สมัครงาน!!! บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

103
592534

สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 

(Update:22/03/2562)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 81 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ฝากประวัติ และสมัครงานได้ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายประกาศ

สมัครงานบุญรอดบริวเวอรี่

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้บริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 2 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 21 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
  • มีประสบการ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • ทักษะภาษาอังกฤษ
 2. ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 21 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขามุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด 2-5 ปี
  • มีประสบการ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • ทักษะภาษาอังกฤษ
 3. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี
 4. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/ใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซด์
  • มีความสามารถในการใช้ MS Office, SAP
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีทักษะในการสื่อสาร และควบคุมอารมณ์
 5. เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องได้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการเกณฑ์ทหารมาเท่านั้น)
  • อายุ 23-32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-1ปี
  • ทักษะอื่นๆ เช่น การใช้โปรแกรม ERP
 6. ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีมากกว่า 8 ปี
  • มีพื้นฐานมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถจัดทำงบ consolidated ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในประเทศมากกว่า 8 ปี
  • มีอัธยาศัยดี สามารถติดต่อสื่อสารและพูดคุยในเชิงธุรกิจกับคู่ค้าและผู้บริหารในบริษัทเป้าหมายได้อย่างคล่องแคล่ว
  • เข้าใจเรื่องการลงทุนและการเข้าซ์้อกิจการ (M&A) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. แคชเชียร์ (ร้าน EST.33 สาขา The Up พระราม3) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท เอส คอมพานี(1933) จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ 1 ปี ขึ้นไป
  • การสื่อสารดี มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
  • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมคิดเงิน POS จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
  • พักอาศัยอยู่ใกล้หรือเดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้านเอส33 (EST.33) สาขาดิอัพ พระราม3 สะดวก
 9. Key Account Executive – Modern Trade จำนวน 2 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or Higher in Business Administration, Sales ,Marketing or any related field.
  • At least 3 – 5 years experiences in CVS /Modern trade FMCG.
  • Background experience direct from Convenience store / Modern Trade channel would be prefer.
  • Strong Background in food & Beverage.
  • Very good organizing and communication skills.
  • Ability to work under pressure of deadlines.
 10. เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter, ช่องทาง On premise) จำนวน 5 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 24 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
  • มีความรู้ความเข้าใจทางการขายในธุรกิจสินค้าอุปโภค
  • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบได้เป็นเวลา 22 วัน/เดือน (ทริป)
 11. เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) จำนวน 5 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 24 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
  • มีความรู้ความเข้าใจทางการขายในธุรกิจสินค้าอุปโภค
  • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบได้เป็นเวลา 22 วัน/เดือน (ทริป)
 12. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 18 – 25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี
 13. Head of HRBP จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or above in related field.
  • 10 years experience in HR role, preferably in HR Business Partner or HRM.
  • Good English communication.
  • Proficient in Microsoft Offices.
  • Strong in communication especially in negotiation and confict resolution skills.
  • Hands-on experience in HR end-to-end process with background knowledge in HR regulation and labor laws, HR Tools and Process.
  • Be comfortable to travel
 14. Shift Supervisor จำนวน 3 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • ปวส. ป.ตรี สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ทำงานในการควบคุมการผลิตไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงานกะได้
 15. ผู้จัดการแผนกโรงไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานการควบคุมการผลิตไฟฟ้าอย่างน้อย 7 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการบริหารคน
 16. ผู้จัดการฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • จบ ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟ้ฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานกับธุรกิจโรงสีข้าวอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
  • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการบริหารคน
 17. Business Application Support (SAP FI-CO) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง (กรณีชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้และทักษาะด้าน Functional SQL
  • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP Module CO, BPC, Planning
  • มีความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 18. Data Analyst (BI Officer) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Data Warehouse หรือ Business Intelligence อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการเขียน Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้งาน Database : SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB
  • มีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการทำ ETL ข้อมูล
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้ BI Tools (SAP BO,SAP Analytics, Cognos, Qlik) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้ Data Warehouse Tools (SAP BW, Netezza Datastage ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้าน Data Mining , Machine Learning , R, Python หรือ Rapid Miner
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 19. เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์,การจัดการ,คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเจ้าหน้าที่บุคคล 0-2 ปีข
