ข่าวด่วน!!!! เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.ปลาย/ปวช. รวม 117 อัตรา

0
79

สมัครสอบตำรวจ

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังเปิดรับสมัครบคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง จำนวน 117 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบตำรวจ ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

สมัครสอบตำรวจ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ดับเพลิง) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 117 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบตำรวจ

  1. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
  2. เป็นบุคคลภายนอก และเป็นเพศชายเท่านั้น
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  4. สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  5. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร

วิธีการสมัครสอบตำรวจ

กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครสอบตำรวจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here