สมัครงาน “ธนาคารกรุงเทพ 2561” หางาน ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

4
168247

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ 

(Update:13/12/2018)

ธนาคารกรุงเทพ  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงานธนาคารกรุงเทพ 2561 ให้ติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกันเลยนะคะ

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา – Marketing Office
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 27  ปี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน / นายหน้าประกันชีวิต / นายหน้าประกันภัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
  • ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล
 2. พนักงานโอนเงินต่างประเทศ – Foreign Remittance Officer
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 27 ปี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
  • ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล
 3. Marketing Officer – Bancassurance Specialist
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยมาก่อน 3 ปีขึ้นไป
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะและผลงานด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่โดดเด่น
  • มีความรู้และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
  • ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอดีเยี่ยม
  • มีความรู้ในกฏระเบียบและข้อบังคับการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล
 4. Investor Service Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics, Marketing
  • Experience in wealth management, custodian, treasury operations or related to securities services would be preferred
  • Good command in English (TOEIC Score 700 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 5. พนักงานห้องอาหาร
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีบุคลิก หน้าตาดี   มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะการบริการ
  • มีปฏิภาณไหวพริบ ช่างสังเกตและจดจำ
  • มีความอดทน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 6. เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 9/สำนักงานใหญ่สีลม
 7. Credit Card Analytics
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ในงาน MIS ,ธุรกิจบัตรเครดิต ,วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจบัตรเครดิต 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดี โดยเฉพาะ โปรแกรม SPSS, MS ACCESS, MS EXCEL
  • มีความรู้ด้าน Data Management
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 8. Merchant Acquiring Sale and Marketing Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Business, Marketing, Economics or E-Commerce
  • Direct experience at least 2-3 years in sale and marketing , knowledge in Merchant Acquiring / Card Issuing business would be an advantaged
  • Male must be exempt from military service
  • Strong analytical and communication with high influencing and negotiation skills
  • Good presentation, interpersonal and ability to work independently and self-started
  • Good in both written and spoken in English (TOEIC Score 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 9. Research Associate
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master’s Degree in Economics, Business, Finance or related fields
  • 0-3 years of work experience in economic research, industry research, equity research, consulting, strategies, or other relevant fields
  • Ability to take initiatives and ownership of assignments
  • Male must be exempt from military service
  • Outstanding analytical and interpersonal skills as well as detail-oriented
  • Strong writing and presentation skills (Thai and English)
  • Strong computer skills; MS Office proficiency is essential, EViews, STATA,SPSS, or Matlab proficiency is preferable
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 10. เจ้าหน้าที่อนุมัติการใช้บัตรเครดิต
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายเท่านั้น (เนื่องจากมีปฏิบัติงานกะกลางคืน)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อ อนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 11. Data Center Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in IT, Computer Science,Computer Engineering or related fields
  • At least 2-8 years’ experience in system development.
  • Knowledge in Microsoft Windows based workstations and Microsoft Office Knowledge and understanding in PC hardware, PC peripherals
  • Male must be exempt from military service
  • Knowledge in Microsoft Windows Server, Internet Information Server and Active Directory is an advantage Able to understand and work on Knowledge and understanding in network infrastructure LAN/WAN PABX, Internet, switch, router, VoIP, ISDN, RAS, PIX Firewall and VPN technologies is an advantage.
  • Good Communication in oral and written English is a plus.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok Bank Rama 3
 12. Relationship Officer – Commercial Banking
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักธุรกิจของธนาคารเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 13. ลูกจ้าตามสัญญา ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค จำนวน 35 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานตรวจเอกสาร
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั้งเป็นประจำและเป็นครั้งคราว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาสุนทรโกษา, สาขาหัวลำโพง, สาขามาบตาพุด – ระยอง
 14. Internal Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics, Statistics
  • Banking experience will be advantaged
  • Analytical minded person with pleasant personality, strong interpersonal and communication skills
  • Good command in English (TOEIC Score 500 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 15. Senior Compliance Officer/officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics or Legal
  • Working experience from banking will be advantaged
  • Strong analytical minded person, flexible, patient and willing to learn
  • Pleasant personality and good communication skills
  • Good command in English (TOEIC Score 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : Operating at Seang Thong Thani Office, North Sathorn Road.
 16. Purchasing Officer
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี  ด้านงานจัดซื้อ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 17. Call Center จำนวน 30 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่สีลม หรือ สำนักงานพระราม 9
 18. Human Resource Officer / Senior Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources, Political Sciences or related field
  • Direct experience in Human Resources area will be advantaged
  • Good skills in planning, communication and influencing are required
  • Good command in English (TOEIC 500 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3
 19. Executive Secretary (Credit Card)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด / สังคมศาสตร์ / ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความสามารถในการวางแผน การจัดการ และการประสานงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน)
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ดี  โดยเฉพาะโปรแกรม Excel และ PowerPoint
  • กรณีมีประสบการณ์ด้านการจัดทำและนำเสนอข้อมูล  การติดต่อประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 20. Credit Card Marketing Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in  Business Administration, Marketing, Communication or related field
  • At least 3 years of working experience in credit card marketing
  • Good interpersonal and organizational skill are required
  • Self-motivated, proactive and innovative
  • Male must be exempt from military service
  • Excellent analytical and strategic thinking
  • Excellent communication, negotiation and presentation skills with creative thinking
  • Good in both written and spoken in English (TOEIC 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 21. Data Scientist
  คุณสมบัติ :
  • Master/Doctoral Degree in IT/ Engineer/Computer Science or related fields.
  • Excellent understanding of machine learning techniques and algorithms such as SVM and deep learning.
  • Experience with NoSQL databases, such as MongoDB, HBase, Neo4j.
  • Good scripting and programming skills such as Java, python or C++.
  • Strong communication and interpersonal skills.
  • Proficiency in using query languages such as SQL, Hive, Pig or Cypher is a plus.
  • Excellent understanding of Natural Language Processing is a plus
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 22. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics, International Business or  any related field
  • Details oriented, analytical minded person with pleasant personality, strong interpersonal and communication skills
  • Good command in English (TOEIC Score 500 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม หรือสำนักงานพระราม 3
 23. เจ้าหน้าที่ประสานงานบัตรเครดิตต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาบริหารธุรกิจ , ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 28 ปี มีประสบการณ์ด้านประสานงานด้าน VISA/MC 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม

คลิก >>> สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

4 COMMENTS

 1. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  0936635937 อั้ม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here