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft ได้ชำนาญ,สามารถใช้ Program SAP ได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 20. บาร์เทนเดอร์ ร้าน EST.33 (สาขา Singha Complex) จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  ประจำบริษัท : บริษัท เอส คอมพานี(1933) จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 18 – 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.)
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. มีประสบการณ์ด้านบาร์เทนเดอร์ 1 ปี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานบริการ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้งานได้เร็ว
  • พักอาศัยอยู่ใกล้หรือเดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้าน EST.33 สาขา Singha Complex สะดวก
 21. Kitchen Support ร้านคิตะโอจิ (สาขาคัปโปะ ซอยสุขุมวิท 39) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท คิติโอจิ(ไทยแลนด์) จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานบริการ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้งานได้เร็ว
  • พักอาศัยอยู่ใกล้หรือเดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้าน ร้านคิตะโอจิ (สาขาคัปโปะ ซอยสุขุมวิท 39)สะดวก
 22. ผู้จัดการ ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  ประจำบริษัท : บริษัท เอส คอมพานี(1933) จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.)
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป การโรงแรง การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 2-3 ปี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ
  • พักอาศัยอยู่ใกล้หรือเดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้านฟาร์มดีไซน์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต สะดวก
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้าและกะบ่าย)
 23. ผู้จัดการ ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  ประจำบริษัท : บริษัท เอส คอมพานี(1933) จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.)
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป การโรงแรง การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 2-3 ปี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ
  • พักอาศัยอยู่ใกล้หรือเดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้านฟาร์มดีไซน์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต สะดวก
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้าและกะบ่าย)
 24. ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง (Cat.Analyst) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการทำเทรดมาร์เก็ตติ้ง ช่องทาง MT อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 25. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 24-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี เจ้าหนี้ อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้ระบบ SAP และระบบคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ และรับแรงกดดันได้ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
 26. วิศวกร ระบบควบคุม จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องได้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 21 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ 0-1 ปี
 27. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท / ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายอย่างน้อย 10 ปี
  • มีประสบการณ์การตลาดและขาย ผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
 28. Trade Marketing Manager – MT Channel (Executive Level) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • Minimum Bachelor Degree or above in Marketing or related field.
  • Fluent both Thai and English Communication.
  • At least 10 years’ experience in trade marketing, especially in beverage.
  • Proficient in MS Office applications.
  • Have skill in project management.
  • Strong in planning and organizing skills.
  • Have high leadership skill.
  • Must have good attitude towards alcoholic drinks.
 29. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประสานงานการกีฬา) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22 – 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
 30. ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 20-25 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1-3 ปี
 31. Financial Planning and Analysis Manager จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting or business related field
  • Minimum 7 years of experience in financial/business analysis
  • Experience in FMCG, Retailing or multinational company would be a plus
  • Computer literacy, especially Excel (SAP experience would be a plus)
  • Good command of written and spoken English
  • Ability to manage complex planning and reporting process
 32. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (ช่องทางพิเศษ) จำนวน 3 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25-35 ปี
  • การศึกษา : ระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการ์ณด้านการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานด้านการขายขององค์กรที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • หากมีทักษะด้านภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้และสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ โดยอยู่ในพี้นที่อย่างน้อย 15 วัน
 33. ผู้จัดการแผนกธุรการและจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดากร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และทำงานด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในธุจกิจโลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ระบบ SAP ได้ดีเยี่ยม
  • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถรับแรงกดดันได้ดี และปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 34. นักวิเคราะห์ (ระบบขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก ขึ้นไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี ถ้าเป็นธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้โปรแกรม Excel ได้ดีเยี่ยม
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถรับแรงกดดันได้ดี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 35. ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า ในธุรกิจโลจิสติกส์ อย่างน้อย 5 ปี
  • ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผู้จัดการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีความรู้ในระบบ SAP
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 36. พนักงานธุรการและจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 21 ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และงานจัดซื้อ อย่างน้อย 2 – 5 ปี
