สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิม.6/ปวช. 96 อัตรา

0
395

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี กลุ่มผู้บังคับหมู่ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.หรือ ม.6 จำนวน 96 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบตำรวจ ตม. สำนักงานงานตรวจคนเข้าเมือง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2563

สอบตำรวจ ตม.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ผู้บังคับหมู่ ยศสิบตำรวจตรี  จำนวน 96 อัตรา

วิธีสมัครสอบตำรวจ ตม.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบตำรวจ ตม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบตำรวจ ตม.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here