แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

6
164780

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด สาขานครสวรรค์ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สมาชิกท่านใดสนใจตำแหน่งงานว่าง ไทยเบฟเวอเรจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้

ร่วมงานกับไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง ไทยเบฟ

 


อัพเดท 16 สิงหาคม 2563

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนหลายตำแหน่ง สำหรับผู้สนใจไทยเบฟ รับสมัครงาน ให้คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ไทยเบฟ รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

 

 1. Supervisor พัฒนาระบบน้ำดี / น้ำเสีย – สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส – TBR
 3. พนักงานขับรถแคชแวน-เมืองอุดรธานี (มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป)
 4. pinlocationอ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 5. พนักงานขับรถแคชแวน-นครราชสีมา บัวใหญ่ (มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป)
 6. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวนสำรอง จ.อุดรธานี
 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI
 8. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ – IT (Application Support)
 9. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Web – IT
 10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) – IT
 11. พนักงานขับรถแคชแวน-พื้นที่ภาคตะวันออก (ขับขี่รถยนต์ประเภท 2)
 12. พนักงานควบคุมเครื่องจักร – สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
 13. พนักงานขับรถตัก – TBR (จ.นครราชสีมา)
 14. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (กรุงเทพฯ)
 15. เจ้าหน้าที่บัญชี(NAB)
 16. พนักงานกะ G-Rock – จรัญธุรกิจ 52 (จ.สระบุรี)
 17. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ – TBR
 18. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (สมุทรปราการ)
 19. Supervisor ประกันคุณภาพกระบวนการบรรจุ – สายการผลิตเบียร์ (คลองขลุง จ.กำแพงเพชร)
 20. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (ปทุมธานี)
 21. Application Support (CVM)

คลิก>>>ไทยเบฟ รับสมัครงาน

 

 

 

 

 

****************************

สมัครงานไทยเบฟเวอเรจ

(อัพเดท: 27/05/2019)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ผู้ดำเนินการธุรกิจเบียร์ชั้นนำของไทยและได้ขยายธุรกิจจากเครื่องดื่มไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีและอาหารเพื่อเพิ่มความกว้างของสินค้าเพิ่มคุณภาพใน ช่องทางการกระจายสินค้ารวมถึงกระจายความคืบหน้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจรวม (รายงาน)มีประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในปี 2562

สำหรับสมาชิกที่ทำงานร่วมงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ว่างและตรงตามคุณสมบัติคุณสมบัติพิเศษจากการคลิกลิงค์เอกสารและสมัครงานออนไลน์ได้ในการทำงานร่วมกัน

