ข่าวงาน!!! บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

1
130776

สมัครงาน ปตท.สพ.

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักคือ สำรวจพัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ PPTEP มีธุรจิการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด, การร่วมลงทุนในโครงการโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาตเหลวลอยน้ำ, โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ., โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ปตท.สพ.

สมัครงาน ปตท.สพ.

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Officer, Social Development Project
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in related fields
  • 3-5 years’ experience in public relations or community relations
  • Good command of both written and spoken English and Myanmar languages
  • Good computer skills and standard software (Word, Excel, Power Point, etc.)
  • Good interpersonal skills including relationship and partnership building skills
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 2. Internal Communication Officer (Contract)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Communications, Journalism, Visual Communication Design, Multimedia Arts or other related fields
  • Communicate well in English
  • Practical user in Illustrator or Photoshop for Graphic Design
  • At least 3 years of experience in internal or external communication from both corporate or agency
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย
 3. Communication Management Support – Advertising (1 Year Contract)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Mass Communications, Public Relations, or any fields
  • Experience in advertising, exhibition and event is a plus
  • A good team player, with a passion to interact with people of different segments
  • Self-motivated with a high degree of creativity
  • Good command of written and spoken English
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย
 4. Recruitment Officer (Permanent Staff)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in any related field.
  • Minimum 3 years of experience in end-to-end recruitment preferably some background of recruiting technical position and expat will be a plus.
  • Familiar with managing in data in Excel and PowerPoint for presentation.
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Proven ability to demonstrate strategic thinking, planning, and collaboration
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย
 5. Accountant, Tax Compliance
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting or Taxation
  • At least 2-5 years working experience in tax compliance or Auditor with CPA is accepted
  • Understand the Tax Compliance, Tax Accounting process and business requirements
  • Demonstrate skills to comprehend tax and business issues affecting tax results
  • Good command of written and spoken English (TOEIC=750 at minimum)
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย
 6. Analyst, Debt and Capital Markets
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance or Economics
  • Professional or Personal experience in Debt and Equity markets preferred
  • Good command of written and spoken English (TOEIC=750 at minimum)
  • Knowledge of Bloomberg/Reuters is an advantage
  • Strong computer skills, proficient in Microsoft Office, Excel, PowerPoint
  • Excellent analytical and logical deduction skills
  • Organized, Accountable, and Responsible – capable of planning, organizing, and prioritizing work in order to commit and deliver high quality work in a timely manner
  • Strong interpersonal skills
  • Teamwork Mind-set: able to collaborate and work as a team and under time constraints for overall success of team
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย
 7. Coordinator, Sales and Commercial
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in Engineering (Petroleum, Chemical, Mechanical, Electrical) with additional of Master degree in Business
  • Minimum 5 years of direct experience at least 3 years in Engineering with additional of Sales Engineer / , Commercial work and industry
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Broad based computer knowledge.
  • Potential for future management level
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 8. Engineer, Well Engineering (Completion & Intervention)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Petroleum / Mechanical/ Chemical/ Electrical or equivalent Engineering field
  • 0-2 year of experience in drilling / completions / Well intervention and well control
  • Outstanding track records of academic and extra curriculum activities
  • Able to manage whole loop of activities with less supervision. Demonstrate sufficient knowledge of own focused area
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Excellent command of Burmese and English proficiency
  • Potential for long term career in Drilling operations
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 9. Engineer, Drilling
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Petroleum / Mechanical/ Chemical/ Electrical or equivalent Engineering field
  • 0-2 year of experience in drilling engineering and operations
  • Outstanding track records of academic and extra curriculum activities
  • Able to manage whole loop of activities with less supervision. Demonstrate sufficient knowledge of own focused area
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Excellent command of Burmese and English proficiency
  • Potential for long term career in Drilling operations
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 10. Engineer, Project (Project Modification and Construction)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Mechanical, Chemical, Civil or Structural Engineering (4 years programme or equivalent)
  • At least 3-5 or 7-10 year relevant experience in related field. A must to possess discipline technical Engineering in each field (Mechanical Engineering, structural engineering, rotating engineering or chemical process engineering with recent work in Project engineering project engineer fully in-charge for whole project work scope, planning and costing for an oil&gas plant project either owner, contractor or consultant side involving works from bidding to handover.
  • Prefer experience in in oil and gas industry of plant design, construction and operations
  • Experience in working with oil and gas EPC contract or various experiences with EPC contractor would be an advantage
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities. Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Able to handle tasks and manage whole loop of activities with less supervision, demonstrate sufficient knowledge of own focused area
