สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบข้าราชการทหารและพนักงานราชการ ตำแหน่งงาน 67 อัตรา

0
201
งานราชการ ทหาร
งานราชการ ทหาร

ประกาศรับสมัครงานราชการ จำนวน 67 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลมโหม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 67 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลมโหม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งวันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา
  2. นายทหารชั้นประทวน  จำนวน 8 อัตรา
  3. พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งวันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลมโหม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here