[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหากิจ เช็คตำแหน่งงานว่าที่น่าสนใจ

0
81993
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

 

สมัครงาน ไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่ง นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ คลิกรายละเอียด
    วุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว
    กำหนดเงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท และไม่เกิน 40,000 บาท พิจารณาจากความสามารถ
  2. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ คลิกรายละเอียด
    วุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว
    กำหนดเงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท และไม่เกิน 60,000 บาท พิจารณาจากความสามารถ

 

การสมัครงาน ไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ชั้น 1 โซน B ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน ไปรษณีย์

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here