สมัครงาน!!! บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

103
582128

สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 

(Update:25/01/2562)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 81 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ฝากประวัติ และสมัครงานได้ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายประกาศ

สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด

 1. Web Developer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา AIS / MIS / IT /Computer Science หรือบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, การใช้งาน Framework และ Bootstrap
  • มีความรู้ในด้านการใช้งาน JavaScript,HTML 5 และ CSS
  • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. Business Application Support (SAP FI-CO) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง (กรณีชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้และทักษาะด้าน Functional SQL
  • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP Module CO, BPC, Planning
  • มีความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. Data Analyst จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Data Warehouse หรือ Business Intelligence อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการเขียน Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้งาน Database : SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB
  • มีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการทำ ETL ข้อมูล
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้ BI Tools (SAP BO,SAP Analytics, Cognos, Qlik) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้ Data Warehouse Tools (SAP BW, Netezza Datastage ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้าน Data Mining , Machine Learning , R, Python หรือ Rapid Miner
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 4. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 18-25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
 5. Operational Strategist จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or higher in Finance
  • 3-4 years experience in management consultant background.
  • Must have background of Finance and Accounting.
  • Proficient in English and Thai
  • Operational skills and multitasking skills.
  • Self-starter, self-motivated and entrepreneurial mindset.
  • Working well under pressure situation in any circumstance.
 6. Implant Officer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ บริหารคำสั่งซื้อ,ขาย อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. Financial Planning and Analysis Manager จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting or business related field
  • Minimum 7 years of experience in financial/business analysis
  • Experience in FMCG, Retailing or multinational company would be a plus
  • Computer literacy, especially Excel (SAP experience would be a plus)
  • Good command of written and spoken English
  • Ability to manage complex planning and reporting process
 8. วิศวกรนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • อายุ 23 -26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการนวัตกรรม, สารสนเทศและการสื่อสาร
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรม
 9. Telesales Presales – Agent / Telesales – Van Sales จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการะบวนการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้า
  • ในรูปแบบค้าส่งสมัยใหม่ การควบคุมการประสานงานและการแก้ไขปัญหา
  • ประสบการณ์ในการบริการลูกค้า การบริหารคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือการบริการการขาย Telesales อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 10. เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • อายุ 22- 26 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
 11. เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์อาวุโส จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • อายุ 27-32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
   หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือการจัดการนวัตกรรม หรือ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
  • ประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป
 12. ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 20 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1-3 ปี

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

 1. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 1-5 ปี (หากมีประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้ดี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (ใช้ MS PowerPoint ในการนำเสนองาน)
 2. Brand Manager (Singha Light) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in marketing or related field.
  • At least 5-8 years working experience in business
  • Mature, credible and engaging personality. .
  • Strategic thinking, strategic planning, highly motivated, confident, self-starter with ability to handle pressure and setbacks.
  • Outstanding presentation skills, problem-solving & decision making skills, negotiation and selling technique skills.
  • Being able to travel and work at night from time to time
 3. Assistant Brand Manager (Asahi/U Beer) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • 1-3 years of experience in marketing or related fields
  • Fluent in English both writing and speaking
  • Strong presentation skill & creative outlook.
  • Multitasking productivity
  • Teamwork oriented attitude
  • Strong analytical thinking and project management skill
  • Confident and dynamic personality
 4. Trade Marketing Manager / Supervisor จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Education : Business degree (min. bachelor)
  • Language : Fluent in English (oral/written)
  • Experience : Minimum 8-10 years experience in B2C Channel and Brand marketing, must have minimum 2-3 year Channel marketing experience. Sales experience definite advantage.
  • Age : 35 and above
  • Strong planning/organizing skills
 5. Assistant Brand Manager (Food&Beverage) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท สาขา การตลาด
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การตลาดผลิตภัณฑ์,Consumer Product, Brand Management 2-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 6. เจ้าหน้าที่งบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี,สาขาการเงิน,สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบกาณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียด รอบคอบ อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจและสามารถลำดับความสำคัญของงานได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี , มีไหวพริบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (ช่องทางพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25-35 ปี
  • การศึกษา : ระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการ์ณด้านการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานด้านการขายขององค์กรที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • หากมีทักษะด้านภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้และสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ โดยอยู่ในพี้นที่อย่างน้อย 15 วัน
 8. ผู้จัดการส่วนขาย Local MT จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ระดับบริหารช่องทาง MT หรือ Local MT ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ ในธุรกิจกลุ่มสินค้า FMCG ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า และตัวแทนจำหน่ายได้ดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับดีมาก
  • มีความสามารถวิเคราะห์ และวางแผนการขายสำหรับสินค้า กลุ่ม FMCG ในห้างได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทาง และทำงานต่างจังหวัดได้
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
 9. เจ้าหาน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT/On Premise) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องด้านงานขายและส่งเสริมการตลาด
  • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่
 10. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย (Programmer) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • มีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น C , C# , PHP , Java HTML , CSS , JS , SQL , PL/SQL เป็นต้น
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office เป็นต้น
  • มีทักษะในการใช้ระบบงานฐานข้อมูลในระดับผู้ดูแลฐานข้อมูล
  • การศึกษาระบบ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและสืบค้นในระดับที่ดี
  • มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด