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีความอดทน มุ่งมั่น มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 37. ผู้จัดการส่วนขาย Local MT จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ระดับบริหารช่องทาง MT หรือ Local MT ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ ในธุรกิจกลุ่มสินค้า FMCG ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า และตัวแทนจำหน่ายได้ดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับดีมาก
  • มีความสามารถวิเคราะห์ และวางแผนการขายสำหรับสินค้า กลุ่ม FMCG ในห้างได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทาง และทำงานต่างจังหวัดได้
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
 38. นักวิเคราะห์ วางแผนซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสถิติ ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 1-3 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Advance in Excel ,Database ,SAP ,APO
 39. Telesales Presales – Agent / Telesales – Van Sales จำนวน 3 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการะบวนการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้า
  • ในรูปแบบค้าส่งสมัยใหม่ การควบคุมการประสานงานและการแก้ไขปัญหา
  • ประสบการณ์ในการบริการลูกค้า การบริหารคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือการบริการการขาย Telesales อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 40. Packaging Officer จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • อายุ 22- 26 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์,
   สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
 41. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • อายุ 23 -26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการนวัตกรรม, สารสนเทศและการสื่อสาร
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี
 42. วิศวกรไฟฟ้าควบคุม จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้นแล้ว)
  • อายุ 21-25 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมวัดคุมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน: 0-2 ปี
 43. วิศวกรระบบควบคุม จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้นแล้ว)
  • อายุ 21-25 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ทำงาน : ด้านควบคุมอัตโนมัติ 0-1ปี
 44. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน : งานด้านควบคุมและซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็น ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหม้อไอน้ำไม่ต่ำกว่า 9 ปี และการใช้โปรแกรม ERP
 45. ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • สามารถวางแผน กำหนดระยะเวลา และบรรลุได้ตามเวลาที่กำหนด
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 46. Assistant Brand Manager (Food&Beverage) จำนวน 2 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การตลาดผลิตภัณฑ์,Consumer Product, Brand Management 2-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 47. นักวิจัยข้อมูลการตลาด (Alcohol) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านการวิจัย การบริหารข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 48. Trade Marketing Manager / Supervisor จำนวน 2 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • Education : Business degree (min. bachelor)
  • Language : Fluent in English (oral/written)
  • Experience : Minimum 8-10 years experience in B2C Channel and Brand marketing, must have minimum 2-3 year Channel marketing -experience. Sales experience definite advantage.
  • Strong planning/organizing skills
 49. Assistant Brand Manager (Asahi/U Beer) จำนวน 2 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • 1-3 years of experience in marketing or related fields
  • Fluent in English both writing and speaking
  • Strong presentation skill & creative outlook.
  • Multitasking productivity
  • Teamwork oriented attitude
  • Strong analytical thinking and project management skill
  • Confident and dynamic personality
 50. เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 0-1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และโต้ตอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกดี คล่องแคล่ว และมีความกระตือรือร้น ชอบทำงานประสานงาน
  • รักความก้าวหน้า มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Ms Office และการใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 51. Graphics Designer จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ใช้งาน Mac โปรแกรม In-design, illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าออกความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น
  • สามารถรับแรงกดดัน และหาวิธีการจัดการได้รวดเร็ว
  • สามารถทำงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้
  • หากมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 52. ผู้จัดการแผนกภาษีสรรพสามิตและภาษีที่ดิน จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์ ด้านการคลัง
  • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี
  • สามารถใช้งาน Ms Office ได้ดี
 53. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Marketing Communication (Food Product) จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์ทางสายงานการตลาด 2-5 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ทำงานในธุรการสายอาหาร หรือโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์การทํางานด้านการสื่อสารการตลาดธุรกิจ (Food Retail)
  • มีความรู้เรื่องและประสบการณ์ธุรกิจ (Food Product)
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีความชํานาญเรื่องการใช้ Social Media
  • สามารถใช้ Microsoft Excel PowerPoint ได้ในระดับดี
 54. เจ้าหน้าที่งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี,สาขาการเงิน,สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบกาณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP
 55. Mobile Developer จำนวน 1 อัตรา
  ประจำบริษัท : บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะการทำความเข้าใจ และเขียนโปรแกรมที่กำหนดโดยเอกสาร/แผนภูมิการวิเคราะห์และออกแบบระบบต่างๆ เช่น ERD หรือ DFD
  • ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เช่น Objective-C Java React และ Xamarin เป็นต้น
  • มีความรู้ในการบริหารวงจรการพัฒนา Software
  • มีควารู้ในด้านวิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ Key Competencies
  • สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ตรงความต้องการ
  • สามารควิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • มีภาวะผู้นำ

