สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการตำรวจ 300 อัตรา

0
267

ประกาศรับสมัครข้าราชการตำรวจ 300 อัตรา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 100 อัตรา และชั้นสัญญาบัตร 200 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564

สอบข้าราชการตำรวจ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ จำนวน 100 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 200 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการตำรวจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการตำรวจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here