สมัครงาน “บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” ผู้ดำเนินธุรกิจอินเตอร์เน็ต รายใหญ่ของประเทศไทย

2
23740

สมัครงานบริษัท จัสมิน (Jasmine) 3BB

(Update: 28/02/2019)

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการให้บริการและคำปรึกษา ด้านวิศวกรรม ซึ่งบริษัท ได้ก้าวเข้าสู่ วงการโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นบริษัทแนว หน้าในธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัท เป็นผู้วางระบบวิศวกรรมโทรคมนาคมเบ็ดเสร็จให้กับ ภาครัฐ และ เอกชน จัสมินฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอินเตอร์เน็ต และมุ่งหวังเป็นผู้นำธุรกิจในด้านนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ บริษัทได้ระดมทรัพยากรพละกำลัง และคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามาารถระดับสูงทั้งใน และนอกประเทศ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน บริษัท จัสมิน

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 1. นักศึกษาฝึกงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 23 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : html, Photoshop, Dreamweaver
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 2. นักศึกษาฝึกงาน บุคคล หรือ ฝึกอบรม
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 23 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์ บริหาร นิเทศศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และ มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 3. Senior Software Engineer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไอที, สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Cloud Application, Web Application
  • มีความสามารถด้าน Programming, System Design, Linux System
  • มีทักษาในการทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, ชอบศึกษาสิ่งใหม่ๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 4. HR Officer (Payroll) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการในด้านการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนในองค์กรอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเงินเดือนได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ เป็นครั้งคราว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี

บริษัท Triple T Broadband

 1. Programmer (Java หรือ PHP) ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหรือหญิงอายุ 22-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิป.ตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Java, JavaScript, PHP, HTML/CSS (ด้านใดด้านหนึ่ง)
  • มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล MySQL,PL/SQL
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่มีพื้นฐานและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
 2. Call Center 3BB (สัมภาษณ์รู้ผลทันที) ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
  • มีใจรักในงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เวลา 8.00-20.00,11.00-23.00,20.00-8.00) ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
  • มีความรู้เรื่อง Internet , Computer พื้นฐาน
  • หากมีประสบการณ์ Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขฯ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยมา 1-2 ปี
  • สามารถประสานงานและติดต่อสื่อสารได้ดี
  • สามารถทำงานในพื้นที่ (จังหวัดที่ระบุได้) ทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  • ขับรถยนต์ Manual ได้ และมีใบขับขี่
  • ได้รับใบรับรอง จป.วิชาชีพ
  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชาทหาร (รด.)แล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรสาคร
 4. Digital Marketing Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิป.ตรีขึ้นไปสาขาการตลาด, ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงด้าน Online Marketing 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ Online Marketing ต่าง ๆ เช่น Online Ads, Social Media, SEO/SEM
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการสร้างบทความ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรสาคร
 5. ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ม.6 – ปวส. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 1 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้, ไม่กลัวความสูง
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : (ประจำโซน ปากเกร็ด, บางเขน, เขมา, จตุจักร, บางใหญ่, ลาดพร้าว, พญาไท, อ่อนนุช, ศรีวรา, พระราม3, บางนา)
 6. Programmer (Python) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรีสาขาสารสนเทศ
  • มีความรู้พื้นฐานหลักด้าน Python
  • มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล MySQL,PL/SQL
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่มีพื้นฐานและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 7. เจ้าหน้าที่เทคนิค IT ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาด้านไอที, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต, router modem เบื้องต้น
  • มีใจรักบริการ และทักษะในการแก้ปัญหา
  • ยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 8. พนักงานประจำ Shop 3BB จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 30 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสาร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : (โรบินสันศรีสมาน, Central ลาดพร้าว, Big C สายไหม, Lotus บางกะปิ, Lotus พัฒนาการ, น้อมจิตร, Lotus สุขาภิบาล3, พระราม 3)
 9. Engineer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 22-25 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม , ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เบื้องต้นด้าน Network , DSL , Fiber Optic
  • มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ ( Manual )
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ปฏิบัตินอกสถานที่หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นครปฐม
 10. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 30 ปี
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสาร บุคคลิกภาพดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขฯ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยมา 1-2 ปี
  • สามารถประสานงานและติดต่อสื่อสารได้ดี
  • สามารถทำงานในพื้นที่ (จังหวัดที่ระบุได้) ทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  • ขับรถยนต์ Manual ได้ และมีใบขับขี่
  • ได้รับใบรับรอง จป.วิชาชีพ
  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชาทหาร (รด.)แล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.เพชรบุรี
 12. นักศึกษาฝึกงานการตลาด ด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 20 – 23 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 13. System & Database Admin จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21 – 30 ปี
  • วุฒิป.ตรี คอมพิวเตอร์, IT, สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านระบบ Oracle, Unix, Shell Script, SQL Server, MySQL
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 14. Network Engineer (NOC) ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21- 25 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขา โทรคมนาคม,คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในด้านโทรคมนาคม, Fiber Optic, Board brand Network, Computer Network
  • หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สามารถทำงานเป็นกะหมุ่นเวียนได้ (ทำงาน 4 ติดกันหยุด 4 วันติดกัน มีค่ากะให้)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 15. นักศึกษาฝึกงาน ด้านการตลาด และธุรการ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2562
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 18 – 24 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 16. Network Engineer (เปิดรับสมัครและโอนย้าย)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน Network Design, Network Presales, Network Implement หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในด้าน Network, Switching ,Routing, CCNA เปิดรับสมัครทั้งจากภายนอก และโอนย้ายภายใน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 17. นักศึกษาฝึกงานด้าน Network Engineer ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 22 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวคอมพิวเตอร์ วิศวโทรคมนาคม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network
  • สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา
  • มีความรับผิดชอบ
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 18. Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา
  • มีใจรักในงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เวลา 8.00-20.00,11.00-23.00,20.00-8.00) ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
  • มีความรู้เรื่อง Internet , Computer พื้นฐาน
  • หากมีประสบการณ์ Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 19. Call Center (สำหรับผู้พิการ)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ม.6 – ปริญญาโท
  • อายุ 18 – 35 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท JasTel Network

