[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่าที่น่าสนใจ

6
121212
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 16 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี – โท

สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

สมัครงาน ไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. สังกัดฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางด้านการเงิน
  อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท
 2. สังกัดฝ่ายตลาดขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ปริญญาโทด้านการตลาด หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
  อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท
 3. สังกัดฝ่ายตลาดขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 4. สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 5. สังกัดฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 6. สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
  – เลขที่ 11/11 หมู่ที่ 1 ถนนเดชาวุธ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 7. สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
  – เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์นอก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 8. สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 8 จำนวน 1 อัตรา
  – เลขที่ 84/24 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 9. สังกัดฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
  อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
 10. สังกัดฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
 11. สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
  – เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์นอก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
 12. สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 4 อัตรา
  คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
 13. สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  อัตราเงินเดือน : 10,740 บาท

การสมัครงาน ไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ” ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ไปรษณีย์

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

6 COMMENTS

 1. ขอสอบถามค่ะ วุฒิ ป.ตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสอบคุณวุฒิลำดับที่ 4 ได้ไหมคะ

 2. อยากทราบว่าถ้าสมัครแล้วต้อง
  สอบที่จังหวัดไหนค่ะ

 3. ป.ตรี สังคมศึกษา สามารถสมัครคุณวุฒิข้อที่ 4 ได้ไหมครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here