 1. วิศวกรเครื่องกล (จ.ปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 24 – 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด

 1. วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 23 – 28 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
 2. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 23 – 28 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

 1. เจ้าหน้าที่บุคคล (ค่าล่วงเวลา) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office,โปรแกรม ERP

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

 1. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ จ.นครปฐม) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

 1. เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำกรุงเทพฯ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 2. พนักงานส่งเอกสาร (ประจำกรุงเทพฯ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย
  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช.
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
  • อายุ 40-50 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายอย่างน้อย 10 ปี
  • มีประสบการณ์การตลาดและขาย ผลิตภัณฑ์การเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
  • สามารถทำงานประจำที่จังหวัดเชียงรายได้
 4. เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำกรุงเทพฯ) จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีการตลาด การขาย หรือ บริหารธุรกิจ
  • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • ขับรถยนต์ได้
 5. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์ หรือ การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • เพศหญิง/ชาย มีอายุ 35 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • เคยทำงานในองค์กรที่มีพนักงานเกิน 1,000 อัตรา
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ
  • ประจำที่จังหวัดเชียงราย
 6. ธุรการประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น
  • เพศหญิง/ชาย มีอายุ 25-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS-Office

สมัครงาน คลิกที่นี่ >>>> สมัครงานบุญรอดบริวเวอรี่

103 COMMENTS

 1. รับพนักงานทั่วไปป่าวคะ หนุจบแค่ม.3เอง
  บริษัทนี้อยุ่ตรงบัวปากท่ารึป่าวคะ

  • ตอนนี้ยังไม่มีการรับสมัครของวุฒิ ม.3 นะครับ ลองค้นหางานตำแหน่งบริษัทอื่น ใน Job4thai ดูนะครับ เพราะบางบริษัทรองรับวุฒิ ม.3 อยู่ครับ

 2. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ตำแหน่งที่เปิดรับ

  ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่งนี้คุณสมบัติอะไรบ้างค่ะ
  บริษัทตั้งอยู่ตรงไนค่ะ

 3. สามารถ Walk-in ในการสมัครได้เลยไหมครับผม แล้วมีโอกาสจะได้สัมภาษณ์เบื้องต้นเลยไหมครับผม ขอบคุณครับ

  • ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดก็มีสิทธิ์ครับ

 4. สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดรับกี่ตำแหน่งค่ะ

 5. หนูฝึกงานบันชีอยู่วังน้อยเบเวอเรชคะ อยากเข้าทำงานมีว่างไหมคะที่นี้ หรือสาขาที่ใกล้กับอยุธยาอะคะพี่ อยากเข้าที่นี้

 6. มีตำแหน่งงานว่างของเชียงใหม่ไหมค่ะ

  • มีดังนี้ครับ
   เจ้าหน้าที่สถิติ – บัญชีคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

   • ปวส การจัดการ เกรดไม่ถึง2.50 พอจะสมัครตำแหน่งอะไรได้บางไหมคับ

 7. สาขาบางเลน มีรับตำแหน่งไหนบ้างไหมคะ
  วุติปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทำงานด้านธุรการ กับสต๊อกสินค้า มาค่ะ

 8. วุฒิ ม.6อยากทำงานบุญรอดค่ะแต่กำลังศึกษา ปวส.ด้วยค่ะ

 9. ไม่ทราบว่าสาขาที่บางเลนพอมีตำแหน่งไหนว่างไหมค่ะพอดีจบเทคโนโลยีสารสนเทศมาค่ะ วุฒิปวส.กำลังหางานทำค่ะ

 10. ตอนนี้เป็น Sales อยู่ค่ะ และสนใจตำแหน่ง Sales เบียร์สิงห์ค่ะ มรตำแหน่งว่างมั้ยค่ะ หรือรับต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 0957791220

