สมัครงาน!!! สายการบิน “Thai Lion Air” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

3
268516
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงานสายการบิน Thai Lion Air 

(Update:14/07/2017)

สายการบิน Thai Lion Air หรือ ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินในประเทศไทย เป็นสายการบินที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างสายการบินไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย เปิดให้บริการจาก กรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปยังเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ

ในโอกาสที่สายการบิน Thai Lion Air กำลังขยายการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ในตำแหน่งงานว่างต่างๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครงานสายการบิน Thai Lion Air สามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

 

สมัครงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Human Resource Officer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Age over 27 years old (For male must pass military service).
  • Bachelor’s degree in any fields.
  • Good command of written and spoken English.
  • Knowledge in labor law and labor relations will be considered.
  • Experience in Human Resource 1 year or more.
  • Computer in Word, Excel, Power Point and Business plus Program.
  • Able to work independent under pressure.
  • Interpersonal skill and teamwork ability.
  • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.
 2. เลขากรรมการผู้จัดการ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีภาษี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้
  • มีความคล่องตัว ขับรถได้
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. Cargo Officer (Administrative)
  คุณสมบัติ :
  • Age not less than 24 years.
  • Bachelor’s degree in any related fields.
  • At least 1 years working experience in administrative and financial related.
  • Fluent spoken and written English.
  • Good communication skills.
  • Experience in the airline field preferably.
  • Proactive, well organized and self discipline.
  • Honesty, Meticulous and thorough person.
  • Computer literacy.
 4. Workshop Inspector
  คุณสมบัติ :
  • Technical Training School, or Aircraft Maintenance Training School, or Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent work experienced is preferred.
  • TOEIC Score MIN. 450.
  • Has leadership and managerial skill.
  • Has English language skill; written and spoken.
  • Well verse in MS Word and Excel application.
 5. Wheel & Brake Shop Mechanic
  คุณสมบัติ :
  • High School Diploma or equivalent.
  • 1-2 years of mechanic and repair technician experience.
  • Ability to read, write, and speak English.
  • Ability to read and interpret assembly drawings and Maintenance Manual.
  • Ability to use a variety of basic common Hand and Electrical Tools.
  • TOEIC Score MIN. 300.
  • Be familiar with all the procedures used for maintenance or repairs on the aircraft or equipment.
 6. Ramp Operation Control Officer
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s degree in any related fields.
  • Male, Female age not over 27 years old.
  • TOEIC score 500 up (valid within 2 years).
  • Good command in English both written and spoken.
  • Ability to communicate complex issues in a clear and simple way.
  • Good human relationship and positive attitude.
  • Having good negotiation, problem solving and coordination skills.
  • Emphasis on punctuality and attendance.
  • Ability to multitask and meet changing deadlines.
  • Able to work in shift pattern.
  • Working knowledge of email, scheduling, spreadsheets and presentation software (such as Microsoft Office, etc.)
 7. First Officer
  คุณสมบัติ :

  • Thai Nationality only, age not over 45 years old.
  • University graduate with a bachelor’s degree.
  • Holding a current CPL or ATPL on fixed-wing aircraft only.
  • Holding valid Class 1 Medical Certificate.
  • Has obtained ICAO Aviation English Language Proficiency of at least level 4.
  • No aviation incidents / accidents record.
  • No criminal record.
  • Exempt from military service for male candidate.
  • Preference will be given to candidate with commercial airline experience, however, new graduates from CAAT accredited flying school are also welcome to apply.
 8. Captain
  คุณสมบัติ :

  • Thai Nationality only.
  • University graduate with a bachelor’s degree.
  • Holding a current ATPL on fixed-wing aircraft only.
  • Holding valid Class 1 Medical Certificate.
  • Has obtained ICAO Aviation English Language Proficiency of at least level 4.
  • No aviation incidents / accidents record.
  • No criminal record.
  • Exempt from military service for male candidate.
  • Has obtained.
  • At least of 4,500 total flight hours, of which at least 2000 flight hours with commercial airlines multi engines jet aircraft equipped with EFIS/PFD/ND/FMS, and at least 500 hours as Pilot-In-Command of commercial jet aircraft, OR.
  • At least 4,500 total flight hours, of which at least 2,000 flight hours with commercial airline multi engines aircraft with MTOW of more than 20,000 KGS, and at least 500 hours as Pilot-In-Command of commercial airline multi engines commercial aircraft.
 9. Non Destructive Testing Inspector
  คุณสมบัติ :

  • 5 Years minimum experience in Non Destructive Testing in Aircraft Structure and components on Ferrous and Non-Ferrous materials
  • Must possess good English communication and interpersonal skills (written and verbal)
  • TOEIC Score 400
  • PC experience with MS Office Excel and Word application is a must
  • Able to use wide range of tools and equipment
  • Ability to read, understand Maintenance Manual and confidently identify which and what type of NDT testing to apply
 10. Emergency Equipment and Furnishing Mechanic
  คุณสมบัติ :

  • High School Diploma or equivalent
  • 1-2 years of mechanic and repair technician experience
  • Ability to read, write, and speak English
  • Ability to read and interpret assembly drawings and Specification Manual or CMM
  • Ability to use a variety of basic and common hand tools
  • TOEIC Score 300
 11. Battery and Oxygen Technician
  คุณสมบัติ :