สมัครงาน คลิกที่นี่ >>>> สมัครงานบุญรอดบริวเวอรี่

103 COMMENTS

 1. รับพนักงานทั่วไปป่าวคะ หนุจบแค่ม.3เอง
  บริษัทนี้อยุ่ตรงบัวปากท่ารึป่าวคะ

  • ตอนนี้ยังไม่มีการรับสมัครของวุฒิ ม.3 นะครับ ลองค้นหางานตำแหน่งบริษัทอื่น ใน Job4thai ดูนะครับ เพราะบางบริษัทรองรับวุฒิ ม.3 อยู่ครับ

 2. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ตำแหน่งที่เปิดรับ

  ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่งนี้คุณสมบัติอะไรบ้างค่ะ
  บริษัทตั้งอยู่ตรงไนค่ะ

 3. สามารถ Walk-in ในการสมัครได้เลยไหมครับผม แล้วมีโอกาสจะได้สัมภาษณ์เบื้องต้นเลยไหมครับผม ขอบคุณครับ

  • ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดก็มีสิทธิ์ครับ

 4. สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดรับกี่ตำแหน่งค่ะ

 5. หนูฝึกงานบันชีอยู่วังน้อยเบเวอเรชคะ อยากเข้าทำงานมีว่างไหมคะที่นี้ หรือสาขาที่ใกล้กับอยุธยาอะคะพี่ อยากเข้าที่นี้

 6. มีตำแหน่งงานว่างของเชียงใหม่ไหมค่ะ

  • มีดังนี้ครับ
   เจ้าหน้าที่สถิติ – บัญชีคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

   • ปวส การจัดการ เกรดไม่ถึง2.50 พอจะสมัครตำแหน่งอะไรได้บางไหมคับ

 7. สาขาบางเลน มีรับตำแหน่งไหนบ้างไหมคะ
  วุติปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทำงานด้านธุรการ กับสต๊อกสินค้า มาค่ะ

 8. วุฒิ ม.6อยากทำงานบุญรอดค่ะแต่กำลังศึกษา ปวส.ด้วยค่ะ

 9. ไม่ทราบว่าสาขาที่บางเลนพอมีตำแหน่งไหนว่างไหมค่ะพอดีจบเทคโนโลยีสารสนเทศมาค่ะ วุฒิปวส.กำลังหางานทำค่ะ

 10. ตอนนี้เป็น Sales อยู่ค่ะ และสนใจตำแหน่ง Sales เบียร์สิงห์ค่ะ มรตำแหน่งว่างมั้ยค่ะ หรือรับต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 0957791220

 11. ผมจบวิศวอุตสาหการ ที่ขอนแก่นต้องการคนเพิ่มไหมครับ

 12. รับsaleรึเปล่าคะวุฒิแค่ม.6แต่เป็นsaleมา10ปีแล้วค่ะอยากทราบว่าผ่านเกณฑ์ไหมคะ…..ขอบคุณค่ะ

  • อยู่จังหวัดอะไรค่ะ สนใจค่ะ
   0925570057 เมย์ค่ะ

 13. อยากสมัครโปรโมเตอร์เบียร์ จบป.ตรี โลจิสติกส์ แต่มีประสบการณ์ทำงานร้านเหล้าร้านอาหารมาหลายปี มีประสบการณ์ด้านนี้พอสมัครได้ไหมคับ อายุ25

 14. เป็นคนต่างชาติ (คนลาว) สามารถสมัครเข้าทำงานได้ไหมคะ?

