“กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดรับสมัครบุคคล จัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

0
13884

สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการ รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราช กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืชวิทยา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here