 11. ผมจบวิศวอุตสาหการ ที่ขอนแก่นต้องการคนเพิ่มไหมครับ

 12. รับsaleรึเปล่าคะวุฒิแค่ม.6แต่เป็นsaleมา10ปีแล้วค่ะอยากทราบว่าผ่านเกณฑ์ไหมคะ…..ขอบคุณค่ะ

  • อยู่จังหวัดอะไรค่ะ สนใจค่ะ
   0925570057 เมย์ค่ะ

 13. อยากสมัครโปรโมเตอร์เบียร์ จบป.ตรี โลจิสติกส์ แต่มีประสบการณ์ทำงานร้านเหล้าร้านอาหารมาหลายปี มีประสบการณ์ด้านนี้พอสมัครได้ไหมคับ อายุ25

 14. เป็นคนต่างชาติ (คนลาว) สามารถสมัครเข้าทำงานได้ไหมคะ?

  • แนะนำให้หาตำแหน่งที่ต้องการสมัครและสอบถามไปทางบริษัทอีกทีนะครับ

 15. จบการท่องเที่ยว ทำบริษัททัวร์มาแล้ว 2 ปี
  สามารถทำตำแหน่งงานไหนได้บ้างคะ

 16. อยู่จังหวัดลำพูน พอมีงานตำแหน่งไหนเปิดรับมั้ยคะ
  วุฒิ ป.ตรี การจัดการ ตอนนี้อายุ 34 ค้ะ

 17. เป็นจัดซื้อต่างประเทศ และเลขาผู้บริหารอยู่ค่ะ มีรับไหมคะ

 18. จบวิศวโลจิสติกส์ครับ
  ทำงานโฮมโปรมา 1 ปี แล้วครับ
  สนใจสมัครงานครับ

 19. ที่ตึกซันยังรับไหมคัพพนักงานคลัง บ้านอยู่วิภาคัพ

 20. หาดใหญ่ สงขลา
  มีตำแหน่งงานว่างมั้ยค่ะ
  จบบริหารการตลาด

 21. ตำแหน่ง R&D กับวิศวกรรมอาหารจำกัดคุณสมบัติอะไรบ้างครับ

 22. วุฒิปวสการตลาด ป.ตรีการจัดการค่ะ แต่ตอนนี้อยู่ปลวกแดงมีโรงที่ใกล้แถวนี้ไหมค่ะ

 23. ตำแหน่ง Motion Graphic พอเข้าไปในลิงค์สมัคร ไม่มีเปิดรับอ่าค่ะ
  สามารุ walk in หรือ ยื่นเอกสารที่ไหนได้บ้าง พอทราบไหมค่ะ

 24. วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี บริหาร ระบบสารสนเทศ
  ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายการตลาด ไม่ทราบว่าสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างคะ ขอกรุงเทพนะคะ

 25. เข้าหน้าเว็บไซต์สมัครงานไม่ได้เลยค่ะ

 26. จบบัญชีสามารถเข้าทำได้ไหมค่ะ เคยออดอินวอยซ์ ออกใบเสร็จรับเงิน

 27. สมัครตำแหน่งเซลส์ตจว. เขตภาคใต้ ไม่ทราบมีตำแหน่งว่างมั๊ยครับ

 28. Creative offcer ดูเอกสารหรือผลงานอะไรเป็นพิเศษหรือป่าวครับ

 29. ที่คลังเชียงใหม่ ไม่เปิดรับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเหรอ เนื่องจากทางนี้มีประสบการณ์ของคลัง มา 6 ปี หากมีเปิดรับสมัครขอแจ้งทางอีเมล์ให้หน่อยนะค่ะ ส่วนบัญชีคลังน่าสนใจแต่กำลังเรียนสาขานี้อยู่ใกล้จบไม่ทราบว่าจะสมัครไว้ก่อนได้ไหมค่ะ
  ภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่แต่ตอนนี้ทำงานคลังกระจายสินค้าของซีพีออลล์ที่ลำพูนค่ะ
  เบอร์ติดต่อ 0882572478 เผื่อตรงกับคุณสมบัติที่ทางบุญรอดต้องการค่ะ

 30. มีตำแหน่งไหนว่างไหมคะ บริษัทตรงบัวปากท่าคะ วุฒิปวชคะ

 31. สนใจสมัครงานค่ะ มีความรู้ความสามารถด้านงานเอกสาร อาคารและสถานที่ บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ควบคุมดูแลงานทั่วไป ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้านฯ หากทางบริษัท ต้องการพนักงานที่มีวัยวุฒิในการเป็นผู้นำ และจัดวางระบบอย่างมาตรฐานสามารถติดต่อได้ค่ะ 0819034356 ค่ะ