  • แนะนำให้หาตำแหน่งที่ต้องการสมัครและสอบถามไปทางบริษัทอีกทีนะครับ

 15. จบการท่องเที่ยว ทำบริษัททัวร์มาแล้ว 2 ปี
  สามารถทำตำแหน่งงานไหนได้บ้างคะ

 16. อยู่จังหวัดลำพูน พอมีงานตำแหน่งไหนเปิดรับมั้ยคะ
  วุฒิ ป.ตรี การจัดการ ตอนนี้อายุ 34 ค้ะ

 17. เป็นจัดซื้อต่างประเทศ และเลขาผู้บริหารอยู่ค่ะ มีรับไหมคะ

 18. จบวิศวโลจิสติกส์ครับ
  ทำงานโฮมโปรมา 1 ปี แล้วครับ
  สนใจสมัครงานครับ

 19. ที่ตึกซันยังรับไหมคัพพนักงานคลัง บ้านอยู่วิภาคัพ

 20. หาดใหญ่ สงขลา
  มีตำแหน่งงานว่างมั้ยค่ะ
  จบบริหารการตลาด

 21. ตำแหน่ง R&D กับวิศวกรรมอาหารจำกัดคุณสมบัติอะไรบ้างครับ

 22. วุฒิปวสการตลาด ป.ตรีการจัดการค่ะ แต่ตอนนี้อยู่ปลวกแดงมีโรงที่ใกล้แถวนี้ไหมค่ะ

 23. ตำแหน่ง Motion Graphic พอเข้าไปในลิงค์สมัคร ไม่มีเปิดรับอ่าค่ะ
  สามารุ walk in หรือ ยื่นเอกสารที่ไหนได้บ้าง พอทราบไหมค่ะ

 24. วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี บริหาร ระบบสารสนเทศ
  ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายการตลาด ไม่ทราบว่าสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างคะ ขอกรุงเทพนะคะ

 25. เข้าหน้าเว็บไซต์สมัครงานไม่ได้เลยค่ะ

 26. จบบัญชีสามารถเข้าทำได้ไหมค่ะ เคยออดอินวอยซ์ ออกใบเสร็จรับเงิน

 27. สมัครตำแหน่งเซลส์ตจว. เขตภาคใต้ ไม่ทราบมีตำแหน่งว่างมั๊ยครับ

 28. Creative offcer ดูเอกสารหรือผลงานอะไรเป็นพิเศษหรือป่าวครับ

 29. ที่คลังเชียงใหม่ ไม่เปิดรับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเหรอ เนื่องจากทางนี้มีประสบการณ์ของคลัง มา 6 ปี หากมีเปิดรับสมัครขอแจ้งทางอีเมล์ให้หน่อยนะค่ะ ส่วนบัญชีคลังน่าสนใจแต่กำลังเรียนสาขานี้อยู่ใกล้จบไม่ทราบว่าจะสมัครไว้ก่อนได้ไหมค่ะ
  ภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่แต่ตอนนี้ทำงานคลังกระจายสินค้าของซีพีออลล์ที่ลำพูนค่ะ
  เบอร์ติดต่อ 0882572478 เผื่อตรงกับคุณสมบัติที่ทางบุญรอดต้องการค่ะ

 30. มีตำแหน่งไหนว่างไหมคะ บริษัทตรงบัวปากท่าคะ วุฒิปวชคะ

 31. สนใจสมัครงานค่ะ มีความรู้ความสามารถด้านงานเอกสาร อาคารและสถานที่ บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ควบคุมดูแลงานทั่วไป ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้านฯ หากทางบริษัท ต้องการพนักงานที่มีวัยวุฒิในการเป็นผู้นำ และจัดวางระบบอย่างมาตรฐานสามารถติดต่อได้ค่ะ 0819034356 ค่ะ

 32. คุณพัชรินทร์ โดนใบเตือนจากทางบริษัท ap thai บกพร่องในหน้าที่ ถ้าไม่เชื่อสามารถตรวจสอบได้