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Strong interpersonal skill
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 11. Engineer, Project (Mechanical)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering (4 years programme or equivalent)
  • At least 5-10-year relevant experience in related field
  • Minimum 3-5 years’ experience in in oil and gas industry
  • At least 1-3 year experience in working with oil and gas EPC contract
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Various experiences with EPC contractor would be an advantage
  • Strong interpersonal skill
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 12. Recruiter
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Human Resources Management or related field
  • 2-5 years experiences in related work Recruitment end to end process
  • Carry out simple, straight-forward and repetitive professional activities by following instructions within established standard &  process as assigned by superior with close supervision.
  • Good command of both written and spoken English (TOEIC Score Requirement : 650)
  • Pleasant personality, inter personal skills, self-confidence
  • Good communication skills
  • Accuracy and correctness of data and documents
  • Good computer skills and standard software (Word, Excel, Power Point, etc.)
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 13. Officer, Logistics Operations Planning
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor Degree or higher in Engineering or Logistics Management
  • Minimum 3-5 Year experience in logistics operations
  • Knowledge of contract management, logistics laws and regulations, budget control and statistics
  • Knowledge of infrastructure construction
  • Knowledge in using Microsoft Office applications i.e. Word, Excel, Power Point)
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 14. Officer, Contract
  คุณสมบัติ :
  • Efficient, professional, and auditable contract services that meet user requirements and in timely manner.
  • High quality contract-related advice & assistance.
  • To protect and optimize Company interests by dealing with contractors on contractual issues.
  • Up-to-date contract status and database.
  • To contribute to improvement of future contracts by provide realistic feedback/ recommendations regarding contractor performance and solutions.
  • Minimum direct bachelor degree in Law
  • Minimum 3-5 years of direct experience in contract management works, contract consultation, draft and review
  • Good communication in Myanmar and English / Potential to be Management Level
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 15. Senior Geophysicist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Geophysics or related Geoscience discipline
  • Excellent in communication skills
  • Minimum 10 years relevant experience in seismic interpretation with good general geological knowledge and exploration/ development geophysics in Oil & Gas industry
  • Good skill in computerized seismic interpretation using high technology software
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
 16. Senior Geologist (Sediment and Stratigraphy, Exploration, Petrophysicist)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Geology, Geophysics or Petroleum Engineering is required. Master’s Degree is advantage.
  • Minimum 10 years of relevant experience in Sediment and Stratigraphy, Petrophysics and Explorations
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P/related business and benchmarking with international practices
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
 17. Officer, IT Infrastructure and Security Management
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 2-3 years’ experience in Office and Database/Data Centre Administrator, IT Infrastructure and Security Management
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Able to manage team for service desk operations to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in management
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 18. Officer, IT Infrastructure Management
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 3-5 years’ experience in Telecommunications field e.g. telephone/radio system, telemetry, microwave satellite, etc.
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable.
  • Familiar with both Offshore and Onshore Telecommunications System.
  • Able to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in IT Function
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 19. Head of IT Customer Services and Operations
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 5-8 years’ experience in Office and Database/Data Centre Administrator
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Able to manage team for service desk operations to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in management
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 20. Head of Tele & Data Communication
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Telecommunications Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 5-8 years’ experience in Telecommunications field e.g. telephone/radio system, telemetry, microwave satellite, etc.
  • Relevant experience of equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Familiar with both Offshore and Onshore Telecommunications System
  • Able to operate PC and have knowledge of standard application software and local area network
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • Potential for Long term career in management
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 21. Lawyer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher degree in Law;
  • Prefer Myanmar qualified lawyer with 4-5 years of post-qualified experience gained in an international law firm or private practice and/or multinational company;
  • Extensive knowledge of Myanmar laws (commercial law, especially Myanmar labor law, Investment law, Petroleum law etc.);
  • High work ethic;
  • Excellent problem-solving, analytical and organizational skills;
  • Self-driven and resourceful;
  • Sound interpersonal and communication skills;
  • Excellent written and spoken English, and research skills;
  • Able to work under pressure and meet deadlines.
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 22. Accountant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting GPA 3.0 up.
  • At least 3 years’ experience in related functions and experience in E&P industry or related in industry is preferable
  • Knowledge of SAP application especially SAP-FI, SAP-CO, SAP-PS, SAP-PM and MM-PUR module
  • Good command of both written and spoken English (TOEIC Score:650)
