สอบงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 9 ตำแหน่ง วุฒิม.3/ปวส./ป.ตรี/ป.โท 9-25 ธ.ค.

0
3067

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ รวม 11 ตำแหน่ง โดยผู้สนใจสมัครสอบการบินพลเรือน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-25 ธันวาคม 2562

สอบการบินพลเรือน

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  1. หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  2. นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
  5. ช่างอากาศยาย 1 จำนวน 3 อัตรา
  6. ช่างเครื่องวัดประกอบการบิน 1 จำนวน 1 อัตรา
  7. นักบริหารงานทั่วไป 1 จำนวน 1 อัตรา
  8. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  9. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบการบินพลเรือน

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบการบินพลเรือน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-25 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สถาบันการบินพลเรือนระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบการบินพลเรือน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here