สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

10
174495

สมัครงาน ช่อง 3

(Update: 22/10/2018)

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งที่ 4 ของประเทศไทย ดำเนินกิจการโดยบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ ช่อง 3 จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ดังนั้น ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติพร้อม ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้สมัครงานออนไลน์โดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อสมัครงานต่อไป

สมัครงาน ช่อง3

สมัครงาน ช่อง 3

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 6 – 10ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือปริญญาโทMBA/การบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากได้รับวุฒิ CIA/CPA/CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel,PowerPoint หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งการพูดและการเขียนได้ดี
  • มีความสามารถในการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง นำเสนอ และการสื่อสารได้ดี
  • เป็นผู้นำ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ : 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน / ผู้สอบบัญชี / ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor) อย่างน้อย 3 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA / การบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) / ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากได้รับวุฒิ CIA / CPA / CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ ด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. Senior Accountant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
  • At least 5 years of experience in accounting and financial reporting
  • Displays mature, professional and effective personnel communications skills
  • High responsibility, self-disciplined and result-oriented
  • Good knowledge in taxation and accounting
  • Good knowledge of MS Office and Experience with SAP is advantageous
  • Responsible and trustworthy with confidential information, ability to work effectively on tight deadlines
 4. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย  อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 5. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขา
   คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี
  • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
 6. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก ฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์ หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro ,after effect ,Photoshop ,illustrator
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
  • หากสามารถสร้างงาน 3D โดยใช้โปรแกรม MAYA หรือ 3D Studio max จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิคส์ / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 8. เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,ดิจิตอลอาร์ต,สารสนเทศ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect, Vizrt, Maya, 3dmax, Cinema 4d
  • สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 9. เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic System Administrator) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม C#,Vitual Basic,หรือดูแลระบบกราฟิกของ Vizrt,Orad
  • สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 10. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามรถใช้โปรแกรม Avid,After Effect ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการทางด้านตัดต่ออย่างน้อย 3 ปีข้นไป
 11. ผู้ช่วยช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใบขับขี่รถยนต์
  • มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 12. Front End Developer / Manager จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science
  • 1-3 years of experience in front-end developers
  • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3,
  • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
  • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including j Query
 13. Web Editor (Full Time / Contact) จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Mass Communication, Journalism, Marketing or related field
  • Content marketing, Interpersonal, coordination, copy writing (excellent pelling, grammar and punctuation skills)
 14. Digital Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in graphic design or related field.
  • 3+ years of Graphic Design experience in a retail or creative agency environment.
  • Demonstrate illustrative, layout and typography skills through Adobe CC: Photoshop. Illustrator, In-Design, Dreamweaver
 15. Mobile Application Developer จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science or other IT related fields
  • At least 2-4 years of experience in application development.
  • Skill / knowledge : Objective – C, Swift, Java, JSON and related technologies and Web – Based application development, mobile technology passion

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ช่อง 3

10 COMMENTS

 1. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม
  http://www.facebook.com/นที พันธุ์พุ่ม

 2. ผมจบ ป.ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
  มีตำแหน่งงานเกี่ยวกับกีฬาให้ทำไหมคับ

 3. หนู จบการศึกษาวุฒิ ปวส สาขาการจัดการธุรกิจ
  เคยฝึกงานยุที่เซ็นทรัลลาดพร้าว1ปี
  อายุ 21 ปี
  0835698598 เนย์

 4. อายุ23ปี สถานะโสด จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เคยมีประสบการณ์ด้านพิธีกร เกรดเฉลี่ย3.52 รักในการแสดงและงานบริการ ตรงต่อเวลา ทุ่มเทเต็มที่กับการทำงาน มีตำแหน่งงานไหนลงได้บ้างคะ
  น.ส.กฤรตา เอี่ยมสาย 0806375825

 5. สนใจงานครับ ไม่รู้ว่าเหมาะสมกับประสบการณ์ที่ผ่านมา
  ชื่อโอมครับ จบ ปวส.การตลาด ประสบการณ์การทำงาน ด้านการตลาด7ปี ดีเจ พิธีกร 8 ปี
  082-0411061

 6. นางสาวสุวิมล ชื่นแสงจันทร์ อายุ 22 ปี จบสาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เกรดเฉลี่ย 3.59 มีประสบการณ์การฝึกงานที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง สามารถเขียนข่าว ทำข่าว สัมภาษณ์ ลงข่าว ถ่ายภาพ และอ่านข่าวได้

  • เคยทำบูธ จัดฉาก เวที อีเว้นประสพการณ์4ปีครับ0922757762

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here