สมัครงาน ธนาคารทหารไทย ปี 2561 ตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่นี้

1
146539

สมัครงานธนาคารทหารไทย 

(Update:11/06/2561)

ธนาคารทหารไทย เปิดรับสมัครงาน สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานธนาคารทหารไทย สามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ แล้วคลิกตำแหน่งงานว่าง เพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครออนไลน์ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างประจำสาขาอีกด้วย

สมัครงาน ธนาคารทหารไทย

สมัครงานธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. Team Head of Operational Risk Management
  คุณสมบัติ :
  • Master Degree or higher in Business Administration, Engineering, Sciences or relevant fields
  • Working in the financial institutions of at least 8-10 years in the Operational risk / ERM
  • Leading in themajor (IT) Projects implementation is an advantage
  • Self-motivated, result-oriented, take responsibility and have full accountability, can work independently
  • Strong interpersonal communication skills, both oral and written both in Thai and English.
  • Best practice in Operational Risk policy, Operational risk rules & regulations, Basel II. COSO, ERM. Can relate the subjects.
  • Project Management is a plus
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 2. Agile Specialist – Product
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree
  • Minimum 6 Years in Marketing Communication Experience
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 3. Manager – Campaign Marketing Platform Management
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or master degree in business, economics or related fields
  • Strong analytical skill and business logic
  • Well organized, detail oriented and multi-tasking skills
  • Strong interpersonal and communication skills; demonstrated ability to interact effectively with all levels of an organization
  • Excellent organizational team work and time management skill
  • Creative thinking and effective problem solving
  • Professional in advance excel and power-point creator
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 4. Senior Product Manager
  คุณสมบัติ :
  • Strong communication, interpersonal, and leadership skills
  • Ability to turn product concept into sales pitch
  • Ability to see connections and business opportunities in ambiguous situations
  • Good people skills and ability to work with different types of people
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 5. Accounting Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting or Finance or an MBA
  • Minimum of 5 years of experience in accounting or finance management
  • Good command of English
  • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 6. ผู้จัดการสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้าเอสเอ็มอี
  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์และความเข้าใจในกระบวนการอำนวยสินเชื่อ และการทำงานของ RM
  • มี service mind เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรองดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตและมีความรับผิดชอบสูง
  • ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเป็น RM/ ARM / UW มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 7. Executive Relationship Manager – Multi Corporate Banking
  คุณสมบัติ :
  • Degree holder or higher in Business Administration, Accounting, Finance, Economic, Engineering, or any related fields.
  • At least 7-10 years of working experience as Relationship Manager for Corporate Banking or SME.
  • Knowledge and understanding in commercial business operation or experiences in financial analysis is preferred.
  • Good analytical thinking.
  • Excellent communication and interpersonal skills.
  • Able to travel to upcountry.
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 8. Specialist – Commercial Digital Channel Solution Delivery
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in the field of Software Engineering, Computer Science , IT, or related fields
  • At least 3-4 years’ experience in Business Analysis or Product or in IT solution design
  • Strong analytical skills with systematic and structured approach to documenting business needs (functional specification & analysis) and problem solving
  • Strong soft skills to present information in a structured, precise and diplomatic manner.
  • Familiarity with project management and software engineering methodologies
  • Experience within the Financial Services industry is a plus
  • Experience in managing external vendors is a plus
  • Experience in agility concept is a plus
  • Good oral and written communication skills (Thai and English)
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. Sr. UX/UI Designer
  คุณสมบัติ :
  • 3- 5 years of UX design experience with proven portfolio
  • Successfully launched web, mobile, and/or software applications
  • A well-rounded UX/UI professional who connects the dots between business needs, innovation and good design.
  • Experienced at driving a user experience from start-to-finish that delivers results, connects emotionally.
  • Experienced at creating and revising information architecture documents and diagrams
  • Familiar with mobile app
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 10. ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส – กลุ่มลูกค้า
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/ Master’s degree in Business Admin, Marketing, Finance, Economics or Engineering
  • Minimum 5-7 years of experience in banking / finance industry / Non-Bank experience or in management consulting, customer experience, customer insight, customer journey development preferably with 2-3 years of experience in banking sales and marketing, product development, management / business consulting.
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 11. ME by TMB Product Professional
