ร่วมงาน ธนาคารทหารไทย ปี 2562 เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานน่าสนใจ

1
150957

สมัครงานธนาคารทหารไทย 

(Update:31/01/2562)

ธนาคารทหารไทย เปิดรับสมัครงาน สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานธนาคารทหารไทย สามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ แล้วคลิกตำแหน่งงานว่าง เพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครออนไลน์ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างประจำสาขาอีกด้วย

สมัครงานธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. Senior Associate – Accounting
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree or higher in Finance, Accounting or any related fields.
  • Minimum of 5 years of experience in accounting or finance management
  • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills.
  • Good Command of English.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 2. Wealth Advisor (ที่ปรึกษาด้าน Wealth)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree of related fields
  • Investment Consultant License (IC)
  • if have experience on brokerage firm will be advantage (act as trader, marketing officer)
  • Have service mind and good communication
  • Excellent customer servicing skills and able to understand questions & concerns & work to address their issues
  • Effective problem solving and can working under pressure in a limited time
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 3. SME Training and Communication Manager
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in Business Administration , Finance or related
  • Have at least 3 years in Banking Business or Training Manager
  • Achievement Drive, Dedication, Drive for Result , Creative Thinking and Organizing
  • Basic knowledge of Credit Knowledge, Banking Business and Corporate Banking Products
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 4. Senior Analyst – SE Portfolio Monitoring
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/ Master degrees in Marketing, Finance, Economics, Legal, other relevant areas.
  • Over 2 years in credit analysis/approval e.g. restructuring, working capital utilization
  • Skill : Negotiation, Communication, Presentation, Strategic Planning etc.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 5. TH Private Wealth Advisory (เจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor / Master’s Degree in Business Administration, Management, Economics, Banking /Finance, Accounting or related fields
  • At least 10 years experience in Banking or Investment Industries
  • Own Single License (for Investment Service Puspose)
  • People Management Skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 6. Assistant SME Relationship Manager
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปด้าน Call Center/ Customer Service/ Telesales
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร ประกันภัย ประกันชีวิต หรือมีความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานของธนาคารจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติในการทำงานดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์และ service mind สูง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรองดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 7. Team Lead of Customer Complaint Management
  คุณสมบัติ :
  • Multi-year experience in customer experience, complaint management or customer service operations with proven track record of customer experience improvements.
  • Strong customer service mindset.
  • Excellent analytical & problem-solving skill.
  • High self-motivation, reliability and positive mindset.
  • Strong interpersonal skills, experienced in working with senior management and chief level.
  • Ability to work highly independently and under pressure.
  • Strong communication skill and persuasive attitude.
  • Good team player with the ability to motivate others.
  • Experienced in people management.
  • Experience in the financial industry is a clear advantage.
  • Experience in project management, consulting or other transformation roles is an advantage.
  • In-depth knowledge of operational processes and banking/financial products is an advantage.
  • Good command of English written and spoken.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 8. Senior Finance Business Partner
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Accounting or Economics.
  • Minimum 5 years in financial planning, analysis or finance business partner.
  • Strategic thinking.
  • Communication and influence.
  • Analytical & problem solving skills.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. Senior Finance Business Partner
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Accounting or Economics.
  • Minimum 5 years in financial planning, analysis or finance business partner.
  • Strategic thinking.
  • Communication and influence.
  • Analytical & problem solving skills.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 10. Team Head – Operational Risk Management
  คุณสมบัติ :
  • Have considerable professional expertise and market focus
  • Persuasive, capable of managing and work in a team and profoundly skilled in planning and organizing
  • Strong interpersonal communication skills, both oral and written both in Thai and English
  • Strong presentation skills
  • Effective leadership / motivational/management/advocacy skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 11. Team Lead of Bank Property Quality Assurance Management
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master degree in Business Administration, General Management or related field
  • Over 5 years in Facility Management, asset management, asset control, stock management
  • Service minded, Self-motivated, fast learner, result-oriented, Integrity etc.
