สมัครงาน บริษัท ทีโอที TOT จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
55057

สมัครงาน ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ทีโอที

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งนักงบประมาณและการเงิน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางบัญชี พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
 2. ตำแหน่งนักงบประมาณและการเงิน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 3. ตำแหน่งบุคลากร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 4. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. ตำแหน่งนักบริหารงานขาย
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์
 6. ตำแหน่งวิศวกร/นักคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering

ขั้นตอนการสมัครงาน ทีโอที

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน สามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง http://www.tot.co.th หัวข้อ “สมัครงานทีโอที” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ >>> คลิก
เอกสารแนบท้ายประกาศ >>> คลิก
หนังสือรับรองการทำงาน >>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here