สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครงาน 63 อัตรา

0
189

ประกาศรับสมัครงานวันนี้ 63 อัตรา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 63 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน  จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี  จำนวน 3 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกรรมการเงิน  จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่นิทรรศการ  จำนวน 10 อัตรา
 5. นายช่าง  จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์  จำนวน 17 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่สารบรรณ  จำนวน 1 อัตรา
 8. ่วิศวกร  จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 5 อัตรา
 10. นายช่างแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์  จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล  จำนวน 13 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า)  จำนวน 2 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครงาน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ประกาศรับสมัครงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here