สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2560 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

2
119373

สมัครงาน ช่อง 3

(Update: 30/11/2017)

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งที่ 4 ของประเทศไทย ดำเนินกิจการโดยบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ ช่อง 3 จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ดังนั้น ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติพร้อม ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้สมัครงานออนไลน์โดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อสมัครงานต่อไป

สมัครงาน ช่อง3

สมัครงาน ช่อง 3

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Administrator จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree is required
  • Experiences 0 – 3 years as Administrator
  • Experience with office management software; Microsoft Office, Excel, Outlook, PowerPoint, and Word
  • Able to organize and manage files, tasks, schedules, and information
  • Good command in English both in written and verbal
  • Strong organizational skills with ability to multi-task and attention to detail
  • Time management skill with ability to prioritize work
  • Teamwork with a can-do attitude
  • Excellent customer service skills
 2. Business Development Executive จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree is required. Master degree is preferable.
  • Experiences 1 – 4 years in Business Development, Sales, Marketing, Event management or related fields.
  • Ability to analyze and understand business especially in Entertainment, Event and Media industry is preferable.
  • Exceptional presentation skill, problem solving and project management.
  • Skills in Microsoft Office; Excel, PowerPoint, and Word. Basic graphic design is an advantage.
  • Excellent command in English. Third language is an advantage.
  • Good personality and interpersonal skill.
  • Great team player with a can-do attitude.
  • Willing to learn, open-minded and up for challenges
 3. Business Analyst จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree is required.
  • Experiences 0-2 years in Business Analysis, Marketing, or Economics.
   Newly graduated are welcome.
  • Ability to perform research both quantitative and qualitative.
  • Ability to foresee and solve challenges skills.
  • Ability to gather, validate, input, and turn data into insights.
  • Excellent in MS Excel and PowerPoint.
  • Knowledge in Business Intelligence and Customer Relationship Management.
  • Knowledge in sociology and psychology is an advantage.
  • Excellent command in English.
  • Teamwork with a can-do attitude.
  • Willing to learn and open-minded.
 4. Digital Marketing Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female with age between 24-27 years old.
  • Minimum 2 – 3 years of experience in Digital,Advertising,Public Relations and/or Entertainment is required.
  • Bachelor degree or higher in business Administration,Communication Arts,or related fields.
  • High maturity with strong leadership,people management,and presentation skills.
  • Good knowledge in Music and Entertainment industry.
  • Creative in analyzing business situations with strong focus in business development.
  • Good interpersonal skills; negotiation,communication and liaison.
  • Strong English proficiency is a must.Third language is preferable but not mandatory.
  • Good computer literacy.Experience with CMS preferred.
  • Passion in digital,technologies and music.
  • Well-rounded person with Can-Do attitude.
 5. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย  อายุ 28-35 ปี
  • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตัองมีบุคคลค้ำประกัน
  • ไม่สูบบุหรี่
  • ขับรถสุภาพนุ่มนวล
 6. ตำแหน่งครีเอทีฟ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถตัดต่อวีดีโอ โดยใช้เครื่อง Mac ได้
 7. เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,ดิจิตอลอาร์ต,สารสนเทศ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator,After Effect,Vizrt,Maya,3dmax,Cima 4d
  • สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 8. เจ้าหน้าที่เทคนิค (Graphic System Administrator) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม C#,Vitual Basic,หรือดูแลระบบกราฟิกของ Vizrt,Orad
  • สามารถออกไปทำรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 9. เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด,การจัดการ,สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Spss,Ms Office,PowerPoint ได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 2-5 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบครอบ ชอบการทำงานเป็นทีม
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ข้อมูล
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
  • สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 10. เจ้าหน้าที่กราฟิก จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์,ศิลปศาสตร์,สถาปัตฯ,มัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Autodesk Maya 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,Illustrator,Adobe Effect ได้ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  • รักในงาน เอนิเมชั่น และ ศิลปะ
 11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โอเปอร์เรเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ม.ปลาย/ปวช.
  • อายุ 18-35 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ภาษาจีนพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ยินดีรับผู้บกพร่องทางร่างกายที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนน้อม ถ่อมตน
  • มีใจรักงานบริการ
 12. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์และสื่อสารการตลาด 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรร
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ทำงานเป็น Teamwork ได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 13. เจ้าหน้าที่ประสานงานรายการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบกาณ์ด้านการประสานงานข่าว,รายการ,ครีเอทีฟ หรือ Co-Producer อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความกระตือรือร้น และ มีความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office,Adobe Premiere Pro และ Edius ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อ่อนน้อมถ่อมตน
  • เขียนสคริปข่าวและรายการได้
 14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรร (Creative)- ประจำรายการช๊อตเด็ดกีฬาแชมป์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ : 
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้านกีฬา บันเทิง และแฟชั่น
  • มีความอดทนสูง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 15. ตำแหน่ง Front End Developer / Manager จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science
  • 1-3 years of experience in front-end developers
  • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
  • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
  • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery
 16. ตำแหน่ง Web Editor (Full Time / Contact) จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Mass Communication, Journalism, Marketing or related field
  • Content marketing, Interpersonal, coordination, copywriting (excellent spelling, grammar and punctuation skills)
 17. ตำแหน่ง Digital Grahpic Designer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in graphic design or related field.
  • 3+ years of Graphic Design experience in a retail or creative agency environment.
  • Demonstrate illustrative, layout and typography skills through Adobe CC: Photoshop. Illustrator, InDesign, Dreamweaver
 18. ตำแหน่ง Mobile Application Developer จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Computer Science or other IT related fields
  • At least 2-4 years of experience in application development
  • Skill/ knowledge:ObjectiveC, Swift, Java, XML, JSON and related technologies and Web-based application development, mobile technology passion
 19. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาปวช./ปวส
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office
  • มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • สามารถขับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ช่อง 3

2 COMMENTS

 1. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม
  http://www.facebook.com/นที พันธุ์พุ่ม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here