ข่าวงาน!!! “ธนาคารธนชาต เปิดรับสมัครพนักงาน” ทั้งพื้นที่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

4
123640

สมัครงานธนาคารธนชาต

*Update(15/01/2018)

ธนาคารธนชาต เป็นสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการด้านธุรกิจการธนาคาร และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ โดยธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ครอบคุลมในหลากหลายธุรกิจ ในโอกาสที่ธนาคารกำลังขยายธุรกิจ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารธนชาต สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ธนาคารธนชาต

สมัครงานธนาคารธนชาต

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. Fraud Monitoring & Analysis (Level : AM)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอี่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัตร และร้านค้ารับบัตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • สามารถใช้ SQL Command และ Microsoft Excel  ได้เป็นอย่างดี
  • มีการคิดเชิงวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ (Analytical Thinking & Systematic Thinking)
   สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต กลาสเฮ้าส์ รัชดา
 2. Assistant CEO Branch Network (AM-SAM)

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Business Administration, Management, Economics or related fields.
  • At least 5 years experience in Branch Planning & coordinating, Assistant Branch Manager or related fields. Preferably direct working experience in Retail Banking
  • Good in Planning Skill, Organizing Skill and Problem Solving Skill
  • Good computer skills in Microsoft Office.
   สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี
 3. Mobile Application Developer  (Level : SO-SAM)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Computer Science or related field
  • At least minimum 3 years in related experience
  • Good knowledge and working experience in mobile application development
  • Programming: ASP.NET,JAVA,JAVA Script, C#,.NET,VB.NET,PHP,HTML MS SQL Server, Oracle11g, MySQL
  • Become a valued member of self-organized and cross-functional team.
  • Contribute to a very open, collaborative,and high-enetgy environment
  • Eager and passionate to learn new things
   สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต กลาสเฮ้าส์ รัชดา
 4. Manager-Senior Manager Card Usage Program
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in Business Administration, Marketing, or related fields
  • Over 5 years background in Marketing or Banking business – Usage & Portfolio program experiences
  • Good Marketing Analysis, Marketing Channel Management and Strategic Planning
  • Good command in MS Office & English Skill
   สถานที่ปฏิบัติงาน : Petchaburi Building, New Petchaburi Road
 5. CASA Deposits (Level FVP)
  คุณสมบัติ :
  • Master Degree in Business Administration, Finance, or related fields
  • Minimum 10 years work experience with  CASA products and financial services experience
  • Deep strategic and operational knowledge of Thai CASA industry and product
  • Analytical skills and ability to synthesize large amounts of data
  • Strong written and verbal communication skills
   สถานที่ปฏิบัติงาน : Petchaburi Building
 6. Channel Management & Partner Relationship (SM)
  คุณสมบัติ :
  • Master Degree in Business Administration, Finance, Economics or related fields
  • Extensive experience in Credit Card industry with a minimum 5 years specialized knowledge in Product Management, personal loan or unsecured loan lending business or acquisition related to campaign marketing.
  • Marketing Analysis, Strategy Implementation, and Product knowledge
  • Computer Literacy: MS Office especially Microsoft PowerPoint, Word and Excel
  • Fluent in English
   สถานที่ปฏิบัติงาน : Petchaburi Building
 7. Vice President(VP)
  คุณสมบัติ :
  • Master degree in Business administration, Finance, Marketing or Economic
  • 10 years of Banking experience; specialized knowledge of cards Acquisition, a plus if with product management, acquisition & channels management
  • Good in Marketing Channel Management, product knowledge and Strategic Planning & Brand management
  • Good communication and Interpersonal skill
   สถานที่ปฏิบัติงาน : Petchaburi Building, New Petchaburi Road
 8. Marketing Communication (Level : SO-SAM) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี ด้านการโฆษณา, ประชาสัมพันธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การขายการสร้างแบรนด์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมและการบริหารสื่อในช่องทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดและผลิตภัณฑ์
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย หรือบริษัทประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการประสานงาน และเสนองานได้ดี
   สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร The Nine (พระราม 9 ซอย 41 ทางไปศรีนครินทร์)
 9. Marketing Intelligence (Level : SO-SAM) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางดิจิตอล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย หรือบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านงานประกันวินาศภัย
   สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร The Nine (พระราม 9 ซอย 41 ทางไปศรีนครินทร์)
 10. Marketing Manager-(Digital Experience Team)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปริญญาตรี -โท สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ MIS
  • ปฏิบัติงานอยู่ระดับตำแหน่ง Senior Assistant Manager (SAM) หรือ Manager (M)
  • ประสบการณ์ในการนำเสนอการขายและบริการ ที่สาขาธนาคาร มาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทีมงาน
  • มีทักษะในการนำเสนองาน / Positive Thinking
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และกล้าแสดงออกทางความคิด
  • สามารถใช้งาน MS Office เช่น Excel และ PowerPoint พรัอมทั้งมีทักษะจัดทำ presentation
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
   สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเพชรบุรี
 11. Senior Assistant Manager – Assistant Manager (Digital Experience Team)
  คุณสมบัติ :
  • ประสบการณ์ด้านการนำเสนอการขายและบริการ ที่สาขาธนาคาร มาอย่างน้อย ปี
  • ปฏิบัติงานอยู่ในระดับตำแหน่ง Senior Officer (SO), Assistant Manager (AM) และ Senior Assistant Manager (SAM)
  • วุฒิริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ MIS 
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาทีมงาน
  • มีทักษะในการนำเสนองาน / Positive Thinking 
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และกล้าแสดงออกทางความคิด
  • สามารถใช้งาน MS Office เช่น Excel และ PowerPoint พรัอมทั้งมีทักษะจัดทำ presentation
  • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
   สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเพชรบุรี
 12. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ([email protected]) ระดับ SO-M
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด และการขายสินเชื่อ 3 ปีขึ้นไปหากมีประสบการณ์ตรงในงานธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
  • หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 13. Retail Credit Analyst  (Level : AM) จำนวน 9 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,บัญชี, เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Excel, Word ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และเจรจากับลูกค้า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
   สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 14. Human Resources MIS (Level: AM-SAM) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา MIS, สถิติประยุกต์, บริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านการบริหารและจัดการข้อมูล
  • สามารถโปรแกรม Microsoft Office e.g. Vlookup, Pivot etc.
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีใจรักงานบริการ
   สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 15. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (PBO) จำนวนหลายอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด และการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
  • มีฐานลูกค้าเงินฝาก / สินเชื่อ และรู้จักคนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (หากมีฐานลูกค้าจากสถาบันการเงินอื่นๆ จะได้รับ
   การพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • หากมีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย
   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาโซนบางนา สมุทรปราการ และนครปฐม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงานธนาคารธนชาต >>> คลิกที่นี่

4 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะ ไม่ทราบว่าจะสมัครได้ช่องทางไหนบ้างค่ะ

 2. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม
  http://www.facebook.com/นที พันธุ์พุ่ม

 3. สวัสดีคะ ดิฉัน มีประสบการณ์ทำงานธนาคารมากว่า 10ปี มี NIB LIB และ IC มีฐานลูกค้าเงินฝาก ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน สนใจสมัครงานค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here