สมัครงาน “ธนาคารกรุงเทพ ปี 2562” หางาน ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

4
172971

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ 

(Update:15/02/2019)

ธนาคารกรุงเทพ  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงานธนาคารกรุงเทพ ปี 2562 ให้ติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกันเลยนะคะ

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 9 / สำนักงานใหญ่สีลม
 2. ลูกจ้างตามสัญญา ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค จำนวน 35 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานตรวจอกสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั้งเป็นประจำและเป็นครั้งคราว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาสุนทรโกษา, สาขาหัวลำโพง, สาขามาบตาพุด – ระยอง
 3. Relationship Officer – Commercial Banking (ต่างจังหวัด)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. Programmer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Computer Science or related fields.
  • 0-5 years of experience in developing applications (full stack is a plus).
  • Should have experience in:
   • Programming: c#, VB net, , JAVA JEE8, AngularJS, Python, Scala, R
   • Frontend: ASP net core, JSP, HTML5, CSS, SASS, Javascript, jQuery, AJAX, etc.
   • Backend:.net Core, Azure,AWS, PHP (Symfony 2 framework), NodeJS, RESTful Services, ESB(Websphere), Blockchain, GTM API Mgr etc.
   • Database: SQL, Oracle, MongoDB, VSAM, Hadoop
   • Test
   • Deployment
   • Security
   • Performance Improvement
   • Resource Management
   • Project Management
  • Good Communication in oral and Written English is a plus.
  • Male must be exempt from military service.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3
 5. Relationship Officer – Business Banking (ต่างจังหวัด)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 6. Purchasing Officer
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี  ด้านงานจัดซื้อ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 7. Internal Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics, Statistics
  • Banking experience will be advantaged
  • Analytical minded person with pleasant personality, strong interpersonal and communication skills
  • Good command in English (TOEIC Score 500 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 8. Legal Consultant
  คุณสมบัติ :
  • Thai national with Thai lawyer’s license
  • Bachelor’s degree or Master’s degree in law (LL.B., LL.M., JD or equivalent) from a law school in Thailand, international law school is preferred
  • Have legal experience in banking and finance, or securities area, or experience in practicing as a lawyer in an international law firm is preferred
  • Fluent in both written and spoken in English
  • Good communication and presentation skills, including ability to interface with executive management
  • Male must be exempt  from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 9. Call Center จำนวน 30 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม หรือ สำนักงานพระราม 9
 10. Senior Compliance Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics or Legal
  • Working experience from banking will be advantaged
  • Strong analytical minded person, flexible, patient and willing to learn
  • Pleasant personality and good communication skills
  • Good command in English (TOEIC Score 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : Operating at Seang Thong Thani Office, North Sathorn Road.
 11. International Banking Credit Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Accounting, Investment, or any related field
  • 3 years of experience in credit analysis
  • Fluent in both written and spoken in English (TOEIC 700 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 12. Relationship Officer – Corporate Banking
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economic or Engineering
  • Fresh Graduated will be consider
  • Age not over than 32 years old
  • Experiences in banking and relationship management, strong knowledge in economic situations
  • Excellent personality with high communication skills, systematic thinking
  • Fluent in both written and spoken English (TOEIC 600 or equivalent), Chinese or Japanese would be preferred
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 13. Credit Analyst – Corporate Banking
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economic or Engineering
  • Fresh Graduated will be consider
  • Age not over than 32 years old
  • Experiences in banking and relationship management, strong knowledge in economic situations
  • Excellent personality with high communication skills, systematic thinking
  • Fluent in both written and spoken English (TOEIC 600 or equivalent), Chinese or Japanese would be preferred
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 14. Software Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Computer Science or related fields.
  • 3-5 years of experience in developing applications (full stack is a plus).
  • Should have experience in:Programming: c#, VB net, , JAVA JEE8, AngularJS, Python, Scala, R
  • Frontend: ASP net core, JSP, HTML5, CSS, SASS, Javascript, jQuery, AJAX, etc.
  • Backend:.net Core, Azure,AWS, PHP (Symfony 2 framework), NodeJS, RESTful Services, ESB(Websphere), Blockchain, GTM API Mgr etc., Database: SQL, Oracle, MongoDB, VSAM, Hadoop , Test, Deployment, Security, Performance Improvement, Resource Management, Project Management
  • Good Communication in oral and Written English is a plus.
  • Male must be exempt from military service.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3
 15. Learning & Development Specialist (Executive / Staff Level)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Human Resources, Business Administration or related field
  • At least  3 years of working experience in Training
  • Good command in English (TOEIC 550 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Office
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3, สำนักงานใหญ่ สีลม
 16. Accounting Analyst
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
  • อายุไม่เกิน35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย3ปีขึ้นไป ด้าน[บัญชีการเงินจากสถาบันการเงิน หรือด้านการตรวจสอบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score 600 หรือเทียบเท่า)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3, สำนักงานใหญ่ สีลม
 17. Relationship Officer – Commercial Banking
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักธุรกิจของธนาคารในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 18. Business Investment Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Thai nationality
  • Master’s degree in Finance, Accounting, Economics or related fields
  • Good communication and interpersonal skills
  • Great command of spoken and written English
  • Excellent computer and database literacy especially in Ms Excel, Ms Word, Ms. PowerPoint, etc.
  • Relevant experiences in Securities Firms, Assets Management Firms or Banking Industries would be an advantage.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 19. IT Operation Support
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in IT, Computer Science,Computer Engineering or related fields.
  • At least 0-3 years’ experience in system development.
   • Knowledge in Microsoft Windows based workstations and Microsoft Office
   • Knowledge and understanding in PC hardware, PC peripherals
  • Knowledge in Microsoft Windows Server, Internet Information Server and Active Directory is an advantage Able to understand and work on Knowledge and understanding in network infrastructure LAN/WAN PABX, Internet, switch, router, VoIP, ISDN, RAS, PIX Firewall and VPN technologies is an advantage.
  • Good Communication in oral and written English is a plus.
  • Male must be exempt from military service.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3
 20. International Banking Support Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting, Business Administration, Economic-or related field
  • Fluent in both written and spoken in English (TOEIC 655 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 21. Portfolio Management Officer (International Banking)
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Finance, Accounting,Engineering or any related field
  • At least 2 years of working experience in credit analyst
  • Fluent in both written and spoken English (TOEIC 700 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 22. Treasury Dealer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics or related field
  • Strong numeric analytical and problem solving skills will be advantaged
  • Fluent in both written and spoken in English (TOEIC 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 23. Investment Banking Officer
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Accounting, Financial Engineering, or any related field
  • Strong  knowledge in Financial Modeling, Cash Flow Projection, excellent in presentation and analytical skills will be advantaged
  • Fluent in both written and spoken in English (TOEIC 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม

คลิก >>> สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

4 COMMENTS

 1. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  0936635937 อั้ม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here