สมัครงาน “บริษัท GMM GRAMMY (แกรมมี่)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

28
126228

สมัครงาน แกรมมี่

(Update : 12/04/2019)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรงที่พร้อมจะร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับทีมงาน ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ บริษัท แกรมมี่ จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้คลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน แกรมมี่

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการอาคารและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาคารสำนักงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสื่อสาร วางแผน และการวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการประสานงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน
  • มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ M/S Office Word Excel
 2. Creative Content จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน Creative อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบดี เปิดรับสิ่งใหม่ๆ แสดงความคิดเห็น และนำเสนอไอเดียได้
  • บุคลิกภาพดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว รักการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และออกแบบ Artwork ได้
 3. Senior Creative Content จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในวงการ Digital Agency , Creative Agency อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีความเป้นผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator และ Adobe Photoshop และออกแบบ Artwork พื้นฐานได้
 4. Senior Graphic Design จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำ Artwork 5 ปีขึ้นไป
  • ใช้ Illustrator และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพเบื้องต้นได้
  • มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ รักการออกแบบ และมีความตั้งใจในการทำงาน
  • มีภาวะเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
 5. Content Creator จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำ Content อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารกับทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้นและติดตามข่าวสาร เทรนด์ต่าง ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และออกแบบ Artwork ในระดับพื้นฐาน
  • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. Digital & Social Media Planner จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Highly strategic and capable of driving internal stakeholders to a consensus on important issues.
  • Board and deep dive knowledge of Digital and Social Media, especially online Advertising, YouTube, Facebook, LINE and Website.
  • Solid knowledge of website/social media analytics tools and
  • Social Media Insight Data Analysis (e.g., Google Analytics, Facebook Insight, YouTube Insight, etc.)
 7. เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความรับผิดชอบ มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 8. Web Developer (E-Commerce) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai nationality only, 25-35 years old.
  • At least 3 years of experience developing in an E-Commerce websites.
  • Experience with website architecture layout and database designs for E-Commerce website.
  • Good working knowledge of Git and its use within a team.
  • Experience with Customized shopping cart.
  • Experience with payment gateway and third party module integration.
  • Experience with PHP MVC Frameworks (such as Laravel) and CMS – Frameworks (such as WordPress , WooCommerce, Magento) is a PLUS
  • Experience with the following technologies: HTML5, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, WordPress, Bootstrap, Foundation, mysql, webservice.
  • Online portfolio and/or provide samples of website development work you completed.
  • Ability to prioritize multiple tasks and complete by target dates while maintaining attention to detail.
  • Self-starter who demonstrates strong initiative, sense of urgency, and intellectual curiosity while maintaining a focus on identifying opportunities to improve web development and functional performance.
  • Strong interpersonal skills able to talk with authority with other team members and clients.
 9. Marketing (E-Commerce) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai nationality only, 25-30 years old.
  • Bachelor’s degree preferred in business related fields.
  • Experience on online sales platform would be advantages.
  • Good understanding of digital and social media marketing.
  • Experience of SEO, SEM and PPC will be advantage.
  • Good knowledge about WordPress, mail chimp.
  • Self-motivated with the ability to work autonomously and as a team player.
  • Capable of working under pressure in a fast paced environment.
  • Be able to priorities and multitask.
 10. Multimedia Designer – GDH จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25-32 ปี
  • อึด ถึก ไม่บ่นงานหนัก ไม่เกี่ยงงานเยอะ
  • ชอบความท้าทาย ไม่ชอบความท้อถอย มีพลังต้านทานแรงกดดันได้ดี
  • Premier Pro / Final Cut
  • สามารถใช้ Photoshop, Illustrator , After Effects
  • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. Strategic Marketing Manager – GDH จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง
  • อายุ 30-35 ปี
  • มองโลกในแง่ดี มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน
  • มีประสบการณ์ 7 – 10 ปีขึ้นไป
  • พูดจารู้เรื่อง สื่อสารฉับไว กล้าคิด กล้าทำ
  • เป็นคนทันโลก ทันสื่อ ทันสถานการณ์ เข้าใจ Popular Culture
  • ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายในแรงกดดันได้ดี
 12. Online Administrator – GDH จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  • มนุษย์มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันสูงได้ดี
 13. Computer Graphic จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการ์ 2 – 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โทรทัศน์
  • มีความอดทนสูง
 14. Marketing & Analysis Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบการศีกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการผลิตข่าวโดยตรง อย่างน้อย 3 ปี ด้านการตลาด หรือ Media Plan Strategy
  • สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์เรตติ้ง ARIANNA ได้
  • สามารถวางแผน Campaign setup, marketing campaign TV & Online and knowledge of brand development, Creative
  • สามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,Excel, Photoshop,Internet Explorer หากสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro หรือ Final cut X จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 15. Artist Promoter – Music Business (Country/Rock/POP)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 40 ปี
  • ปริญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์การสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อและบันเทิง, ธุรกิจ Media/Agency หรือธุรกิจ FMCG จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ชอบการฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ (Music Lover)
  • มีทักษะการบริหารจัดการ รู้จักหลักการ “เร็ว ช้า หนัก เบา” (Management Skill)
  • มีทัศนคติแบบ “ทุกอย่างเป็นไปได้” หรือ “Can-do attitude”
  • มีความคิดแบบเชิงกลยุทธ์ สามารถวางเป้าหมาย กำหนดทิศทาง วางแผนและดำเนินการให้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ (Strategic thinking)
  • มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ (Creative Mind)
 16. Executive Secretary / Personal Assistant จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
 17. System Engineer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Firewall email Server log server
  • มีความสามารถพิเศษด้าน Paloato Sophos Zimbra
 18. System Analyst จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและการพัฒนาระบบงาน การสร้างทางเดินเอกสารของระบบงาน
  • มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio .NET 2005 – 16,MS Office , MS SQL 2008 / 2012, Crystal Report