  • Accuracy and correctness of data and documents
  • Robust understanding of accounting & financial principles
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Excellent in analytical skills, quantitative / statistical analysis.
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 23. Officer, Contract
  คุณสมบัติ :
  • Efficient, professional, and auditable contract services that meet user requirements and in timely manner.
  • High quality contract-related advice & assistance.
  • To protect and optimize Company interests by dealing with contractors on contractual issues.
  • Up-to-date contract status and database.
  • To contribute to improvement of future contracts by provide realistic feedback/ recommendations regarding contractor performance and solutions.
  • Minimum direct bachelor degree in Law
  • Minimum 3-5 years of direct experience in contract management works, contract consultation, draft and review
  • Good communication in Myanmar and English / Potential to be Management Level
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 24. Officer, Logistic Operations Planning
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor Degree or higher in Engineering or Logistics Management
  • Minimum 3-5 Year experience in logistics operations
  • Knowledge of contract management, logistics laws and regulations, budget control and statistics
  • Knowledge of infrastructure construction
  • Knowledge in using Microsoft Office applications i.e. Word, Excel, Power Point)
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 25. Officer, Procurement
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor’s Degree or higher in Engineering or other fields
  • Minimum of 3-5 year experience in Procurement, vendor management, supplier sourcing, bidding, tendering process (preferably in oil and gas industry)
  • Able to carry out simple, straight-forward and repetitive professional activities following instructions within established standard & process as assigned by superior under supervision
  • Ability to apply comprehensive knowledge in E&P and related business and benchmarking with international practice
  • Good command of English proficiency
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 26. Engineer, Corrosion and Inspection
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor’s Degree or higher in Mechanical Engineering (4 years programme or equivalent)
  • Minimum 3- 5 Year relevant experience in Corrosion, Inspection or Piping Engineering related field
  • Experience in in oil and gas industry is advantage
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities is advantage
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Strong interpersonal skill
  • Good communication in English
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 27. Engineer, Mechanical (Maintenance)
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering (4 years programme or equivalent)
  • Minimum 3-5 Year relevant experience in Mechanical, Maintenance and Inspection Engineering related field
  • Experience in in oil and gas industry is advantage
  • Good knowledge of oil and gas industry both onshore and offshore facilities is advantage
  • Good knowledge of Microsoft Office, Microsoft Project and Primavera
  • Strong interpersonal skill
  • Good communication in English
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 28. IT Manager
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of Bachelor degree and higher in Computer Sciences, Information Technology, Electrical Engineer, Management Information System
  • Minimum 12-15 years of direct experience in IT (information technology, tele/data communication systems, network and infrastructure management, IT customer services and operations support,) with at least 5 years in management roles
  • Experience in oil and gas industry is advantage
  • Outstanding proven achievements track record
  • Excellent communication in Myanmar and English
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 29. IT & Telecommunication Officer (Onshore/Offshore)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Telecommunications Engineering or related
  • 3-5 years of experience in Telecommunications field e.g. telephone/ radio system, telemetry, microwave satellite, etc.
  • Experience(some) in equipment installation / troubleshooting is preferable
  • Familiar with both Offshore and Onshore Telecommunications system
  • สถานที่ทำงาน: ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 30. Officer, Compensation and Benefits
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources Management, Organization Development or related fields.
  • Minimum 10 years experienced in Compensation and Benefits Management
  • Good knowledge of compensation & benefits and performance management.
  • Good knowledge and conceptual understanding of the company job family models
  • In depth understanding of Company remuneration & benefit, and HR policies and regulations.
  • Ability to work under pressure and to tight deadlines.
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
 31. Geophysicist (Interpretation)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Geophysics or Geology
  • At least 5 years of experience in seismic interpretation with good general geological knowledge and exploration/development geophysics  in Oil & Gas Industry
  • Good skill in computerized seismic interpretation using high technology software
  • Good command of written and spoken English
  • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ , ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ปตท.สพ >>> คลิกที่นี่

1 COMMENT

 1. กระผมนายวีระ ฉิมจันทร์
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย2.90 จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เบอร์โทร 062-5207318
  โดยกระผมได้ทำปริญญานิพนธิ์คือ Micro Chanel Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก กระผมมีความฝันสูงสุดตั้งแต่สมัยที่ก่อนจะเข้าเรียน คือ กระผมอยากจะทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกล บริษัท ปตท.สำรวจและปิโตรเลี่ยม อย่างมาก กระผมเลยขอส่งประวัติโดยย่อมา
  จุดเด่นของกระผมคือ
  1.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมาก
  2.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับเพื่อนร่วมงาน
  3.กระผมเป็นน้ำแค่ครึ่งแก้ว พร้อมจะรับฟังและยอมรับกับเรื่องใหม่ๆเสมอ
  4.เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับงานระบบของไหล การถ่ายเทความร้อน และพลังงาน เพราะเป็นเรื่องที่ผมชอบมาก
  5.ทนแรงกดดันในการทำงานได้สูง และไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน
  6.ประวัติของกระผมไม่เคยทำงานสายและไม่เคยขาดงาน
  7.รักอาชีพและมีจรรยาบรรณในอาชีพวิศวกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here