สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรด้านนิติบัญญัติ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 20 อัตรา

0
93

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จัดจ้างบุคคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ โดยจะพิจารณาบุคลากรจ้างเหมาเป็นรายบุคคล จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานด้านนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-19 มีนาคม 2564

สมัครงานด้านนิติบัญญัติ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานบริการเงินและสวัสดิการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล  จำนวน 3 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่บันทึกและรายงานการประชุม  จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 4 อัตรา
  7. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
  8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครงานด้านนิติบัญญัติ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานด้านนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามประกาศรับสมัครงานด้งกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ถนนสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานด้านนิติบัญญัติ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here