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

28 COMMENTS

 1. สมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 0618758867

 2. สมัครตำเเหน่งพนักงานตอนรับ รับโทรศัพท์ค่ะ
  0959521049 ชื่อจอยค่ะ

 3. ขอสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานด้านเอกสารหรือการบัญชี

 4. สมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานด้านเอกสารและประสารงานทั่วไปค่ะ

 5. ชื่อต้นครับจบป.ตรี ได้ทุกงานครับ..ตั้งแต่ไม่จิ้มฟันยันเรือรบครับ 0964968861

 6. นางสาว ชญาณี ปัดทุม ชื่อเล่น : จาว
  สนใจงานด้านการตลาดคะ
  เคยผ่านงาน การตลาดีอีเว้นท์ และ การตลาดขายพื้นที่ ของเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  สถานที่จบการศึกษา : มหาลัยสยาม

 7. อายุ 31 ปี จบนิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน ได้ดีค่ะ
  สนใจตำแหน่ง ที่ปรึกษาการใช้งานเพลง GMM ค่ะ ติดต่อได้ที่ [email protected] ค่ะ

 8. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต

  สนใจติดต่อ : 082-4846491

  *ทำได้ทุกอย่างค่ะ

 9. สมัครcreative ครับ
  ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ2
  จบออกแบบนิเทศศิลป์
  062-8611398
  ว่างงานครับพร้อมตลอด

 10. ผมถนัดเลือกเพลงคับ ติดต่อกลับ โทร0979864408 ชื่อ วินคับ

 11. จบ.ปวส เอก บริหารธุรกิจ
  ประสบการณ์ ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ 12ปี
  Leader product line 8
  Engineers assistant 5ปี

 12. สนใจจะสมัคร ที่ปรึกษาการใช้งานเพลงค่ะ
  …ชื่อ ปุ๋ม.. เบอร์ 087-0371556 ค่ะ

 13. สนใจสมัครที่ปรึกษาการใช้งานเพลงค่ะชื่อเจ เบอร0617016933 ค่ะ

 14. สนใจเป็นที่ปรึกษาการใช้เพลงครับ จบ ป.ตรี ดนตรีสากล 0966656323 ชื่อแดงครับ

 15. สนใจทำงานเสาร์-อาทิตย์
  จบป.ตรี สาขาบัญชี
  สามารถทำงานตามคำสั่งได้ดี 0906233120

 16. จบม.6 .อยากได้งานทำค่ะ ทำใด้ทุกอย่าง ค่ะ
  ว่างงานอยุ่ค่ะ

 17. สนใจสมัคร พนักงานธุรการทั่วไปค่ะ
  น.ส.ลัดดา คัดทะเล จบ ปวส. การบัญชี
  เกรดเฉลี่ย 3.58 ค่ะ สมัครได้ที่ไหนค่ะ
  0981100046

 18. สมัคOnline Creative Writer – นาดาว บางกอก
  ไม่ทราบว่ายังรับอยุ่ไหม วุฒิปริญญาตรี
  ชื่อนายธนกฤต โสภณลัคนา ชื่อเล่น แทน
  เบอร์โทร 087-2242574 จบจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.31

 19. สนใจงานตำแหน่ง Marketing Strategy
  ไม่ทราบว่ายังรับอยู่มั้ยครับ

 20. สนใจงานตำแหน่งใดก็ได้ค่ะ
  จบ ปวส. เกรดเฉลี่ย 3.10
  095-6244124

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here