สำนักบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี 12 อัตรา

0
603

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครลูกจ้างชั่วคราว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-19 สิงหาคม 2563

สมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เศรษฐกร จำนวน 8 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  4. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-19 สิงหาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้างชั่วคราว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here