  • Leadership skill, Negotiation skill etc.
  • Asset management, Asset control, Stock management, Cost Control
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 12. Transactional Business Development Manager (ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจด้านธุรกรรมและบริหารเงินสด)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี ทางด้านการขาย การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการเปิดบัญชีเงินฝาก
  • มีความเข้าใจการทำ KYC การประเมินความเสี่ยงลูกค้าในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
  • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี และชอบความท้าทายในงานขาย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 13. Senior Business Support Associate – Credit Restructuring Process
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration or related fields
  • At least 5 years in Debt Restructuring
  • Honesty, Problem solving, Endurance, Discreet, Intellectual, Pro-Active, Able to work under pressure, Willing to learn new thing, Good teamwork and Fast Learner.
  • Financial and Business with “legal knowledge” is a Plus
  • Well analytical and negotiation skills
  • Logical thinking
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 14. Senior Specialist – Sales Management & QA
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing, Finance, Business Administration, Economics or related fields.
  • At least 7 years experiences in Retail Banking Business, Sales Process, Sales Management and Activation with extensive sales and distribution networks.
  • Experience in banking industry or marketing agency
  • Leadership, Analytical and strategic thinking
  • Problem solving and decision making.
  • communication skills with self -motivated, creative and service minded.
  • Prior experience in Account Executive is an advantage.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 15. Senior Specialist – Segment Management
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in Business Administration, Marketing, Finance, Economics, Industrial Engineering and other Engineering disciplines
  • Experienced in Strategy, Business development and at least 2-3 years of working experience, prior experience in banking industry or from business consulting firms preferably in following roles; strategic development, product development and / or banking marketing/ or digital project will be advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 16. Senior Product Specialist – SME Products
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degree in related fields; Business Administration, Finance, Marketing, Economics, Engineering etc.
  • 4-8 years of working experience (or over) in Finance & Banking industry, in related functions i.e. RM, Credit Analyst, Credit Structured Products, Secured Retail Product Development, in Corporate Banking, SME Banking or Retail Banking.
  • Experienced and understand in Banking process and regulations.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 17. Senior Risk & Control Consultant
  คุณสมบัติ :
  • Have an academic (preferably master’s) degree in Finance, Accounting or Business Administration.
  • Have at least 4 years experience in an internal control, risk management or (internal or external) audit function.
  • Have in-depth knowledge of internal control structures and preferably have an in-depth understanding of administrative organisation and internal control (AO/IC).
  • Are fluent in English.
  • Have good understanding of banking products and processes.
  • Have good communication, convincing and advisory skills with the ability to work at all levels in the organisation.
  • Have good analytical skills and are professionally sceptic and solution oriented.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 18. Project & Contract Financing Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Academic Background : Bachelor, Masters Degree/MBA in business related field
  • Experience: At least 7 years of Agent and Securities Services experiences or related field.
  • Effective communication skills and Presentation Skills.
  • Fluent in Thai and English both in speaking and writing.
  • Able to work under pressure and meet deadline with minimum supervision.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 19. Investment Consultant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor /Master Degree in Finance, Economic, Business Administration or related fields
  • Must at least have obtain a SEC capital Market Investment Consultant, CFP, CFA, CISA and FRM holders a plus
  • At least 4-5 years experiences in Banking, Asset Management, Finance, or related field
  • Interest and follow up economic news, financial and capital markets
  • Proven leadership and team -building skills
  • Knowledge in on-shore and off-shore Financial Market, Capital market and Banking Business
  • Knowledge in Asset Management Companies and Securities Business
  • Knowledge in Rule & Regulation of SEC, SET, BOT, ThaiBMA.
  • Knowledge in sale technique
  • Have own car and able to drive to upcountry
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 20. Specialist – Campaign Lead Management
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female age 22 – 35
  • Bachelor’s Degree Major Computer Business or IT related fields
  • Good communication skill both business and IT
  • Experience in SQL language and RDBMS more than 3 years
  • Experience in Automated Campaign Management Tool is advantage
  • Knowledge about Banking Products/Business is advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

คลิกเพื่ออ่าน >>> ตำแหน่งงานว่าง

1 COMMENT

 1. สนใจจะสมัครที่ตรัง มีสาขาไหนมีตำแหน่งว่างบ้างไหมคะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here