สายการบินไทยแอร์เอเซีย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รับถึง 30 เม.ย.

0
1513

สายการบิน Thai Air Asia กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เพื่อเข้ารับการฝึกงานเกี่ยวกับงานสายการบิน โดยนักศึกษาที่สนใจฝึกงานไทยแอร์เอเซีย ให้ติดต่อสอบถามตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานไทยแอร์เอเซีย

 • สัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4
 • ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
 • เกรดเฉลีย 3.00 ขึ้นไป
 • เอกสารประกอบการสมัครฝึกงานไทยแอร์เอเซีย

 • ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
 • Resume/ CV พร้อมระบุแผนกที่ต้องการฝึกงาน (และ/หรือ แจ้งแผนกสำรอง 2 อันดับ) ได้แก่ Flight Operations (Cabin Crew/ Pilot Training/ Flight Dispatcher), Cargo, People & Culture, Training Management Center, Sales & Marketing, Creative, Social Media, Inflight Services, Engineering, Accounting, ICT, Quality Assurance, Safety, Security
 • ใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด
 • รับทราบเงื่อนไขสำหรับการสมัครงาน
 • หมายเหตุ:

  สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ฝึกงานฝ่าย Guest Services ให้ติดต่อโดยตรงที่ Guest Services Office อาคาร 2 ชั้น 2 สนามบินดอนเมือง พร้อมใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย และใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด

  สำหรับผู้ผ่านการพิจารณา และทางแผนกนั้นๆมีความประสงค์รับน้องฝึกงาน ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งผลโดยตรง

  คลิก>>>ฝึกงานไทยแอร์เอเซีย

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here