 32. คุณพัชรินทร์ โดนใบเตือนจากทางบริษัท ap thai บกพร่องในหน้าที่ ถ้าไม่เชื่อสามารถตรวจสอบได้

 33. คลังสินค้าที่นนทบุรี เปิดรับตำแหน่งแม่บ้านไหมค่ะ

 34. ไม่ทราบว่า บริษัท บุญรอด ที่วังน้อย เปิดประมูลรถตู้รับ-ส่งพนักงานไหมคะ ทางหจก. มีรถตู้ รับ-ส่งพนักงาน และ มี รถ 6 ล้อ 10 ล้อ ขนส่งสินค้า นำเสนอ บริษัท บุญรอด สาขาวังน้อย ไม่ทราบว่าติดต่ออย่างไร ช่วยแนะนำได้ไหมคะ

 35. วุติปวช.ช่างไฟ ประสบการณ์ช่างอาคาร

  อยู่แถวบางโพ อายุ18 รับไหมครับ

 36. จบป.ตรี พึ่งลาออกจากบริษัทไทยเบฟฯ ในต่ำแหน่วเจ้าหน้าที่Event ภาค3มาครับ

 37. 088-5943142 ครับ สนใจทำงานครับมีตำแหน่งงานในพื้นที่จ.นครราชสีมาแจ้งด้วครับ

 38. สนใจสมัครงานค่ะมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศด้วยค่ะแต่กดลิงค์สมัครงานกดเข้าไปไม่ได้ค่ะ. ทำวานได้ทุกอย่างค่ะ0990249440

 39. จบ ปวส.บัญชี พอมีตำแหน่งงานที่สามารถสมัครได้มั้ยค่ะ

 40. Samat Phomon อายุ 26
  จบ ปวส.ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์
  ช่างซ่อมแม่พิมพ์ 4 ปี อุตสาหกรรมยานยนต์
  มี ตำแหน่ง ว่าง มั้ย ครับ แถว ขอนแก่น
  0837432368

 41. จบ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายุ 28 ปี มีประสบการณ์ ทำงานที่โรงงานซีเกท ที่โคราช 4 ปี ตำเเหน่งช่างเทคนิค (technicial process) พอมีตำเเหน่งงานว่างมั้ยคับ
  0849619522

 42. จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พอจะมีตำแหน่งว่างไหมคะ
  ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งเทรนนิ่งค่ะ แต่ส่วนใหญ่งานที่ทำจะเป็นsupportค่ะ งานด้านเอกสารก็ได้นะคะ 0972010234

 43. จบ ปวส ประสบการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงอาคารสูงจากโรงแรม 10 ปี พอจะมีตำแหน่งให้ร่วมงานปะครับ

 44. จบ ปตรีการจัดการอุตสหกรรม. ปวสจบเครื่องกล ประสบการ5ปีการควบคุมการผลิต. บริษัทปูนซีเมน. แห่งหนึ่ง. สนใจครับอยากไปสมัครมาก. บ้านอยุ่นนท์ สะพานพระราม5 0614212103

 45. จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปี ควบคุมการผลิต ดูแลและคุม stock สินค้า,QC , sale marketing บริษัทเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดนคปฐม มีความรู้และความสามารถในการทำงานในห้อง Lab ทางวิทยาศาสตร์ อายุ 27 ปีค่ะ ภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี เบอร์โทรติดต่อ 0811955725

 46. จบปวส.คณะอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
  ประสบการณ์ทำงาน ทำที่โรงงานน้ำตาลเอราวัณมา4ปีแล้วคับ อายุ26ปี
  สนใจติดต่อ 093-240-7385 ครับ

 47. โรงงานตรงลาดบัวหลวง รับตำแหน่งบัญชีไหมค่ะ วุฒิป.ตรี ประสบการณ์3ปีค่ะ

 48. จบ ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ประสบการณ์การทำงาน
  ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต 5 ปี และ และเเผนกจัดซื้อ 2 ปี-ปัจจุบัน ที่ระยอง
  ตอนนี้อยากกลับไปทำงานใกล้บ้านค่ะที่ขอนแก่น
  มีตำแหน่งใดที่เหมาะสมยังว่างอยู่ไหมค่ะ

 49. จบปริญญาตรี
  คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  **พอมีตำแหน่งว่างไหมคะ**

