อัพเดทตำแหน่งงาน!!! บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

1
94660

สมัครงาน ช่อง 7

(Update:18/01/2562)

ช่อง 7 หรือ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ช่อง 7 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้สมัครควรจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานออนไลน์ให้พร้อม ก่อนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบการรับสมัครนะคะ มิฉะนั้น อาจเสียโอกาสในการสมัครงาน ช่อง 7 ได้ค่ะ

สมัครงาน ช่อง 7สมัครงาน ช่อง 7

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. พนักงาน แผนกบริหารสิทธิ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • บันทึกและตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์รายการ
 3. พนักงาน แผนกบริหารสารสนเทศ สายงานระบบสารสนเทศ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี)
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที การบริหารโครงการทางด้านระบบสารสนเทศ
  • มีทักษะการวิเคราะห์ การติดตามงาน สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ลักษณะงาน
  • สนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ติดตาม/ประสานงานโครงการ สนับสนุน/จัดทำข้อมูลการบริหารโครงการ
 4. พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีศิลปะการพูดในการโน้มน้าว หรือ สื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีใจรักในการบริการ, มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office และ Photoshop) ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบงานขายและประสานงาน Event กีฬา
 5. พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
 6. พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, ช่างซ่อมบำรุง และโยธา
  • มีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงาน
  • ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานติดตั้งต่อเติมต่างๆ
  • ติดตามและดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของบริษัทภายนอก
 7. พนักงาน สังกัดงานควบคุมอาหาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การจัดการ และอุตสาหกรรม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร, ระบบ CCTV, Access Control, VMS, Lift, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง และระบบ Car park
  • ดูแล ตรวจสอบภาพบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 8. พนักงาน สังกัดงานผลิตสื่อเพื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาไทยในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro, และ Adobe Premiere Pro
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ลักษณะงาน
  • ประสานงานกับผู้บรรยาย ห้องบันทึกเสียง งานตัดต่อ เพื่อทำคำบรรยาย
  • ผลิตบทคำบรรยายแทนเสียง
 9. พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการใช้ Web Application, Database และสามารถอ่านค่าเบื้องต้นของ Performance Tracking ได้
  • มีทักษะในการใช้ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet
  • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ MyCensor
  • ประสานงานแจ้งผลการตรวจสอบ ข้อมูลไฟล์ VDO และ เอกสารต่างๆ กับผู้ใช้งานระบบฯ
  • ตรวจสอบ และแก้ไขไฟล์ออกอากาศประเภทต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน (File Format) ที่สถานีฯกำหนด
 10. เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบรายการทั่วไป สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมั่นใจ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรายการหรือพิสูจน์อักษรจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบรายการต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ทันก่อนออกอากาศ
  • ติดตามและศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเนื้อหารายการของสถานี
 11. เจ้าหน้าที่ธุรการ สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 12. ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเขียนข่าว และบทความต่างๆ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้
 13. พนักงาน สังกัดงานตัดต่อ แผนกระบบผลิตข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการศึกษา, มัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานกะกลางคืนได้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีความอดทนสูง, ความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความคิดสร้างสรรค์, อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 14. เจ้าหน้าที่ธุรการข่าว แผนกธุรการข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความอดทน, ละเอียดรอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ร่างหนังสือโต้ตอบได้และจัดทำรายงานการประชุมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 15. พนักงาน แผนกโฆษณาสื่อออนไลน์ สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ประสานงานในการจัดทำแผนขายสื่อออนไลน์ร่วมกับสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
  • รับผิดชอบดูแลประสานงาน ในการออกอากาศเผยแพร่สื่อออนไลน์ รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอลูกค้า
 16. พนักงาน งานโฆษณาสื่อวิทยุ แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายสื่อวิทยุจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • วางแผนการจัดทำแพ็คเกจต่างๆในการขายสื่อวิทยุและอีเว้นต์กับลูกค้า
  • รับผิดชอบและประสานงาน ในการออกอากาศสื่อวิทยุ รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอลูกค้า
 17. พนักงาน สังกัดงานจัดผังอากาศ แผนกออกอากาศ ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, ศิลปศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน, ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะในการพิมพ์ดีดภาษาไทย 40 คำ/นาที ลักษณะงาน
  • ประสานงานเกี่ยวกับการออกอากาศกับผู้ผลิตรายการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ตรวจสอบรายงานการออกอากาศและผังประจำวันตามที่ออกอากาศจริง
  • ดูแลและให้บริการสำเนาภาพออกจากระบบ Off-Air Server
 18. พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการซ่อมบำรุง
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป ลักษณะงาน
  • ดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
  • ดำเนินการด้านเอกสารขอซ่อม ประสานงานการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ
 19. พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ติดตั้ง จัดสร้างฉาก/เวที ทั้งในสถานี และนอกสถานีให้มีความสวยงาม เหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน
  • รื้อถอนและจัดเก็บฉาก/เวที ทั้งงานในสถานี และนอกสถานีภายในเวลาที่กำหนด
 20. พนักงาน งานควบคุมและสนับสนุน แผนกสนับสนุนและความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขี้นไป
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดำเนินการให้บริการรถแก่ฝ่ายข่าวและฝ่ายงานต่างๆในการดำเนินการของบริษัทฯ
  • ดูแลการและตรวจเช็คยานพาหนะของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณียานพาหนะเกิดเหตุขัดข้อง
 21. พนักงาน สังกัดงานจัดเตรียมโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดเตรียมโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • รวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน
  • ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้ฝ่าย/สายงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดเรียงคิวโฆษณารายการต่างๆ ในรูปแบบ SOFT FILE เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 22. พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
  • ดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตละครต่างๆ
  • ควบคุม ดูแล วางแผน และกำหนดคุณภาพในการผลิตละคร
 23. พนักงาน งานทะเบียนทรัพย์สิน แผนกจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทั่วไป, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้วาทะศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
  • มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
  • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ควบคุม ดูแลการเก็บทรัพย์สินของบริษัท
  • จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของบริษัท
  • ดูแลการจัดทำใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

* หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> สมัครงาน ช่อง 7

1 COMMENT

 1. สมัครงานพากษ์บรรยายกีฬา พิธีกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here