สมัครงาน บริษัท ทีโอที TOT จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
79655

สมัครงาน ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 ปฏิบัติงานสังกัดส่วนงานในภูมิภาค

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามประกาศดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.

สมัครงาน ทีโอที

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการยกเว้นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
  • ต้องมี / เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตากใบ (จังหวัดนราธิวาส)
 2. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการยกเว้นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
  • ต้องมี / เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตากใบ (จังหวัดนราธิวาส)

ขั้นตอนการสมัครงาน ทีโอที

ผู้ที่ประสงค์จะ สมัครงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง http://www.tot.co.th หัวข้อ “สมัครงาน ทีโอที”  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารสมัครงานต้นฉบับ >>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here