อัพเดทตำแหน่งงาน!!! บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

1
51225
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน ช่อง 7

(Update:26/07/2560)

ช่อง 7 หรือ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ช่อง 7 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้สมัครควรจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานออนไลน์ให้พร้อม ก่อนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบการรับสมัครนะคะ มิฉะนั้น อาจเสียโอกาสในการสมัครงาน ช่อง 7 ได้ค่ะ

สมัครงาน ช่อง 7สมัครงาน ช่อง 7

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงานกิจกรรมการตลาด แผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
   *หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In
 2. พนักงาน งานติดต่อสอบถาม แผนกอาคารสถานที่ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • อายุระหว่าง 20 – 27 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • รับพิจารณาทุกสาขาวิชา
  • มีความอดทน
  • บุคลิกภาพดี, รู้จักใช้วาทะในการเจรจา และมีความช่างสังเกต
  • ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์
   * หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In
 3. พนักงาน สังกัดงานบริหารสื่อรายการออกอากาศ แผนกบริหารสื่อดิจิทัลด้านรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สานสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี มีความสนใจในเทคโนโลยี
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน
  • มีสมาธิ ใส่ใจในการทำงาน และมีความกระตือรือร้น
  • หมั่นเรียนรู้ เคร่งครัดในกฎระเบียบ และขั้นตอนการทำงาน
   * หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In
 4. พนักงาน สังกัดงานผลิตสื่อเพื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาไทยได้ดี
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ** คุณสมบัติพิเศษ
  • โปรแกรมตัดต่อ (Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro)
  • โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
  • โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption)
   * หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In
 5. พนักงาน แผนกพัฒนาและการกำกับดูแล ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 25 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหาร, ทรัพยากรบุคคล, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านจัดทำ ระเบียบ แแบบแผน ฝึกอบรม / จัดทำโครงการฝึกอบรม / จัดทำงานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี
 6. พนักงาน งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ แผนกยานพาหนะ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป
  • มีความชำนาญ และมีประสบการณ์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
   * หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In
 7. พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด/ บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี
   * หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> สมัครงาน ช่อง 7

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

1 COMMENT

 1. สมัครงานพากษ์บรรยายกีฬา พิธีกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here