หางาน “ธนาคารธนชาต” เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2562 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

4
128004

สมัครงานธนาคารธนชาต

*Update(07/01/2019)

ธนาคารธนชาต เป็นสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการด้านธุรกิจการธนาคาร และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ โดยธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ครอบคุลมในหลากหลายธุรกิจ ในโอกาสที่ธนาคารกำลังขยายธุรกิจ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารธนชาต สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานธนาคารธนชาต

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. Senior Strategic Planning Manager (รับทั้งบุคคลทั่วไปและโอนย้ายภายใน)

  คุณสมบัติ :
  • Age over 30
  • Master degree of Economics, Business or related field
  • Minimum 8 years of experience in Strategic Planning, Budgeting is a must
  • Excellent interpersonal/communication and organization skills
  • Distinctive problem solving and analytical skills
  • Proficient in MS Office
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 2. Fraud Monitoring (O-AM) (รับโอนย้ายภายใน)

  คุณสมบัติ :
  • สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์
  • สามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นรอบทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป นิติศาสตร์และอื่นๆ
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต / บัตรเครดิต / ร้านค้าสมาชิกรับบัตรฯ
  • มีทักษะเฉพาะในการติดต่อ / การเจรจา / การสืบสวน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 3. Customer Service – เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริการสินเชื่อไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีทักษะ และความรู้สินเชื่อธุรกิจ  หรืองานที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีหลักประกัน
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง ทำงานภายใต้ความกดดัน มีความรู้ทางด้านกฎหมาย หรือเช่าซื้อรถยนต์
  • Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 4. Senior Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s / Master’s Degree : in Computer Science or Computer Applications; or equivalent experience in lieu of degree
  • 2 Years of Experience in system or application implementation or system development especially in Securities Business or Asset Management
  • 3 – 4 years experiences in web-based software development
  • Minimum 3 – 4 years of experence in Microsoft Technology stack – Visual Studio, C#, Visual Basic, ASP.NET, .NET Core, SQL Server and client-side technologies such as Java-Script, CSS, and HTML.
  • Experience in writing efficient ORACLE PL/SQL code, aware of advanced techniques and proven features to solve usual/unusual programming problems.
  • Coursework exposure to data modeling and design, SQL, and basic data management techniques within a modern database.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 5. Procurement Management
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Business Administration or related field.
  • 2 – 3 years of experience in procurement and sourcing.
  • Good communication, negotiation and problem solving skills
  • Computer literacy in MS Office
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 6. Mobile App Front-End Developer
  คุณสมบัติ :
  • Skill required : Javascript, HTML, CSS3, Angular v.4 ++
  • Ionic 2++ and JAVA Skill are advantage
  • 3 Yrs+ Work Experience
  • Age : 28-36
  • Tough, Positive
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanachart GHR Ratchada Building
 7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระดับ O-SO (Shared Services) รับโอนย้ายภายใน
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความตั้งใจ มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 8. Collection Planning & Strategy Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Statistics, finance, business administration or related field.
  • Minimum 5 years of work experience in debt collection strategic
  • Good command in English.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 9. Collections Configuration & Parameter / เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in any fields
  • Minimum 1 year of work experience in Collection function
  • MS Office Excel & Access
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 10. Collections Strategy Officer / เจ้าหน้าที่บริหารหนี้อาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Statistics, finance, business administration or related field.
  • Minimum 3 years of work experience in strategic or MIS
  • Presentation skill & Analysis skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 11. Talent Internship Program
  คุณสมบัติ :
  • Currently studying in 3rd or 4th year in Accounting, Finance, Business Administration, Economics, Computer Science, Computer Engineering or related fields
  • Energetic, passion to learn and able to participate throughout the program
  • Good command in MS Office
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 12. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (PBO)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานในตำแหน่ง จนท.การตลาดลูกค้ารายย่อย 2 ปีขึ้นไป หรือปฏิบัติงานด้านการตลาด,การขายสินเชื่ออยู่
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
  • มีฐานลูกค้าเงินฝาก / สินเชื่อ และรู้จักคนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาโพธาราม ราชบุรี
 13. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR) 2 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาโพธาราม ราชบุรี
 14. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (PBO)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
  • มีฐานลูกค้าเงินฝาก / สินเชื่อ และรู้จักคนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (หากมีฐานลูกค้าจากสถาบันการเงินอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขากรุงเทพและต่างจังหวัด
 15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่สำหรับตำแหน่ง Teller)
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (หากมีฐานลูกค้าจากสถาบันการเงินอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาโซนต่างจังหวัด
 16. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • มีความรู้ และความสนใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี, มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีรถยนต์ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)
  • มีใบนายหน้าประกันวินาศภัย และใบนายหน้าประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
 17. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่สำหรับตำแหน่ง Teller)
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาโซนกรุงเทพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงานธนาคารธนชาต >>> คลิกที่นี่

4 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะ ไม่ทราบว่าจะสมัครได้ช่องทางไหนบ้างค่ะ

 2. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม
  http://www.facebook.com/นที พันธุ์พุ่ม

 3. สวัสดีคะ ดิฉัน มีประสบการณ์ทำงานธนาคารมากว่า 10ปี มี NIB LIB และ IC มีฐานลูกค้าเงินฝาก ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน สนใจสมัครงานค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here