สอบตำรวจ!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา

1
9694

สมัครสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปรกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 5,000 อัตรา

ผู้สนใจ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน  – 8 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบ นายสิบตำรวจ

 

สมัครสอบตำรวจ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 1. ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 2. ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 250 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 3. ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 4. ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 350 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 5. ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 6. ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 350 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 7. ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 200 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 8. ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 9. ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 500 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 10. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 800 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 11. กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,300 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก

การสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งราชการที่เปิดสอบตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน  – 8 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น ผ่านเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org เท่านั้น

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here