สมัครงาน!!! สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) ตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

0
211178

สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)

(Update: 15/12/2017)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ มีพนักงานกว่าพันคนในหลากหลายสาขาและเป็นบริษัทที่เติบโต อย่างรวดเร็วในธุรกิจสายการบิน เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อตอบสนองตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์ ตามประกาศรับสมัครงานสายการบินดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน และสมัครงานออนไลน์เว็บไซต์ของบริษัทได้ทันที

สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์

สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. specialist – Tariffs Automation จำนวน 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)
  คุณสมบัติ :

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการจัดการธุรกิจการบิน
  • มีประสบการ์ด้านงานจำหน่ายตั๋ว Reservation & Ticketing หรืองานด้าน Pricing ในธุรกิจสายการบิน 2-3 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือดูแลการทำงานของระบบจัดจำหน่ายอัตโนมัติ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึง MS Offices(Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอ่านและพูดได้ดี คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  • มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน และการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
  • มีทัศนคติในความคิดบวก มีมุมมองการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • หากมีทักษะความรู้ในส่วนงานสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสาร (Sebre) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. Supervisor – Business Partner จำนวน 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)
  คุณสมบัติ :

  • มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการบินและธุรกิจเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจผ่านช่องทางดิจิตอล และโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ความต้องการของลูกค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ ทิศทางและการแข่งขันของตลาด
  • มีความรู้ความเข้าใจในทิศทาง/เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท
  • มีทักษะในการสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ
  • มีความเข้าใจการบริหารจัดการรายได้จากค่านายหน้าและส่วนแบ่งรายได้ ในส่วนของสินค้า/บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารทั้งส่วนของธุรกิจการบิน, ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจอื่น ๆ ของทางบริษัท
 3. Supervisor Runway/Road/Apron Maintenance จำนวน 1 ตำแหน่ง (สุราษฎร์ธานี)
  คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง , ช่างสำรวจ
  • มีความรู้ ความเข้าใจทางวิ่ง – ทางขับ – ลานจอด ของสนามบิน
  • สามารถใช้ MS. Excel , Word, Power point ตลอดจนโปรแกรม Update ข้อมูลเว็บไซต์ได้ดี
 4. Supervisor – Airport Safety จำนวน 1 ตำแหน่ง (ตราด)
  คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการบริหาร หรือการจัดการด้านการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการทำงานด้านการบริหารนิรภัยการบินอย่างน้อย 3 ปี
  • Safety Management System
  • Airport Operations
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office , Internet , E-mail
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 5. Turnaround Coordinator – USM จำนวน 1 ตำแหน่ง (สุราษฎร์ธานี)
  คุณสมบัติ :

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ (ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร)
  • เป็นคนช่างสังเกต และมีความละเอียดรอบคอบ
  • กล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ
 6. Supervisor – Trat Airport Facilities and Maintenance จำนวน 1 ตำแหน่ง (ตราด)
  คุณสมบัติ :

  • Education : High Vocational Certificate
  • Job Experience : Maintenance work at least three years.
  • Principles and procedures for maintenance.
  • The knowledge and skills to use tools and equipment maintenance.
  • Knowledge and awareness of safety in the workplace.
  • Planning skills and executive function.
  • Ability to work with others as well.
 7. Officer – Charter Flight Sales จำนวน 1 ตำแหน่ง (สมุทรปราการ)
  คุณสมบัติ :

  • Education : ปริญญาตรี
  • Job Experience : 1-3 ปีในด้านการขายในธุรกิจสายการบิน
  • Basic skills :
   – การขาย
   – การเจรจาต่อรอง
   – การให้บริการ
   – ความรู้ทางภาษาอังกฤษด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน อยู่ในระดับดี
   – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
   – สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้อย่างคล่องแคล่ว
   – มีความซื่อสัตย์
   – มีใจรักบริการ
   – มีบุคลิกภาพดี รู้จักกาละเทศะ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
   – มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้และทำงานให้เสร็จลุล่วง
   – มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดีความรู้หรือการหาข้อมูลของตลาดและคู่แข่ง
   – มีความเข้าใจในงาน Cargo Operation เป็นอย่างดี
   – มีความพยายามในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้
   – ทักษะการต่อรอง การนำเสนอรายงานในที่ประชุม
   – มีตรรกะในการทำงานได้อย่างสมเหตุสมผล
   – มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์ต้นฉบับ >>> ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here