สมัครงาน!!! บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

100
570213

สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 

(Update:07/12/2561)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 81 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ฝากประวัติ และสมัครงานได้ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายประกาศ

สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด

 1. Business Application Support (Module SD) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา AIS / MIS / IT /Computer Science หรือบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์ งานโครงการด้านการขาย บัญชี ระบบ ERP – SAP )
  • มีความรู้เรื่องโปรแกรม Database
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้ Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 2. Venture Capital Manager จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Business Administration.
  • 3-5 years of experience in strategy, investment banking, M&A, venture capital investment and launch start-ups.
  • Demonstrate robust business sense, analytical skills, project management leadership, and capabilities to form new venture.
  • Self-starter and idea initiator who can lead project execution from end-to-end, including idea conceptualization, due diligence, options evaluation, and execution.
  • Strong interpersonal skills and an effective communicator, both verbally and written.
  • Ability to act as liaison and effective negotiator, align interests across various parties and stakeholders and enhance collaboration.
 3. Business Application Support (SAP-MM WM) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 28-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน SAP (MM Module)จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. นักวิทยาศาสตร์ (R&D) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาหาร 1 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน ขนมขบเขี้ยว , Snack หรือมีความรู้เกี่ยวกับแป้งทำขนม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. Programmer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรม ASP.net
 6. Business Application Support (Module-PP) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง (กรณีชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้และทักษาะด้าน Functional SQL
  • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP Module MRP PUR
  • มีความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. Business Application Support (Budgeting Planning) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง (กรณีชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้และทักษาะด้าน Functional SQL
  • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP Module CO, BPC, Planning
  • มีความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 8. Database Administrator จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in computer engineering,computer science or related field
  • 0-3 years’ experience in database administrator
  • willing to learn new database technologies (Both SQL and NoSQL)
  • Oracle, SQL Server,MySQL, Postgres Database Administration
  • Database optimization skills
  • Understanding of database design
  • Understanding of database back-up,replication and high availability strategies
  • Strong aptitude and desire learn new technologies and tools
  • Operating System:Redhat,AIX and Windows Server
  • Excellent Written and verbal communication Flexible,team player
 9. Database Analyst จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Data Warehouse หรือ Business Intelligence อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการเขียน Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้งาน Database : SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB
  • มีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการทำ ETL ข้อมูล
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้ BI Tools (SAP BO,SAP Analytics, Cognos, Qlik) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้ Data Warehouse Tools (SAP BW, Netezza Datastage ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้าน Data Mining , Machine Learning , R, Python หรือ Rapid Miner
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 10. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (สื่อโฆษณาดิจิทัล) จำนวน 1 อัตรา

  ข้อมูลตำแหน่งงาน :
  • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและ Trend ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจดิจิทัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในสื่อโฆษณาดิจิทัลต่างๆ ของสินค้าและบริษัท ต่างๆในเครือ และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ระหว่าตราสินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
  • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในสื่อโฆษณาดิจิทัลต่างๆ ของสินค้าและบริษัท ต่างๆในเครือ และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการซื้อระหว่างตราสินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
  • บริหารจัดการเวลา และ งบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางแผนไว้
  • วัดผลแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทุกๆอย่าง ที่ได้วางแผนไว้
  • หาโอกาสและนวัตรกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการรับรู้และการขาย ในสื่อโฆษณาดิจิทัล
  • ประสานงานและทำงานร่วมกับ บริษัท ในเครือ และ พันธมิตรธุรกิจต่างๆ
 11. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Retail) จำนวน 1 อัตรา

  ข้อมูลตำแหน่งงาน :
  • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและ Trend ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ Food Retail ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างประสบการณ์ระหว่าตราสินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
  • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อกระตุ้นการซื้อระหว่างตราสินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
  • บริหารจัดการเวลา และ งบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางแผนไว้
  • วัดผลแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทุกๆอย่าง ที่ได้วางแผนไว้
  • หาโอกาสและช่องทางการเพิ่มยอดขาย เช่น รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อขยายสาขา หาสินค้าและการบริการใหม่ๆ หาพันธมิตรเพื่อต่อยอดทำกิจกรรมทางการตลาด
  • ประสานงานและทำงานร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟกเตอร์ จำกัด Est company และ เอเจนซี่ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล
 12. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Product) จำนวน 1 อัตรา

