สมัครงาน “บริษัท GMM GRAMMY (แกรมมี่)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

24
116080

สมัครงาน แกรมมี่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรงที่พร้อมจะร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับทีมงาน ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ บริษัท แกรมมี่ จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้คลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน แกรมมี่

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Senior Officer (Legal) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 28 -35 ปี
  • ปริญญาตรี-โท คณะนิติศาสตร์
  • มีความสนใจด้านธุรกิจ Entertainment
  • ประสบการณ์ในงานกฏหมาย มากกว่า 3 ปี
 2. Marketing Strategy จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือหญิง อายุ 28 – 40 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะ และไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี
  • มีความอดทนสูง และทนแรงกดดันได้ดี
  • ประสบการณ์ 2-5 ปี
 3. ที่ปรึกษาการใช้งานเพลง GMM (ระดับ Supervisor) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ชาย / หญิง อายุ 30 – 45 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายในหัวหน้างานมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ชอบทำงานเป็นทีม,ชอบการเจรจา,ชอบพูดคุยกับลูกค้า
  • ชอบความท้าทายและชอบสิ่งใหม่ๆในการทำงาน
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 4. พนักงานขับรถตู้กองถ่าย จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สามารถขับรถตู้ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
  • มีความอดทนสูง และรักงานบริการ
  • มีประสบการณ์ในการขับรถตู้มาก่อน
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี
 5. Public Relations จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาด้านการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้
  • บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับสื่อมวลชนได้
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 6. Editor จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ใช้โปรแกรม adobe Premier ได้เป็นอย่างดี
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 7. ตากล้อง จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สามารถใช้กล้อง DSLR,HDV ได้อย่างคล่องแคล่วคุ้นเคยฟังก์ชั่นต่างๆ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 8. Online Content จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือหญิง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน Online ด้าน TV มาโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนสูง และทนภาวะกดดันได้ดี
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 9. Computer Graphic จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โทรทัศน์
  • มีความอดทนสูง
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 10. พนักงานธุรการทั่วไป (สัญญา 1 ปี)
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.ขึ้นไป / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี หรือธุรการสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยัน อดทน และมีวินัยในการทำงาน
 11. Editor จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุ 24 – 35 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในโปรแกรม Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator
  • มีความรู้เรื่องระบบการตัดต่อและโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานตัดต่อ
  • มีประสบการณ์ในงานตัดต่อรายการโทรทัศน์และออกแบบกราฟฟิก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • มีประสบการณ์ในการตัดต่อรายการอย่างน้อย 1-3 ปี
 12. Creative (A-Time Media / EFM 104.5) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/เพศหญิง/เพศทางเลือก
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านสื่อสารมวลชนหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รักงานด้าน Radio Production
  • สนใจ Gossip และ Entertainment News
  • รอบรู้เรื่องเพลงไทย และสากล
 13. Marketing & Analysis Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบการศีกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการผลิตข่าวโดยตรง อย่างน้อย 3 ปี ด้านการตลาด หรือ Media Plan Strategy
  • สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์เรตติ้ง ARIANNA ได้
  • สามารถวางแผน Campaign setup, marketing campaign TV & Online and knowledge of brand development, Creative
  • สามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,Excel, Photoshop,Internet Explorer หากสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro หรือ Final cut X จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 14. Front Office จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 25 – 32 ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
  • มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ
  • มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร หรืองานบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะ สลับวันหยุดในการทำงานได้
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 15. Executive Secretary / Personal Assistant จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ หญิง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • กรุณาแนบรูปถ่ายในการสมัครงาน
 16. System Analyst จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
  • มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและการพัฒนาระบบงาน การสร้างทางเดินเอกสารของระบบงาน
  • มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio .NET 2005 – 16,MS Office , MS SQL 2008 / 2012, Crystal Report
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

24 COMMENTS

 1. สมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 0618758867

 2. สมัครตำเเหน่งพนักงานตอนรับ รับโทรศัพท์ค่ะ
  0959521049 ชื่อจอยค่ะ

 3. ขอสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานด้านเอกสารหรือการบัญชี

 4. สมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานด้านเอกสารและประสารงานทั่วไปค่ะ

 5. ชื่อต้นครับจบป.ตรี ได้ทุกงานครับ..ตั้งแต่ไม่จิ้มฟันยันเรือรบครับ 0964968861

 6. นางสาว ชญาณี ปัดทุม ชื่อเล่น : จาว
  สนใจงานด้านการตลาดคะ
  เคยผ่านงาน การตลาดีอีเว้นท์ และ การตลาดขายพื้นที่ ของเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  สถานที่จบการศึกษา : มหาลัยสยาม

 7. อายุ 31 ปี จบนิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน ได้ดีค่ะ
  สนใจตำแหน่ง ที่ปรึกษาการใช้งานเพลง GMM ค่ะ ติดต่อได้ที่ [email protected] ค่ะ

 8. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต

  สนใจติดต่อ : 082-4846491

  *ทำได้ทุกอย่างค่ะ

 9. สมัครcreative ครับ
  ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ2
  จบออกแบบนิเทศศิลป์
  062-8611398
  ว่างงานครับพร้อมตลอด

 10. ผมถนัดเลือกเพลงคับ ติดต่อกลับ โทร0979864408 ชื่อ วินคับ

 11. จบ.ปวส เอก บริหารธุรกิจ
  ประสบการณ์ ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ 12ปี
  Leader product line 8
  Engineers assistant 5ปี

 12. สนใจจะสมัคร ที่ปรึกษาการใช้งานเพลงค่ะ
  …ชื่อ ปุ๋ม.. เบอร์ 087-0371556 ค่ะ

 13. สนใจสมัครที่ปรึกษาการใช้งานเพลงค่ะชื่อเจ เบอร0617016933 ค่ะ

 14. สนใจเป็นที่ปรึกษาการใช้เพลงครับ จบ ป.ตรี ดนตรีสากล 0966656323 ชื่อแดงครับ

 15. สนใจทำงานเสาร์-อาทิตย์
  จบป.ตรี สาขาบัญชี
  สามารถทำงานตามคำสั่งได้ดี 0906233120

 16. จบม.6 .อยากได้งานทำค่ะ ทำใด้ทุกอย่าง ค่ะ
  ว่างงานอยุ่ค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here