 33. คลังสินค้าที่นนทบุรี เปิดรับตำแหน่งแม่บ้านไหมค่ะ

 34. ไม่ทราบว่า บริษัท บุญรอด ที่วังน้อย เปิดประมูลรถตู้รับ-ส่งพนักงานไหมคะ ทางหจก. มีรถตู้ รับ-ส่งพนักงาน และ มี รถ 6 ล้อ 10 ล้อ ขนส่งสินค้า นำเสนอ บริษัท บุญรอด สาขาวังน้อย ไม่ทราบว่าติดต่ออย่างไร ช่วยแนะนำได้ไหมคะ

 35. วุติปวช.ช่างไฟ ประสบการณ์ช่างอาคาร

  อยู่แถวบางโพ อายุ18 รับไหมครับ

 36. จบป.ตรี พึ่งลาออกจากบริษัทไทยเบฟฯ ในต่ำแหน่วเจ้าหน้าที่Event ภาค3มาครับ

 37. 088-5943142 ครับ สนใจทำงานครับมีตำแหน่งงานในพื้นที่จ.นครราชสีมาแจ้งด้วครับ

 38. สนใจสมัครงานค่ะมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศด้วยค่ะแต่กดลิงค์สมัครงานกดเข้าไปไม่ได้ค่ะ. ทำวานได้ทุกอย่างค่ะ0990249440

 39. จบ ปวส.บัญชี พอมีตำแหน่งงานที่สามารถสมัครได้มั้ยค่ะ

 40. Samat Phomon อายุ 26
  จบ ปวส.ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์
  ช่างซ่อมแม่พิมพ์ 4 ปี อุตสาหกรรมยานยนต์
  มี ตำแหน่ง ว่าง มั้ย ครับ แถว ขอนแก่น
  0837432368

 41. จบ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายุ 28 ปี มีประสบการณ์ ทำงานที่โรงงานซีเกท ที่โคราช 4 ปี ตำเเหน่งช่างเทคนิค (technicial process) พอมีตำเเหน่งงานว่างมั้ยคับ
  0849619522

 42. จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พอจะมีตำแหน่งว่างไหมคะ
  ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งเทรนนิ่งค่ะ แต่ส่วนใหญ่งานที่ทำจะเป็นsupportค่ะ งานด้านเอกสารก็ได้นะคะ 0972010234

 43. จบ ปวส ประสบการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงอาคารสูงจากโรงแรม 10 ปี พอจะมีตำแหน่งให้ร่วมงานปะครับ

 44. จบ ปตรีการจัดการอุตสหกรรม. ปวสจบเครื่องกล ประสบการ5ปีการควบคุมการผลิต. บริษัทปูนซีเมน. แห่งหนึ่ง. สนใจครับอยากไปสมัครมาก. บ้านอยุ่นนท์ สะพานพระราม5 0614212103

 45. จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปี ควบคุมการผลิต ดูแลและคุม stock สินค้า,QC , sale marketing บริษัทเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดนคปฐม มีความรู้และความสามารถในการทำงานในห้อง Lab ทางวิทยาศาสตร์ อายุ 27 ปีค่ะ ภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี เบอร์โทรติดต่อ 0811955725

 46. จบปวส.คณะอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
  ประสบการณ์ทำงาน ทำที่โรงงานน้ำตาลเอราวัณมา4ปีแล้วคับ อายุ26ปี
  สนใจติดต่อ 093-240-7385 ครับ

 47. โรงงานตรงลาดบัวหลวง รับตำแหน่งบัญชีไหมค่ะ วุฒิป.ตรี ประสบการณ์3ปีค่ะ

 48. จบ ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ประสบการณ์การทำงาน
  ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต 5 ปี และ และเเผนกจัดซื้อ 2 ปี-ปัจจุบัน ที่ระยอง
  ตอนนี้อยากกลับไปทำงานใกล้บ้านค่ะที่ขอนแก่น
  มีตำแหน่งใดที่เหมาะสมยังว่างอยู่ไหมค่ะ

 49. จบปริญญาตรี
  คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  **พอมีตำแหน่งว่างไหมคะ**

  ชื่อ รถเมล์ อายุ 23 ปี
  เบอร์ติดต่อ : 082-4846491
  [email protected]

 50. เขาให้ส่งเรซูเม่ นี่มาโพสของานอะไรกัน รกเลอะเทอะ
  #รู้จักมั้ยเอกสารแนะนำตัวเพื่อสมัครงานแบบทางการ