  ข้อมูลตำแหน่งงาน :
  • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและ Trend ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ Food Product ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างประสบการณ์ระหว่าตราสินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
  • ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อกระตุ้นการซื้อระหว่างตราสินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
  • ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารจัดการเวลา และ งบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางแผนไว้
  • ช่วยผู้จัดการแผนกวัดผลแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทุกๆอย่าง ที่ได้วางแผนไว้
  • ช่วยผู้จัดการแผนกหาโอกาสและช่องทางการเพิ่มยอดขาย เช่น รูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ๆ หาสินค้าและการบริการใหม่ๆ หาพันธมิตรเพื่อต่อยอดทำกิจกรรมทางการตลาด
  • ประสานงานและทำงานร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟกเตอร์ จำกัด Est company และ เอเจนซี่ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล
 13. ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 20 – 29 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส สาขา ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 14. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 1 ปี
 15. ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 22 – 29 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 1 ปี
 16. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเท่านั้น)
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 1 ปี
 17. พนักงานปฏิบัติการครัว จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ถึง 25 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
 18. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 27 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
 19. ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 38 ถึง 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านธุรกิจอาหาร 10 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
 20. นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 4-7 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
 21. Mobile Developer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีความเข้าใจ และเขียนโปรแกรมที่กำหนดโดยเอกสาร/แผนภูมิการวิเคราะห์และออกแบบระบบต่างๆ เช่น ERD หรือ DFD
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เช่น Objective-C Java React และ Xamarin เป็นต้น
  • มีความรู้ในการบริหารวงจรพัฒนา Software
  • มีความรู้ในด้านวิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 22. IT Support จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
  • อายุ 25-28 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน PC Support,Helpdesk 0 – 2 ปี
  • มีความรู้ด้าน Smart Phone จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 23. Account Supervisor จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 35  ปี
  • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขางานบัญชี/การเงิน
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบระบบบัญชี ให้เป็นตามมาตรฐานระบบบัญชีและประมวลรัษฎากร
  • มีความเข้าใจภาษีอากร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ไร่พีบี วัลเล่ย์ ปากช่อง
 24. Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Graphic Design/ Computer Science or related fields
  • Minimum 3 years working experience in Graphic Design, Age between 24-30 years
  • Have a working knowledge in computer design application ie. Adobe Illustrator, Photoshop
  • Proficiency in Drawing/ Photo Retouch
  • Strong organizational, time management and communication skills are essential
  • Able to read & write in English
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : Singha Complex, Asoke Road
 25. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 18-25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
 26. Operational Strategist จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or higher in Finance
  • 3-4 years experience in management consultant background.
  • Must have background of Finance and Accounting.
  • Proficient in English and Thai
  • Operational skills and multitasking skills.
  • Self-starter, self-motivated and entrepreneurial mindset.
  • Working well under pressure situation in any circumstance.
 27. Financial Strategist จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or higher in Finance
  • 3-4 years experience in management consultant background.
  • Must have background of Finance and Accounting.
  • Proficient in English and Thai
  • Operational skills and multitasking skills.
  • Self-starter, self-motivated and entrepreneurial mindset.
  • Working well under pressure situation in any circumstance.

สมัครงาน คลิกที่นี่ >>>> สมัครงานบุญรอดบริวเวอรี่

100 COMMENTS

 1. รับพนักงานทั่วไปป่าวคะ หนุจบแค่ม.3เอง
  บริษัทนี้อยุ่ตรงบัวปากท่ารึป่าวคะ

  • ตอนนี้ยังไม่มีการรับสมัครของวุฒิ ม.3 นะครับ ลองค้นหางานตำแหน่งบริษัทอื่น ใน Job4thai ดูนะครับ เพราะบางบริษัทรองรับวุฒิ ม.3 อยู่ครับ

 2. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ตำแหน่งที่เปิดรับ

  ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่งนี้คุณสมบัติอะไรบ้างค่ะ
  บริษัทตั้งอยู่ตรงไนค่ะ

 3. สามารถ Walk-in ในการสมัครได้เลยไหมครับผม แล้วมีโอกาสจะได้สัมภาษณ์เบื้องต้นเลยไหมครับผม ขอบคุณครับ

  • ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดก็มีสิทธิ์ครับ

 4. สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดรับกี่ตำแหน่งค่ะ

 5. หนูฝึกงานบันชีอยู่วังน้อยเบเวอเรชคะ อยากเข้าทำงานมีว่างไหมคะที่นี้ หรือสาขาที่ใกล้กับอยุธยาอะคะพี่ อยากเข้าที่นี้

 6. มีตำแหน่งงานว่างของเชียงใหม่ไหมค่ะ

  • มีดังนี้ครับ
   เจ้าหน้าที่สถิติ – บัญชีคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