  • High School Diploma or equivalent
  • 1-2 years of mechanic and repair technician experience
  • Ability to read, write, and speak English
  • Ability to read and interpret assembly drawings and Maintenance Manual
  • Ability to use a variety of basic common Hand and Electrical Tools
  • TOEIC Score 300
 12. Production and Planning Control Officer
  คุณสมบัติ :

  • College Degree, High School diploma or equivalent work experience preferred
 13. Technical Service Officer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female /Thai Nationality.
  • Ages between 21-40.
  • Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent.
  • Require TOEIC score at least 450.
  • Holding a driver license.
 14. Senior Technical Publication

  คุณสมบัติ :
  • Male or Female /Thai Nationality.
  • Ages between 21-65.
  • Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent.
  • Require TOEIC score at least 450.
  • Holding a driver license.
  • Having aviation airworthiness knowledge.
 15. Senior Technical Power Plant

  คุณสมบัติ :
  • Male or Female /Thai Nationality.
  • Ages between 21-65.
  • Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent.
  • Require TOEIC score at least 450.
  • Holding a driver license.
  • Having aviation airworthiness knowledge.
 16. Mechanic Position for DMK (Don Mueang)
  คุณสมบัติ :
  • Diploma degree from aviation school with min. GPA 2.25
  • Able communicate effectively in English with TOEIC min. 350
  • Previous experience in Line Maintenance is an advantage.
  • Certificate of Exemption from military service.
  • Hard worker, self motivated and able to work in a team environment.
  • Have good commitment and honest.
  • Willing to relocate everywhere at all Thai Lion air Station.
 17. Crew Movement
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in any fields.
  • Good command of written and spoken English (A valid of TOEIC score of 500 will be advantage).
  • Airline Experience will be advantage.
  • Computer literacy.
  • Able to work independent under pressure.
  • Able to work in multi-task.
  • Communication and negotiation skill.
  • Interpersonal skill.
  • Teamwork ability.
  • Accept any shift work and any day.
  • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.
 18. Mechanic Position for HKT (ภูเก็ต), URT (สุราษฎร์ธานี), UBP (อุบลราชธานี), UTP (อู่ตะเภา) Station
  คุณสมบัติ :
  • Diploma degree from aviation school with min. GPA 2.25
  • Able communicate effectively in english with TOEIC min. 300
  • Previous experience in Line Maintenance is an advantage
  • Certificate of Exemption from military service
  • Hard worker, self motivated and able to work in a team environment
  • Have good commitment and honest.
 19. LAE (License Aircraft Engineer)
  คุณสมบัติ :
  • Hold AMEL with type rating B737-600/700/800/900ER endorsement will be preffered
  • Able to read and understand aircraft manual : AMM, SSM, WDM, SRM, IPC, MEL
  • Able to communicate effectively in english with TOEIC min. 450
  • Hard worker, self motivated and able to work in a team environment
  • Have good commitment and honest.
 20. Publication Control Officer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Age over 24 years old (For male must pass military service).
  • Bachelor’s degree in any fields.
  • Good computer knowledge
  • Experience in airlines industries.
  • Alert, Energetic and willing to work as part of a team.
  • Work well under pressure and to be on time
  • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.
  • Excellent health
 21. Senior Publication Control Officer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Age over 24 years old (For male must pass military service).
  • Bachelor’s degree in any fields.
  • Good computer knowledge
  • Experience in airlines industries.
  • Alert, Energetic and willing to work as part of a team.
  • Work well under pressure and to be on time
  • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.
  • Excellent health
 22. Flight Operations Officer / Base at Don Mueang International Airport
  คุณสมบัติ :
  • An applicant shall not be less than 24 years of age.
  • Has graduated with Bachelor’s Degree or in aviation field is preferred.
  • Hold FOO License which is issue by CAAT.
  • Experience in airlines business is preferred.
  • Have passed TOEIC test score of 550 or above.
 23. Cargo Loader (base DMK)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา, ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • มีประสบการณ์ด้านคาร์โก้และคลังสินค้า
  • มีความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
  • มีประสบการณ์ทางด้านสายการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 24. Cargo Sales (base DMK)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in any related fields
  • Background in airline sales representative or marketing will be advantage
  • Having experiences on related filed at least 2 year
  • Excellence in English both written and spoken
  • Having good negotiation, problem solving and coordination skills
  • Proactive, well organized and self-discipline
  • Computer literacy
  • Good at communication, presentation and interpersonal skills
  • Have a car and driving license will be advantage
  • Able to work as shifts at Don Mueang Airport
 25. Cargo Operation (base DMK)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in any related fields
  • Experience in Cargo fields at least 2 year
  • Excellence in English both written and spoken
  • Background in airline business or related field will be advantage
  • Proactive, well organized and self-discipline
  • Computer literacy
  • Good communication skills
  • Have a car and driving license will be advantage
  • Able to work as shifts at Don Mueang Airport
 26. Crew Scheduler
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in any fields.
  • Experience in airlines industries.
  • Toeic score 500 up (valid within 2 years)
  • Ability to communicate complex issues in a clear and simple way.
  • Emphasis on punctuality and attendance.
  • Ability to adapt on fast changing situations
  • No criminal conviction, imprisonment , misdemeanor or finding for guilt.
  • Excellent health.

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> ไทยไลอ้อนแอร์

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here