สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2560 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

1
84946
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน ช่อง 3 

(Update: 21/04/2560)

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งที่ 4 ของประเทศไทย ดำเนินกิจการโดยบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ ช่อง 3 จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ดังนั้น ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติพร้อม ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้สมัครงานออนไลน์โดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อสมัครงานต่อไป

สมัครงาน ช่อง3

สมัครงาน ช่อง 3

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร 2 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: ชาย
อายุ: 35-50 ปี
– มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– ตัองมีบุคคลค้ำประกัน

ตำแหน่งครีเอทีฟ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: ชาย
อายุ: อายุไม่ไเกิน 30 ปี
การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop,Adobe Premiere, Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
– สามารถตัดต่อวีดีโอ โดยใช้เครื่อง Mac ได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อลงเสียงพากย์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: ชาย
อายุ: อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
– มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
– สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: ชาย-หญิง
อายุ: 35-40 ปี
การศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
– มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ 2 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: ชาย-หญิง
อายุ: อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งผู้สื่อข่าว – ประจำรายการโต๊ะข่าวบันเทิง 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: ชาย-หญิง
อายุ: อายุไม่เกิน 28 ปี
การศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขาวารสารศาสตร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในการทำงานสายข่าวบันเทิงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– สามารถทำข่าว เขียนสคริป ลงเสียง เปิดหน้าได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งผู้สื่อข่าว – ประจำรายการสีสันบันเทิง 2 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: หญิง
อายุ: อายุไม่เกิน 25 ปี
การศึกษา: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์,สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้โปรแกรม Final Cut Pro หรือ Premier Pro ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– ทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานห้อง MCR
2. ดูแลภาพสัญญาณการนำสัญญาณเข้าระบบ Server
3. ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานห้อง Control
คุณสมบัติ
1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาโทรคมนาคม
3. สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานรายการ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการประสานงานข่าวหรือรายการอย่างน้อย 1 ปี
– มีความกระตือรือร้น
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้
– เขียนสคริปข่าวและรายการได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรร – ประจำรายการช๊อตเด็ดกีฬาแชมป์ 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสนอประเด็น
2. เขียนสคริปท์
3. ประสานงานรายการ
4. คิครูปแบบรายการ ในการนำเสนอ
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คุณสมบัติ
1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่ง Video Editor จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

เพศ: ชาย
อายุ: อายุไม่เกิน 28 ปี
การศึกษา: วุฒิปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
– สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้

– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Vegas Movie Studio หรือ iMovie
– ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์อาทิตย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูล-ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/นิเทศศิลป์
– มีประสบการณ์ในการหาข้อมูลและประสานงานด้านรายการโทรทัศน์ อย่างน้อง 1 ปี
– ชอบติดต่อสื่อสาร มีทักษะและไหวพริบในการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาที่ดี
– มีความรู้รอบตัว โดยเฉพาะข่าวสารในวงการบันเทิง
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้ง Microsoft Office, Internet และสื่อ Social
– มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษบ้างพอสมควร

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ช่อง 3

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here