   • ปวส การจัดการ เกรดไม่ถึง2.50 พอจะสมัครตำแหน่งอะไรได้บางไหมคับ

 7. สาขาบางเลน มีรับตำแหน่งไหนบ้างไหมคะ
  วุติปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทำงานด้านธุรการ กับสต๊อกสินค้า มาค่ะ

 8. วุฒิ ม.6อยากทำงานบุญรอดค่ะแต่กำลังศึกษา ปวส.ด้วยค่ะ

 9. ไม่ทราบว่าสาขาที่บางเลนพอมีตำแหน่งไหนว่างไหมค่ะพอดีจบเทคโนโลยีสารสนเทศมาค่ะ วุฒิปวส.กำลังหางานทำค่ะ

 10. ตอนนี้เป็น Sales อยู่ค่ะ และสนใจตำแหน่ง Sales เบียร์สิงห์ค่ะ มรตำแหน่งว่างมั้ยค่ะ หรือรับต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 0957791220

 11. ผมจบวิศวอุตสาหการ ที่ขอนแก่นต้องการคนเพิ่มไหมครับ

 12. รับsaleรึเปล่าคะวุฒิแค่ม.6แต่เป็นsaleมา10ปีแล้วค่ะอยากทราบว่าผ่านเกณฑ์ไหมคะ…..ขอบคุณค่ะ

  • อยู่จังหวัดอะไรค่ะ สนใจค่ะ
   0925570057 เมย์ค่ะ

 13. อยากสมัครโปรโมเตอร์เบียร์ จบป.ตรี โลจิสติกส์ แต่มีประสบการณ์ทำงานร้านเหล้าร้านอาหารมาหลายปี มีประสบการณ์ด้านนี้พอสมัครได้ไหมคับ อายุ25

 14. เป็นคนต่างชาติ (คนลาว) สามารถสมัครเข้าทำงานได้ไหมคะ?

  • แนะนำให้หาตำแหน่งที่ต้องการสมัครและสอบถามไปทางบริษัทอีกทีนะครับ

 15. จบการท่องเที่ยว ทำบริษัททัวร์มาแล้ว 2 ปี
  สามารถทำตำแหน่งงานไหนได้บ้างคะ

 16. อยู่จังหวัดลำพูน พอมีงานตำแหน่งไหนเปิดรับมั้ยคะ
  วุฒิ ป.ตรี การจัดการ ตอนนี้อายุ 34 ค้ะ

 17. เป็นจัดซื้อต่างประเทศ และเลขาผู้บริหารอยู่ค่ะ มีรับไหมคะ

 18. จบวิศวโลจิสติกส์ครับ
  ทำงานโฮมโปรมา 1 ปี แล้วครับ
  สนใจสมัครงานครับ

 19. ที่ตึกซันยังรับไหมคัพพนักงานคลัง บ้านอยู่วิภาคัพ

 20. หาดใหญ่ สงขลา
  มีตำแหน่งงานว่างมั้ยค่ะ
  จบบริหารการตลาด

 21. ตำแหน่ง R&D กับวิศวกรรมอาหารจำกัดคุณสมบัติอะไรบ้างครับ

 22. วุฒิปวสการตลาด ป.ตรีการจัดการค่ะ แต่ตอนนี้อยู่ปลวกแดงมีโรงที่ใกล้แถวนี้ไหมค่ะ

 23. ตำแหน่ง Motion Graphic พอเข้าไปในลิงค์สมัคร ไม่มีเปิดรับอ่าค่ะ
  สามารุ walk in หรือ ยื่นเอกสารที่ไหนได้บ้าง พอทราบไหมค่ะ

 24. วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี บริหาร ระบบสารสนเทศ
  ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายการตลาด ไม่ทราบว่าสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างคะ ขอกรุงเทพนะคะ

 25. เข้าหน้าเว็บไซต์สมัครงานไม่ได้เลยค่ะ

 26. จบบัญชีสามารถเข้าทำได้ไหมค่ะ เคยออดอินวอยซ์ ออกใบเสร็จรับเงิน

 27. สมัครตำแหน่งเซลส์ตจว. เขตภาคใต้ ไม่ทราบมีตำแหน่งว่างมั๊ยครับ

 28. Creative offcer ดูเอกสารหรือผลงานอะไรเป็นพิเศษหรือป่าวครับ

 29. ที่คลังเชียงใหม่ ไม่เปิดรับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเหรอ เนื่องจากทางนี้มีประสบการณ์ของคลัง มา 6 ปี หากมีเปิดรับสมัครขอแจ้งทางอีเมล์ให้หน่อยนะค่ะ ส่วนบัญชีคลังน่าสนใจแต่กำลังเรียนสาขานี้อยู่ใกล้จบไม่ทราบว่าจะสมัครไว้ก่อนได้ไหมค่ะ
  ภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่แต่ตอนนี้ทำงานคลังกระจายสินค้าของซีพีออลล์ที่ลำพูนค่ะ
  เบอร์ติดต่อ 0882572478 เผื่อตรงกับคุณสมบัติที่ทางบุญรอดต้องการค่ะ

