สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง 32 ตำแหน่ง สมัครทางไปรษณีย์ ถึง 15 มิ.ย.

0
19170


สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เป็นองค์กรอิสระ คือหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ วันนี้ กพท. เปิดรับสมัครงาน 32 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครการบินพลเรือน ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

สมัครการบินพลเรือน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ
 2. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 3. หัวหน้ากองเวชศาสตร์การบิน ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่
 4. หัวหน้ากองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ
 5. พนักงานกองควบคุมคุณภาพภายในองค์กร ฝ่ายประกันคุณภาพ
 6. พนักงานกองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 7. พนักงานกองเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 8. พนักงานกองกฏหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายกฏหมาย
 9. พนักงานกองกฏหมาย มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายกฏหมาย
 10. พนักงานกองพัฒนามาตรฐาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
 11. พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
 12. พนักงานกองใบอนุญาตประกอบกิจกรรมการบินพลเรือน ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
 13. พนักงานกองคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
 14. พนักงานกองอัตราค่าบริการ ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
 15. พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
 16. พนักงานกองพัฒนามาตรฐานการจัดการฯ
 17. พนักงานกองระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 18. พนักงานกองข้อมูลข่าวสารการบิน
 19. พนักงานกองแถลงข่าวการบิน
 20. พนักงานกองบุคลากร
 21. พนักงานกองฝึกอบรม
 22. พนักงานกองกำกับมาตรฐานจราจรทางอากาศ
 23. พนักงานกองกำกับมาตรฐานบริการข่าวสารการบิน
 24. พนักงานกองห้วงอากาศและกำกับมาตรฐานวิธีปฏิบัติการบิน
 25. พนักงานกองกำกับมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน
 26. พนักงานบริหารทั่วไป
 27. พนักงานกองพัฒนามาตรฐาน
 28. พนักงานกองรับรองการดำเนินงานสนามบิน
 29. พนักงานกองสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราว
 30. พนักงานกองสิ่งแวดล้อมการบิน
 31. พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน
 32. พนักงานกองความตกลงระหว่างประเทศ

วิธีสมัครการบินพลเรือน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครการบินพลเรือน ให้สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครการบินพลเรือน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here