สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี

0
139

ประกอบสอบรับราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ วุฒิปวส.และวุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ประกาศสอบรับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบาและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา
  2. นิติกรปฏิบัติ  จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามประกาศสอบรับราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ประกาศสอบรับราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here