สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน วุฒิปวช./ปวส./ปริญญาตรี จำนวน 75 อัตรา

0
438

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานประกันสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประกันสังคมและบุคคลภายนอกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมในตำแหน่งที่ว่าง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.และปริญญาตรี จำนวน 75 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2564

สมัครงานประกันสังคม

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่ประกันสังคม  จำนวน 20 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา
  3. นักวิชาการประกันสังคม  จำนวน 20 อัตรา
  4. นิติกร  จำนวน 15 อัตรา

วิธีสมัครงานประกันสังคม

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานประกันสังคม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here