 51. ผมจบ ปวส ตอนนี้กำลังต่อ ป ตรี
  ผมมีแค่วุฒิ ปวส เปิดรับอยู่ไหมครับ

 52. ** ชื่อมุกค่ะ อายุ 27 ปี **
  จบ ปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ เอกทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ** ประสบการณ์การทำงาน **
  บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จำกัด เวลาทำงาน 4 ปี 6 เดือน
  ตำแหน่ง ธุรการ / จัดซื้อ
  ** พอจะมีตำแน่งว่างมั๊ยค่ะ กรุงเทพ **

 53. ทำไมสมัครใน ลงในแบบฟอร์มไม่ได้ครั
  ตำแหน่ง วิศวกรรมอุตสาหการ

 54. ชื่อ ณัฏฐรินีย์ ทับเที่ยง อายุ25ปี ค่ะ
  จบปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ประสบการทำงาน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ นำชมในพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตรฯ
  อายุการทำงาน3ปี
  ตำแหน่ง ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ
  ติดต่อได้ 096-219-4923

 55. อายุ 32ปี เรียนจบ ป.ตรี นิสัยดี ทำบัญชีเก่ง 062-9462262

 56. พนักงานขายภาคเหนือรับมั้ยครับ ป ตรี

 57. สนใจค่ะ จบป.ตรีบริหารธุรกิจ
  เคยทำงานโรงงานธุรการ บัญชีค่าแรง8ปี
  โทร 080-088-4828

 58. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์)รับวุฒิอะไรค่ะ

 59. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์) มีวุฒิ ปวส คอมพิวเตอร์ และวุฒิ ป.ตรี การตลาดค่ะ จบจาก มทร . ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่นค่ะ เคยทำงานฝ่ายบุคคลที่ขอนแก่นแหอวน1ปีค่ะ 099-4600527ค่ะ

 60. สนใจสมัครคลังที่วังน้อยค่ะ
  จบปวส.บัญชี แต่เคยทำคลังสินค้าเป็นเช็คเกอร์ค่ะ

 61. จบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจมาจ้า เคยทำงานที่เถ้าแก่น้อยเป็นเช็คเกอร์จ้า พอมีตำแหน่งอะไรว่างบ้างไหม?

 62. เมื่อวานนั่งรถผ่านแถวอ่างทอง เหมือนมีเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมค่ะ มีตำแหน่งที่รับสมัครอะไรบ้างค่ะ จบปริญญาตรีบัญชีสามารถปิดงบการเงินได้ค่ะ [email protected]

 63. เมื่อวานนั่งรถผ่านแถวอ่างทอง เหมือนมีเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมค่ะ มีตำแหน่งที่รับสมัครอะไรบ้างค่ะ จบปริญญาตรีบัญชีสามารถปิดงบการเงินได้ค่ะ ติดต่อได้ที่[email protected](อันแรกmail.ผิดค่ะ)

 64. สนใจ ธุรการค่ะ จบอังกฤษธุรกิจมา ได้ไหมค่ะ มีประสบการณ์ ธุรการค่ะ

 65. ผมชื่อ ธีระรักษ์ ธราวรรณ อายุ 32 ปี มีประสบการณ์ เป็นพนักงานขาย บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน อายุงาน 8 ปีคับ มีความสนใจอยากไปร่วมงานด้วยคับ เพราะมีใจรักในด้านงานขาย และ บริการคับ

 66. อยากถามว่าสาขามหาสารคามเปิดรับสมัครวิศวกรไหมค่ะบ้านอยู่ไกล้มากอยากกลับไปทำงานแถวบ้านมีความรู้เรื่องห้องเย็น ติดตั้งห้องเย็น
  เกี่ยวกับฉนวนค่ะ

 67. จบปวส.สาขาคอมธุรกิจมีตำแหน่งไหมครับแถวปทุม. ขอบคุณครับ

 68. ช่างเทคนิค กรอกใบสมัครได้ที่ไหรครับ

 69. ไวท์
  อยากทราบว่าเปิดรับสมัครตำแหน่ง Qc ไหมค่ะที่สุราษร์ธานี
  เบอร์โทร 0952572834

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here