 1. Senior Accountant / Supervisor Accountant จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหญิง อายุ 27-32 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี SAP ได้
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 2. Technical Staff จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่ติดเรียนหรือมีวันเรียนแล้ว
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
  • ใช้งานโปรแกรม Auto-cad ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 3. Technical Staff (โครงข่ายตอนนอก) จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 4. ช่างเทคนิค (ติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายอายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • มีทักษะในงานสื่อสัญญาณ / การกำลัง และการแก้ไขงาน
  • วางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบได้ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ชลบุรี
 5. Electrical Engineer

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในเรื่องการดูแลระบบไฟฟ้า
  • มีทักษะในการสื่อสาร, การทำเสนองาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำศูนย์ Data Center
 6. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์
  • อายุ 20 – 25 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 7. International Sales Executive จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • At least 3 years experience in Telecom / ICT industry.
  • Strong written and Verbal communication in English
  • Excellent interpersonal, negotiation and presentation skill.
  • Strong sales acumen and problem solving skill.
  • Active, fast learning and outgoing personality.
  • Thai nationality.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 8. Sales Executive จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา:ปริญญาตรี สาขาวิชา:การตลาด, การขาย,คอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายธุรกิจ IT 2- 4 ปี หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี
  • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ชลบุรี
 9. ISO Officer / Senior Officer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 25-30 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านระบบ ISO (มาตรฐานใดก็ได้)
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดเป็นระบบ
  • สามาเดินทางไปสำนักงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (1-3 ครั้งต่อปี)
  • สามารถอ่านและศึกษาคู่มือมาตรฐานภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ชลบุรี

บริษัท InCloud

 1. System Engineer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ TCP/IP, WAN/LAN, ระบบความปลอดภัย และการจัดการเครือข่าย
  • มีความรู้ใน OS Windows Server, Linux Server
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 2. Help Desk Officer

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 25 ปี
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์, สื่อสาร โทรคมนาคม
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบรับสัญญาณดาวเทียม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 3. Network Engineer จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, ไอที, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ TCP/IP, WAN/LAN และการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
  • มีความรู้ทางด้าน Computer Network , Fiber Optic เบื้องต้น
  • มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • ได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
 4. IT Help Desk จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์, สื่สาร โทรคมนาคม
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • มีประสบการณ์ 1 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบรับสัญญาณดาวเทียม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 5. Java Programmer จำนวน 6 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22 – 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด >>> คลิกที่นี่

2 COMMENTS

  • คลิกสมัครที่ลิงค์ท้ายประกาศและติดต่อศูนย์ประจำที่เปิดรับสมัครได้เลยครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here