[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่าที่น่าสนใจ

9
187255

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 21 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี – โท

สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 6 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

สมัครงาน ไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. คุณวุฒิปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
  – สังกัดฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  – สังกัดฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
 3. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
 4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย จำนวน 2 อัตรา
  – สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน จำนวน 1 อัตรา
 5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  – สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ จำนวน 3 อัตรา
  – สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ จำนวน 2 อัตรา
  – สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล จำนวน 3 อัตรา
 6. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
  – สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
 7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญและมีฝีมืองานเชื่อมโลหะ รวมทั้งมีประสบการณ์งานซ่อมแซมระบบประปา ระบบปั้มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
  – สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
 8. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  – สังกัดฝ่ายการบัญชี จำนวน 2 อัตรา

การสมัครงาน ไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงาน” และไปที่คุณวุฒิที่สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 6 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ไปรษณีย์

9 COMMENTS

 1. ขอสอบถามค่ะ วุฒิ ป.ตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสอบคุณวุฒิลำดับที่ 4 ได้ไหมคะ

 2. อยากทราบว่าถ้าสมัครแล้วต้อง
  สอบที่จังหวัดไหนค่ะ

 3. ป.ตรี สังคมศึกษา สามารถสมัครคุณวุฒิข้อที่ 4 ได้ไหมครับ

  • ณ ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ ถ้ามีประกาศฉบับหน้า ทางเราจะรีบลงให้ทราบทันทีเลยครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here