สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดสอบงานราชการ วุฒิป.ตรี/ปวส. ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

0
221

ประกาศรับสมัครงานราชการ 45 อัตรา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 45 อัตรา ในส่วนของผูู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

สมัครงานราชการ สตง.

ตำแหน่งงานราชการที่ตรวจสอบ

  1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา
  2. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย)  จำนวน 3 อัตรา
  3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  6. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  9. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  10. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ สตง.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ สตง.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here