สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้าง วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี (รับคนพิการด้วย) จำนวน 113 อัตรา

0
463

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และคนพิการ เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงาน ปปง. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 113 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงาน ปปง. ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563

สมัครลูกจ้างราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 113 อัตรา (รายละเอียดตำแหน่งตามเอกสารแนบ)

วิธีสมัครลูกจ้างราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงาน ปปง. ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้างราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here