 30. มีตำแหน่งไหนว่างไหมคะ บริษัทตรงบัวปากท่าคะ วุฒิปวชคะ

 31. สนใจสมัครงานค่ะ มีความรู้ความสามารถด้านงานเอกสาร อาคารและสถานที่ บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ควบคุมดูแลงานทั่วไป ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้านฯ หากทางบริษัท ต้องการพนักงานที่มีวัยวุฒิในการเป็นผู้นำ และจัดวางระบบอย่างมาตรฐานสามารถติดต่อได้ค่ะ 0819034356 ค่ะ

 32. คุณพัชรินทร์ โดนใบเตือนจากทางบริษัท ap thai บกพร่องในหน้าที่ ถ้าไม่เชื่อสามารถตรวจสอบได้

 33. คลังสินค้าที่นนทบุรี เปิดรับตำแหน่งแม่บ้านไหมค่ะ

 34. ไม่ทราบว่า บริษัท บุญรอด ที่วังน้อย เปิดประมูลรถตู้รับ-ส่งพนักงานไหมคะ ทางหจก. มีรถตู้ รับ-ส่งพนักงาน และ มี รถ 6 ล้อ 10 ล้อ ขนส่งสินค้า นำเสนอ บริษัท บุญรอด สาขาวังน้อย ไม่ทราบว่าติดต่ออย่างไร ช่วยแนะนำได้ไหมคะ

 35. วุติปวช.ช่างไฟ ประสบการณ์ช่างอาคาร

  อยู่แถวบางโพ อายุ18 รับไหมครับ

 36. จบป.ตรี พึ่งลาออกจากบริษัทไทยเบฟฯ ในต่ำแหน่วเจ้าหน้าที่Event ภาค3มาครับ

 37. 088-5943142 ครับ สนใจทำงานครับมีตำแหน่งงานในพื้นที่จ.นครราชสีมาแจ้งด้วครับ

 38. สนใจสมัครงานค่ะมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศด้วยค่ะแต่กดลิงค์สมัครงานกดเข้าไปไม่ได้ค่ะ. ทำวานได้ทุกอย่างค่ะ0990249440

 39. จบ ปวส.บัญชี พอมีตำแหน่งงานที่สามารถสมัครได้มั้ยค่ะ

 40. Samat Phomon อายุ 26
  จบ ปวส.ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์
  ช่างซ่อมแม่พิมพ์ 4 ปี อุตสาหกรรมยานยนต์
  มี ตำแหน่ง ว่าง มั้ย ครับ แถว ขอนแก่น
  0837432368

 41. จบ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายุ 28 ปี มีประสบการณ์ ทำงานที่โรงงานซีเกท ที่โคราช 4 ปี ตำเเหน่งช่างเทคนิค (technicial process) พอมีตำเเหน่งงานว่างมั้ยคับ
  0849619522

 42. จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พอจะมีตำแหน่งว่างไหมคะ
  ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งเทรนนิ่งค่ะ แต่ส่วนใหญ่งานที่ทำจะเป็นsupportค่ะ งานด้านเอกสารก็ได้นะคะ 0972010234

 43. จบ ปวส ประสบการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงอาคารสูงจากโรงแรม 10 ปี พอจะมีตำแหน่งให้ร่วมงานปะครับ

 44. จบ ปตรีการจัดการอุตสหกรรม. ปวสจบเครื่องกล ประสบการ5ปีการควบคุมการผลิต. บริษัทปูนซีเมน. แห่งหนึ่ง. สนใจครับอยากไปสมัครมาก. บ้านอยุ่นนท์ สะพานพระราม5 0614212103

 45. จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปี ควบคุมการผลิต ดูแลและคุม stock สินค้า,QC , sale marketing บริษัทเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดนคปฐม มีความรู้และความสามารถในการทำงานในห้อง Lab ทางวิทยาศาสตร์ อายุ 27 ปีค่ะ ภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี เบอร์โทรติดต่อ 0811955725

 46. จบปวส.คณะอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
  ประสบการณ์ทำงาน ทำที่โรงงานน้ำตาลเอราวัณมา4ปีแล้วคับ อายุ26ปี
  สนใจติดต่อ 093-240-7385 ครับ

