สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดสอบรับราชการ วุฒิปริญญาตรี/ปวส. 41 อัตรา

0
225

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา ในส่วนของสมาชิกที่สนใจ ต้องการสอบรับราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  2. เศรษฐกรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 21 อัตรา
  5. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  จำนวน 7 อัตรา
  6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครสอบรับราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบรับราชการ สำนักงานทรัพยากน้ำแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here