สอบตำรวจ!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา ประจำปี 2562

1
11672

สอบนายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5,200 อัตรา

ผู้สนใจ สมัครสอบนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบ นายสิบตำรวจ

สมัครสอบตำรวจ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 1. ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 300 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 2. ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 250 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 3. ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 300 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 4. ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 300 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 5. ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 6. ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 300 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 7. ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 200 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 8. ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 9. ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 500 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 10. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 1,100 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก
 11. กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,500 อัตรา

  • เอกสารเฉพาะตำแหน่ง คลิก

การสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here