  ชื่อ รถเมล์ อายุ 23 ปี
  เบอร์ติดต่อ : 082-4846491
  [email protected]

 50. เขาให้ส่งเรซูเม่ นี่มาโพสของานอะไรกัน รกเลอะเทอะ
  #รู้จักมั้ยเอกสารแนะนำตัวเพื่อสมัครงานแบบทางการ

 51. ผมจบ ปวส ตอนนี้กำลังต่อ ป ตรี
  ผมมีแค่วุฒิ ปวส เปิดรับอยู่ไหมครับ

 52. ** ชื่อมุกค่ะ อายุ 27 ปี **
  จบ ปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ เอกทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ** ประสบการณ์การทำงาน **
  บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จำกัด เวลาทำงาน 4 ปี 6 เดือน
  ตำแหน่ง ธุรการ / จัดซื้อ
  ** พอจะมีตำแน่งว่างมั๊ยค่ะ กรุงเทพ **

 53. ทำไมสมัครใน ลงในแบบฟอร์มไม่ได้ครั
  ตำแหน่ง วิศวกรรมอุตสาหการ

 54. ชื่อ ณัฏฐรินีย์ ทับเที่ยง อายุ25ปี ค่ะ
  จบปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ประสบการทำงาน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ นำชมในพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตรฯ
  อายุการทำงาน3ปี
  ตำแหน่ง ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ
  ติดต่อได้ 096-219-4923

 55. อายุ 32ปี เรียนจบ ป.ตรี นิสัยดี ทำบัญชีเก่ง 062-9462262

 56. พนักงานขายภาคเหนือรับมั้ยครับ ป ตรี

 57. สนใจค่ะ จบป.ตรีบริหารธุรกิจ
  เคยทำงานโรงงานธุรการ บัญชีค่าแรง8ปี
  โทร 080-088-4828

 58. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์)รับวุฒิอะไรค่ะ

 59. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์) มีวุฒิ ปวส คอมพิวเตอร์ และวุฒิ ป.ตรี การตลาดค่ะ จบจาก มทร . ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่นค่ะ เคยทำงานฝ่ายบุคคลที่ขอนแก่นแหอวน1ปีค่ะ 099-4600527ค่ะ

 60. สนใจสมัครคลังที่วังน้อยค่ะ
  จบปวส.บัญชี แต่เคยทำคลังสินค้าเป็นเช็คเกอร์ค่ะ

 61. จบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจมาจ้า เคยทำงานที่เถ้าแก่น้อยเป็นเช็คเกอร์จ้า พอมีตำแหน่งอะไรว่างบ้างไหม?

 62. เมื่อวานนั่งรถผ่านแถวอ่างทอง เหมือนมีเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมค่ะ มีตำแหน่งที่รับสมัครอะไรบ้างค่ะ จบปริญญาตรีบัญชีสามารถปิดงบการเงินได้ค่ะ [email protected]

 63. เมื่อวานนั่งรถผ่านแถวอ่างทอง เหมือนมีเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมค่ะ มีตำแหน่งที่รับสมัครอะไรบ้างค่ะ จบปริญญาตรีบัญชีสามารถปิดงบการเงินได้ค่ะ ติดต่อได้ที่[email protected](อันแรกmail.ผิดค่ะ)

 64. สนใจ ธุรการค่ะ จบอังกฤษธุรกิจมา ได้ไหมค่ะ มีประสบการณ์ ธุรการค่ะ

 65. ผมชื่อ ธีระรักษ์ ธราวรรณ อายุ 32 ปี มีประสบการณ์ เป็นพนักงานขาย บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน อายุงาน 8 ปีคับ มีความสนใจอยากไปร่วมงานด้วยคับ เพราะมีใจรักในด้านงานขาย และ บริการคับ

 66. อยากถามว่าสาขามหาสารคามเปิดรับสมัครวิศวกรไหมค่ะบ้านอยู่ไกล้มากอยากกลับไปทำงานแถวบ้านมีความรู้เรื่องห้องเย็น ติดตั้งห้องเย็น
  เกี่ยวกับฉนวนค่ะ

 67. จบปวส.สาขาคอมธุรกิจมีตำแหน่งไหมครับแถวปทุม. ขอบคุณครับ

 68. ช่างเทคนิค กรอกใบสมัครได้ที่ไหรครับ

 69. ไวท์
  อยากทราบว่าเปิดรับสมัครตำแหน่ง Qc ไหมค่ะที่สุราษร์ธานี
  เบอร์โทร 0952572834

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here