หางาน “ธนาคารธนชาต” เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2562 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

4
132939

สมัครงานธนาคารธนชาต

Update(20/03/2019)

ธนาคารธนชาต เป็นสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการด้านธุรกิจการธนาคาร และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ โดยธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ครอบคุลมในหลากหลายธุรกิจ ในโอกาสที่ธนาคารกำลังขยายธุรกิจ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารธนชาต สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานธนาคารธนชาต

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. HR Recruitment and Branding Strategy

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in any related fields
  • Conceptual skills, interpersonal skills, result oriented
  • Good Computer operating skills in MS Office
  • Good command in English
  • Able to work under pressure and handle performance targets
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 2. SMES Sales Management & Support

  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเป็นผู้นำ/การจัดการการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการวางแผนงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 3. Assistant Relationship Manager

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 4. SMES Sales Management & Support

  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 8-15 ปี ขึ้นไปในการเป็นผู้นำ/การจัดการการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการวางแผนงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 5. Relationship Manager

  คุณสมบัติ :
  • ระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเงินและธนาคาร อย่างน้อย 8-10 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 6. Compliance – AML/CFT Regulatory Affairs

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์ / สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Compliance/AML/CFT ของสถาบันการเงิน/การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการในการประกอบธุรกิจธนาคาร และสามารถนำความรู้มาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 7. Compliance : LBDU, Bancassurance & Sub. Specialist

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย/สาขาบริหารธุรกิจ/การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ธุรกิจประกัน หรือธุรกิจด้านตลาดเงิน หรือตลาดทุน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร หรือถ่ายทอด สาระสำคัญของกฎหมาย ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 8. Digital Business Development & Partnership

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree (MBA a plus, but not required)
  • 3-5 years Product/Business Development experience in either the finance, media or tech industry
  • Experience owning and leading partner relationships, and possesses an understanding of the partnership life-cycle
  • Entrepreneurial, “out of the box” thinker with the ability to craft strategic stories in PowerPoint around business initiatives
  • Experience converting business ideas and research into well-thought-out and timely product releases with an emphasis on revenue and performance
  • Proven ability to develop relationships at all levels with external and internal partners, as well as the ability to deal with ambiguity and adapt to fast changing business conditions
  • Tech-savvy with a strong conceptual understanding of digital and mobile technologies, staying abreast of relevant industry trends that could impact the organization’s business short and long-term
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. Digital Channel & Project

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree, MBA a plus. Degree in business or related fields.
  • Minimum 5 years of experience in Product Development, Project Manager or similar management of process.
  • Experience in digital banking projects.
  • Digital-savvy
  • Ability to multi-task and prioritize client issues and add value to customer relationship.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 10. Digital Marketing

  คุณสมบัติ :
  • At least 10 of which with a proven track record of marketing/digital marketing management
  • Educated to degree level. Ideally with a marketing/digital marketing background
  • Overall marketing experience with an expertise in digital marketing
  • Experience leading a team
  • Great project management, organizational, and analytical skills
  • Experience managing a budget
  • Experience and in depth understanding of Search Engine Marketing (SEM), Social and Content Marketing
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 11. Digital Strategy & Innovation

  คุณสมบัติ :
  • Master degree in business, finance, economics, MIS or related fields
  • At least 5 years in business/product development experience
  • Experience in digital banking projects
  • Have knowledge on digital banking trends and movements
  • Experience in leading a team for fact finding session
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 12. Investment Sales Coach

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration or related field
  • Experience in finance and banking industy at least 7 years
  • Experience in delivery and design financial/banking or mutual fund training and coaching at least 5 years
  • Mutual Fund License or certificated such as IC License, IP License, CISA, CFP, AFPT (at least IC License)
  • Advance knowledge of mutual fund and extensive knowledge of competitive offerings, market trends, economic conditions, and the regulatory environment
  • Coaching skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 13. Acquisition & Channel Management Officer

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Market, Business Administration, Economics or any related field
  • Minimum 3 years experience in unsecured products or financial business
  • Ability to handle multi tasks and also work under pressure with high level of initiative and strong time management skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 14. Assistant & Administration / ผู้ช่วยงานธุรการ

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานธุรการ 1-3 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 15. Audit Credit Review – Retail, SMEs, HP

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor /Master Degree in Accounting, Finance, Economics or related fields.
  • More than 10 years of experience in audit field or Banking industries
  • Good logic with strong analytical skills
  • Strong interpersonal, communication, presentation skill
  • Work well under pressure and can handle with tough situation
  • Professional certifications (CPA, CIA)
  • Good command of English.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 16. BANC Product Strategy (Retail & Small Business Product Development)

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Market, Business Administration, Economics or any related field
  • Minimum 3 years experience in Bancassurance products or financial business
  • Analytical & Systematic thinking
  • Team work
  • Presentation skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 17. Budgeting Analyst

  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านงานประกันภัย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 18. Business Accounting

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี, การเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจการเงินการธนาคารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดกันได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 19. Auto Finance Product

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or Higher in Finance, Business Administration, Marketing or related field
  • At least 10 years experience in Marketing/Brand/Product Management 
  • Strategic and Analytical Thinking, Accounting & Financial Knowledge, Business Process Knowledge, Business and Market Intelligence
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 20. OEM Relationship – Auto Loan Business Product

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration, Marketing, Finance or related field
  • At least 3 year experience in Marketing/Brand/Product Management
  • Business and Market Intelligence, Process and/or System Analysis & Improvement, Product and Service Knowledge
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงานธนาคารธนชาต >>> คลิกที่นี่

4 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะ ไม่ทราบว่าจะสมัครได้ช่องทางไหนบ้างค่ะ

 2. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม
  http://www.facebook.com/นที พันธุ์พุ่ม

 3. สวัสดีคะ ดิฉัน มีประสบการณ์ทำงานธนาคารมากว่า 10ปี มี NIB LIB และ IC มีฐานลูกค้าเงินฝาก ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน สนใจสมัครงานค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here