สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี 5 ตำแหน่ง 29 มิ.ย.-13 ก.ค.

0
2151

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานสำนักนายกฯ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563

สมัครงานสำนักนายกฯ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานการเมือง) จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานสำนักนายกฯ

สำหรบผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสำนักนายกฯ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสำนักนายกฯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here