สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการ ดูตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
409

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

สมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาต

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here