รถบรรทุก 6-10 ล้อ

 10. ขับรถว่างสาขาไหนบ้างคับในกรุงเทพสนใจขับ0637511060สมัครที่ไหนคับ

 11. สนใจสมัครเป็นพนักงานขับรถ 4ล้อครับ วุฒิ ม.3 มีประสบการทำงานขับรถมาแล้ว 13ปีครับ ชำนานทาง จ.สมุทรสาคร ทั้งหมดครับ
  จ.สมุทรสาคร. 065-4909740,065-4909741 นัท ครับ

 12. สนใจตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์คลังสินค้า พื้นที่ปทุมธานี ครับ 087-4043167

 13. สนใจสมัคร ตำแหน่งคัดแยกสินค้า ครับ อยู่ปทุมธานี

 14. สนใจงานพนักงานขับรถสมุทรสาคร ติดต่อกลับ 0804131251

 15. สนใจพนักงานขับรถ4ล้อ มีใบขับขี่ สามารถติดได้ที่เบอร์โทร 062-4966570

 16. สนใจงาน หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า กทม หรือ ที่ขอนแก่นได้คะ

 17. สนใจพนักงานขับรถ4ล้อ ตจวสายใต้ มีประสบการ์ขับรถสายใต้ อายุ29 อาศัยอยู่ จังหวัดชุมพร ตำแหน่งงานบอกติดต่อด้วยครับ

 18. สนใจคะ เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า สมุทรสาคร ม.6
  0925627278 ยังรับอยู่ไหมคะ

 19. สรใจครับ พนักงานขับรถ 4 ล้อขับต่างจังหวัดได้ครับ ติดต่อสมัครได้ที่ไหนบ้างครับ

  • สนใจครับ พนักงานขับรถ 4 ล้อ ขับต่างจังหวัดได้ครับ ติดต่อสมัครได้ที่ไหนบ้างครับ

 20. สนจัย เจ้าหน้าที่คัดแยกสิ้นค้า บางนาคัฟ
  0621439645

 21. สนใจ สมัคร(ผู้ชาย) ส่งพัสดุ สาขาหาดใหญ่ รบกวนติดต่อด่วนคับ 080-7089741

 22. สนใจขับรถ4ล้อครับมีประสบการณ์ รู้เส้นทางกรุงเทพ,ต่างจังหวัดครับ สามารถเริ่มงานได้เลยครับผม

 23. สนใจส่งของรถ4ล้อในสุราษฎร์ธานีและกระบี่คับ

 24. สนใจงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) แถวภาคใต้ คับ

 25. สนใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า ต้องติดต่อทางไหนหรอครับ
  รบกวนติดต่อกลับทาง [email protected] 0655138772
  ได้ที่โคราชยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ

 26. สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ เคาน์เตอร์ค่ะ กทม.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here