 47. โรงงานตรงลาดบัวหลวง รับตำแหน่งบัญชีไหมค่ะ วุฒิป.ตรี ประสบการณ์3ปีค่ะ

 48. จบ ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ประสบการณ์การทำงาน
  ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต 5 ปี และ และเเผนกจัดซื้อ 2 ปี-ปัจจุบัน ที่ระยอง
  ตอนนี้อยากกลับไปทำงานใกล้บ้านค่ะที่ขอนแก่น
  มีตำแหน่งใดที่เหมาะสมยังว่างอยู่ไหมค่ะ

 49. จบปริญญาตรี
  คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  **พอมีตำแหน่งว่างไหมคะ**

  ชื่อ รถเมล์ อายุ 23 ปี
  เบอร์ติดต่อ : 082-4846491
  [email protected]

 50. เขาให้ส่งเรซูเม่ นี่มาโพสของานอะไรกัน รกเลอะเทอะ
  #รู้จักมั้ยเอกสารแนะนำตัวเพื่อสมัครงานแบบทางการ

 51. ผมจบ ปวส ตอนนี้กำลังต่อ ป ตรี
  ผมมีแค่วุฒิ ปวส เปิดรับอยู่ไหมครับ

 52. ** ชื่อมุกค่ะ อายุ 27 ปี **
  จบ ปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ เอกทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ** ประสบการณ์การทำงาน **
  บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จำกัด เวลาทำงาน 4 ปี 6 เดือน
  ตำแหน่ง ธุรการ / จัดซื้อ
  ** พอจะมีตำแน่งว่างมั๊ยค่ะ กรุงเทพ **

 53. ทำไมสมัครใน ลงในแบบฟอร์มไม่ได้ครั
  ตำแหน่ง วิศวกรรมอุตสาหการ

 54. ชื่อ ณัฏฐรินีย์ ทับเที่ยง อายุ25ปี ค่ะ
  จบปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ประสบการทำงาน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ นำชมในพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตรฯ
  อายุการทำงาน3ปี
  ตำแหน่ง ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ
  ติดต่อได้ 096-219-4923

 55. อายุ 32ปี เรียนจบ ป.ตรี นิสัยดี ทำบัญชีเก่ง 062-9462262

 56. พนักงานขายภาคเหนือรับมั้ยครับ ป ตรี

 57. สนใจค่ะ จบป.ตรีบริหารธุรกิจ
  เคยทำงานโรงงานธุรการ บัญชีค่าแรง8ปี
  โทร 080-088-4828

 58. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์)รับวุฒิอะไรค่ะ

 59. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์) มีวุฒิ ปวส คอมพิวเตอร์ และวุฒิ ป.ตรี การตลาดค่ะ จบจาก มทร . ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่นค่ะ เคยทำงานฝ่ายบุคคลที่ขอนแก่นแหอวน1ปีค่ะ 099-4600527ค่ะ

 60. สนใจสมัครคลังที่วังน้อยค่ะ
  จบปวส.บัญชี แต่เคยทำคลังสินค้าเป็นเช็คเกอร์ค่ะ

 61. จบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจมาจ้า เคยทำงานที่เถ้าแก่น้อยเป็นเช็คเกอร์จ้า พอมีตำแหน่งอะไรว่างบ้างไหม?

 62. เมื่อวานนั่งรถผ่านแถวอ่างทอง เหมือนมีเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมค่ะ มีตำแหน่งที่รับสมัครอะไรบ้างค่ะ จบปริญญาตรีบัญชีสามารถปิดงบการเงินได้ค่ะ [email protected]

 63. เมื่อวานนั่งรถผ่านแถวอ่างทอง เหมือนมีเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมค่ะ มีตำแหน่งที่รับสมัครอะไรบ้างค่ะ จบปริญญาตรีบัญชีสามารถปิดงบการเงินได้ค่ะ ติดต่อได้ที่[email protected](อันแรกmail.ผิดค่ะ)

 64. สนใจ ธุรการค่ะ จบอังกฤษธุรกิจมา ได้ไหมค่ะ มีประสบการณ์ ธุรการค่ะ

 65. ผมชื่อ ธีระรักษ์ ธราวรรณ อายุ 32 ปี มีประสบการณ์ เป็นพนักงานขาย บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน อายุงาน 8 ปีคับ มีความสนใจอยากไปร่วมงานด้วยคับ เพราะมีใจรักในด้านงานขาย และ บริการคับ

 66. อยากถามว่าสาขามหาสารคามเปิดรับสมัครวิศวกรไหมค่ะบ้านอยู่ไกล้มากอยากกลับไปทำงานแถวบ้านมีความรู้เรื่องห้องเย็น ติดตั้งห้องเย็น
  เกี่ยวกับฉนวนค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here