สมัครงานไทยเบฟ

สมัครงานไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
  คุณสมบัติ:
  • ปริญญาตรีหรือโทด้านล่าง, บัญชี – การเงิน, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน บัญชี การวางแผน และการรวบรวม จัดการข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ 1-3 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานงบการเงินเดี่ยวและกลุ่ม
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนงบประมาณ และนำเสนอโครงการพิเศษ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม รายภาค และรายช่องทางจำหน่าย
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด, เขียน, อ่าน)
  • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และใช้งานแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Ac Nielsen, IPSOS
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จุตจักร
 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายอาวุโส – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านสนับสนุนการขาย ธุรการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 3. เจ้าหน้าที่ขาย – ออนเทรด – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : หลักสี่
 4. Human Capital Business Partner Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวางแผนเชิงนโยบายและกลยุทธ์ และมองภาพใหญ่ในการพัฒนาและจัดเตรียมบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจ
  • มีทักษาะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคลากร
 5. HCD Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HRD ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคคลากร
  • มีทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการนำเสนอ
  • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสรรหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้
 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารแรงงานหรือควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะและจิตวิทยาในการบริหารจัดการพนักงาน
  • กล้าแสดงออกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และความชำนาญในงานที่ทำ
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 7. HC Officer
  คุณสมบัติ :
  • 1-3 years of proven work experience as a Recruiter
  • Familiarity with the entire recruitment lifecycle
  • Tech-savvy
  • Excellent communication skills
  • Ability to juggle multiple calendars
  • Problem-solving aptitude
  • Critical-thinking skills
  • BSc in Business, HR, Psychology, Communications or relevant field
  • Good command of Thai and English language (spoken and written)
 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบริหารธุรกิจ, บัญชี-การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน บัญชี การวางแผน และการรวบรวม จัดการข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ 1-3 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานงบการเงินเดี่ยวและกลุ่ม
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนงบประมาณ และนำเสนอโครงการพิเศษ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม รายภาค และรายช่องทางจำหน่าย
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด, เขียน, อ่าน)
  • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และใช้งานแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Ac Nielsen, IPSOS
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 9. Assistant Human Capital Manager – Organization Development
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HRD ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคคลากร
  • มีทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการนำเสนอ
  • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสรรหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้
 10. Human Capital Business Partner Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวางแผนเชิงนโยบายและกลยุทธ์ และมองภาพใหญ่ในการพัฒนาและจัดเตรียมบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจ
  • มีทักษาะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคลากร
 11. Assistant HCIS & Support Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Human Resource Management or relevant field.
  • A minimum of 7 years’ experience in an HRIS manager position.
  • Strong knowledge of labor laws and regulations.
  • Practical experience with HR database administration, including payroll systems.
  • Good understanding of full cycle hiring process
  • Good communication and organizational skills.
 12. Human Capital Business Partner Assistant Manager
  ลักษณะงาน :
  • รับนโยบายการบริหารบุคคลในด้านต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ และนำมาวางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • บริหาร จัดการ วางแผน และดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง และตำแหน่งทดแทน)
  • บริหารงานฝึกอบรม พัฒนาทักษะ (On the job training/ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญในงาน/ด้านการบริหารและประสิทธิภาพในการทำงาน) วางแผน ประสานงาน ควบคุมให้การอบรมเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามเพื่อมีการฝึกอบรมซ้ำในกรณีที่จำเป็น (re-train)
  • บริหาร จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่การวางรูปแบบ กำหนดกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจของพนักงาน
  • บริหารการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องตามบันทึกการมาปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
  • บริหารจัดการให้มีการจัดทำ KPI ตามนโยบายของบริษัท การประเมินผลประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  • บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : คลองขลุง
 13. Assistant Human Capital Manager – Organization Development
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HRD ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคคลากร
  • มีทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการนำเสนอ
  • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสรรหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้
 14. หัวหน้าทีมขาย – เอเย่นต์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs)ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ยโสธร
 15. ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานพัฒนาการค้า
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s Degree in Business Management or related field
  • Minimum 10 years experience in Sales/Marketing Manager experience.
  • Experience of having worked in an organization where commercial capability was key company strength (knowing what great looks like in this area is essential)
  • Field Sales management experience to a level of leading leaders at an FMCG company at a local level
   Key Account Sales management to a level of leading leaders at an FMCG company at a local level
  • Demonstrable track record of performance in Commercial
  • Solid On and Off-Trade experience and understanding
  • Experience in an industry particularly with strong 3rd party distribution channel (e.g. drinks, confectionary, snacks)
  • Proficiency in English and Thai Language is a must
  • Good working knowledge in the system required to perform the role (e.g. Microsoft PowerPoint, Excel, Word, ACNielsen)
  • Proven ability to manage multiple tasks and adapt to a changing, fast paced environment.
  • Strong analytical, interpersonal, communication, and organizational skills is a must.
  • Experience in the Alcohol business and /or overall beverage industry is a distinct advantage.
  • Ability to work independently and in a group environment.
 16. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย – สายธุรกิจเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา/ประสบการณ์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง : มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
  • ความเข้าใจในธุรกิจ : มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 17. Channel Development Officer – On Trade (Food Chain & Horeca)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารการขาย การตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
  • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้ program Microsoft ได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 18. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย – สายธุรกิจเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา/ประสบการณ์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง : มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
  • ความเข้าใจในธุรกิจ : มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 19. ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการภาคการตลาด – ออนเทรด
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in marketing, business or related field.
  • Minimum of 3-5 years’ experience, Have Event execution experience. Trade Marketing, Marketing or Sales experience required. Adult beverage experience is a plus
  • Experience in project management and ability to work within a cross-functional team
  • Proficiency in Microsoft Office Suite; particularly skillful in Excel and PowerPoint
  • Fluency in written and spoken English is a plus
  • Great communicator in both verbal and written form, must enjoy giving presentations
  • Can work as a long trip period in up country (minimum 15 days / month)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 20. เจ้าหน้าที่ขาย – แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
 21. เจ้าหน้าที่ขาย – แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์
 22. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์บัญชี 3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
  • สามรถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้คล่อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 23. หัวหน้างานขนส่ง
  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานขนส่ง จักสรรอัตรากำลังรถบรรทุก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีประสบการณืด้านระบบข้อมูลขนส่งของโปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจโลจิสติก
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดคิวเส้นทางวิ่งของบรรทุกสินค้าในเส้นทางต่างๆ
  • มีความรู้ทางด้านต้นทุน งบประมาณ ในการจัดส่งสินค้า
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านบึง
 24. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล – Sales Support
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านสถิติ สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ
  • มีทักษะทางด้านการใช้MS Office
  • มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 25. เจ้าหน้าที่ขาย – NAB
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีบัญชีด้านการขายสินค้าชำระบัญชี 1-2 ปี
  • หากมีบัญชีด้านการขายกลุ่มลูกค้าร้านค้าส่งต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ (ท้าย) พร้อมใช้งาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >>>  คลิก

 

6 COMMENTS

 1. สนใจจะสมัคงาน ขับรถส่งของคับ พิกัด อ.เกาะสมุย

 2. สนใจสมัครค่ะ จบป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
  -มีประสบการณ์ทำ7-elevenมา 7 ปีค่ะ

 3. สนใจค่ะ
  จบ ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

 4. สนใจครับ
  จบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ ม.ราม
  0854205023
  ข้อ 12.management trainco niku

 5. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ครับ
  มีประสบการทำงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียผิตแก๊สชีวภาพและเดินเครื่องยนต์ขายไฟฟ้า
  มา 6 ปี
  ติดต่อ 093-5809951

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here