  คุณสมบัติ :
  • Has a passion and natural ability to define great online customer experiences
  • Naturally takes the customer perspective as the starting point of new business planning
  • Challenges conventional thinking and ways of working
  • Absolute focus on getting results instead of following procedures
  • Is demonstrable passionate about digital innovations and digital banking. Knows all the latest developments in this area.
  • Has natural ‘good judgment’ when to ’just do it’ and when to ask for permission first
  • Excellent communicator and natural relationship builder with all parts of organization
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 12. ผู้เชี่ยวชาญ- บริหารงานขายและบริการธุรกิจสาขา
  คุณสมบัติ :
  • Master Degree in Business Administration, Finance, Economics or related fields from recognized university
  • 5 years+ of work experience in Business Planning, Financial Analysis, Business Consulting or Project Management
  • Background in Banking Industry is a plus but not mandatory
  • Excellent MS Office skills especially in Excel
  • Strong logical thinking and strong negotiation skills
  • Fluent communication and presentation in both Thai and English
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 13. เจ้าหน้าที่อาวุโส – บริหารงานขายและบริการธุรกิจสาขา
  คุณสมบัติ :
  • Degree in Business Administration, Finance, Economics or Marketing Research
  • 5 years+ of work experience in Business Planning, Financial Analysis, Sales Campaign Analytics, Marketing Analytics
  • Able to work End-to-End from framework design to implementation level
  • Strong in logical thinking, collaboration and negotiation skills
  • Fluent communication and presentation in both Thai and English
  • Good team working, highly motivated and proactive, good analytical skills and numerical abilities
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 14. Senior BORM Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher, preferably in Business Administration, Accounting, Finance, Management, Economics, Engineering.
  • At least 5 years of prior work experience in finance&banking industry, in any roles. Candidate with prior work experience in operational risk, risk management, internal audit, auditing & accounting would be an advantage.
  • Good command of English.
  • Possess logical thinking, basic understanding of banking process and fundamental risk concept, energetic & self-motivated, a quick learner with very good communication skill.
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 15. ผู้จัดการ – ควบคุมคุณภาพบริการธุรกิจรายย่อย
  คุณสมบัติ :
  • Have a bachelor degree.
  • Have at least 5 years’ experience in the banking industry.
  • Have in-depth knowledge of Retail Banking products and relevant regulatory requirements.
  • Have great conversation and listening skills with the ability to understand the customer’s point of view.
  • Have good analytical skills and are professionally sceptic.
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 16. ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส – กลุ่มลูกค้า
  คุณสมบัติ :
  • Strong analytical skills, preferably with consultancy or strategy background
  • Relevant experience in Retail or Wealth Management banking, either in sales, channels or products
  • Organizational sensitive and able to create and maintain a relevant network in – and outside TMB Bank
  • A’ can do’ instead of a ‘can be’ mentality; pragmatic and focused on both short and long term results
  • Interested and passionate about new market trends, more specifically on digital transformation of banking industry
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 17. ATM Operation
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี , การเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือบัญชีด้านงานสาขา
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งาน MS office(MS Excel ,MS  Word , MS  Powerpoint) เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (ด้านงานบัตรเดบิต, ATM, ADM, Internet Banking  )
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันและทุ่มเทให้กับงานมีความอดทนสูง
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, การสื่อสารที่ดี, และทำงานเป็นทีม
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 18. Relationship Manager Associate – Corporate Banking
  คุณสมบัติ :
  • Degree holder or higher in Business Administration, Finance, Economic, Accounting or related fields
  • 2 years working experience as Credit Analyst or Credit Officer for Corporate Banking or SME
  • Industry and market intelligence knowledge is preferred
  • Strong analytical skills including analyzing complex data
  • Good command of Microsoft Office skills
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 19. ผชช.ควบคุมคภ.บก.ธุรกิจรายย่อย
  คุณสมบัติ :
  • Have a bachelor degree.
  • Have at least 5 years’ experience in the banking industry.
  • Have in-depth knowledge of Retail Banking products and relevant regulatory requirements.
  • Have great conversation and listening skills with the ability to understand the customer’s point of view.
  • Have good analytical skills and are professionally sceptic.
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 20. Investment Banking
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Business Administration, Finance, Accounting or related field.
  • Minimum 1 years in Investment Banking (Bond) and relevant experience in the field of banking/financial services industry
  • Displays analytical skills of the financial and environment, most especially on the forecasts of market trend
  • Good communication skills , interpersonal and teamwork skills
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

คลิกเพื่ออ่าน >>> ตำแหน่งงานว่าง

1 COMMENT

 1. สนใจจะสมัครที่ตรัง มีสาขาไหนมีตำแหน่งว่างบ้างไหมคะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here