สำนักงาน กพ.!!! เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป กพ. (ภาค ก) ประจำปี 2560

0
302691

สมัครสอบ กพ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2560 ในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารต้นฉบับ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบ กพ ภาค ก 2560 ให้พร้อมไว้เลยนะครับ

สมัครสอบ กพ

สมัครสอบ กพ

คุณสมบัติระดับการศึกษาที่เปิดสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 3. ระดับชั้นปริญญาตรี
 4. ระดับชั้นปริญญาโท

การดำเนินการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบในวันใดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด รวม 11 แห่ง คือ

 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 150,000 ที่นั่งสอบ 
 2. ฉะเชิงเทรา 15,000 ที่นั่งสอบ
 3. ราชบุรี 25,000 ที่นั่งสอบ
 4. ชลบุรี 30,000 ที่นั่งสอบ 
 5. เชียงใหม่ 50,000 ที่นั่งสอบ
 6. พิษณุโลก 40,000 ที่นั่งสอบ 
 7. อุดรธานี 45,000 ที่นั่งสอบ 
 8. อุบลราชธานี 35,000 ที่นั่งสอบ 
 9. ขอนแก่น  30,000 ที่นั่งสอบ
 10. สุราษฏร์ธานี 30,000 ที่นั่งสอบ
 11. และสงขลา 50,000 ที่นั่งสอบรวม 500,000 ที่นั่งสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก 2560

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กพ ภาค ก 2560 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 และ วันที่ 6 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เอกสารต้นฉบับ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2560

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here